Kart

  • Geoinnsyn/Nois (Løsningen til Norconsult - eldre versjon)
  • Geoinnsyn/Nois (Løsningen til Norconsult - ny versjon.  Du finner kun reguleringskart med planident som kan benyttes på GISLINE WebPlan)
  • Planinnsyn (Løsningen vil bli faset ut i løpet av 2022/23).
  • Kommunekart.com ("Lett-varianten" til Norkart)
  • GISLINE WebPlan (Kan benyttes dersom du kjenner navnet på planen)

Kontaktinformasjon

Lage H. Stavnesli
Planlegger
E-post
Telefon 904 74 642
Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 908 18 909