Skjema

Her finner du en oversikt over søknadsskjema. Flere kan søkes elektronisk, mens noen er fortsatt manuelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Politikk
Spørsmål til kommunestyret
e-skjema spørretimen

 

Skole og SFO
SFO - søknad om ny plass, endring/oppsigelse 
Innskriving/innmelding av nye elever i grunnskolen
Søknad om fri fra undervisning
Søknad om skoleskyss - farlig skolevei
 
Voksenopplæring

 

 
Kulturskole
Opptak i kulturskolen - nye elever
Opptak i kulturskolen - eksisterende elever
Avmelding kulturskolen (innlogging "min side")

 

 

Vann
Bedrifter - vannmåleravlesning på web
Private - mottar SMS ang vannmåleravlesning