Skjema

Her finner du en oversikt over søknadsskjema. Flere kan søkes elektronisk, mens noen er fortsatt manuelle.

 
Barnehage
Barnehage - ny plass, endring/overføring, oppsigelse

 

Brann
Oppbevaring av brannfarlig vare, LPG, eksplosiver
Melding om brenning av St.Hansbål
Melding om bråtebrenning
 

 

Bygg og forvaltning
1. Fylkesveg: Avkjørsel/atkomst/byggegrense
2. Eiendom: Skjøte
3. Eiendom: Konsesjon
4. Eiendom: Egenerklæring om konsesjonsfrihet
5. Eiendom: Fradeling
6. Eiendom: Grensepåvisning, justering, klarlegging, nymerking
7. Eiendom: Sammenslåing av eiendom
(under arbeid)
9. Bygge: Søknad (papir)
10. Bygge: Søknad (elektronisk)
(under arbeid)
(under arbeid) 
(under arbeid)
(under arbeid)
(under arbeid). 
16. Utslippstillatelse
17. Skjema for landbruket
18. Kassere fritidsbåt
19. Situasjonskart
20. Byggesaksblanketter - dibk

 

Helse og omsorg
Søk om ledsagerbevis

 

Høring
e-skjema for høringer (innspill/uttalelse)

 

 
Kultur og fritid
Leie av Smølahallen
Leie av møterom  - Gurisentret
Søknad om kulturmidler - frivillige lag/foreninger og organisasjoner
Kulturprisen - Forslag til kandidater

 

Natur- og viltforvaltning
Skjema - sett hjort
Søknad om godkjenning av vald
Slaktevektskjema
Fiske: Fangstrapport, fiskekort, fiskeravgift
Jakt på skadegås

 

Næring
Omsetningsoppgave for alkohol
Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende
Serverings- og/eller skjenkebevilling
Salgsbevilling for alkohol
Næringsfond - regionalforvaltning

Søknadsskjema landbruk

 

Skole og SFO
SFO - søknad om ny plass, endring/oppsigelse eller sommer-SFO
Innskriving/innmelding av nye elever i grunnskolen
Søknad om fri fra undervisning
Opptak i kulturskolen - nye elever
Opptak i kulturskolen - aktive/eksisterende elever
Avmelding kulturskolen (innlogging "min side")
Søknad om skoleskyss - farlig skolevei

 

Sosiale tjenester
 
 
Startlån, tilskudd og bostøtte
Startlån søknadsskjema (Husbanken)
Flyttemelding til folkeregistret
Bostøtteskjema
Samtykkeerklæring startlån og boligtilskudd

 

Vann
Bedrifter - vannmåleravlesning på web
Private - mottar SMS ang vannmåleravlesning