Bosetting og integrering i lokalsamfunn

Bosetting og integrering handler om alt som skal til for å etablere et vanlig sivilt liv i et nytt land og i et nytt lokalmiljø. Derfor er et hvert bidrag fra sivilsamfunnet av stor betydning.

Arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner, med flere gir viktige bidrag og støtte i inkluderingen med språktrening, jobbhospitering, arbeid, fritidsaktiviteter og liknende tilbud når flyktninger er bosatt.

Bolig

Som privat utleier kan du også ta kontakt med Flyktningtjenesten dersom du ønsker å leie ut en bolig. 

Utleieboliger må tilfredsstille branntekniske krav og andre tekniske krav med hensyn til takhøyde vindusstørrelse, elektriske installasjoner, rømningsveier med videre.

Skole/barnehage

Når kommunen får utsøkt familier med barn, blir disse så snart som mulig henvist til skoler/barnehager for snarest mulig oppstart.