Meld feil og mangler

Her kan du registrere din melding til kommunen om vann, avløp, renovasjon, kommunal vei og miljø/forurensning.

Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på internett og er kun tilgjengelig for den som behandler din melding. Akutte hendelser - hendelser absolutt ikke kan vente til ordinær arbeidstid - skal ikke registreres her.

 

I tillegg kan du sende din melding til kommunen her:

Epost: postmottak@smola.kommune.no

Telefon: 71 54 46 00

For at klagen skal bli fulgt opp må den meldes inn på telefon, e-post eller personlig. Vi har dessverre ikke anledning til å følge opp klager formidlet i sosiale media.