Skjema

Her finner du en oversikt over søknadsskjema. Flere kan søkes elektronisk, mens noen er fortsatt manuelle.

 
Barnehage
Søke eller bytte barnehageplass

 

Brann
Oppbevaring av brannfarlig vare, LPG, eksplosiver
Melding om brenning av St.Hansbål
Melding om bråtebrenning
 

 

Bygg og forvaltning
1. Fylkesveg: Avkjørsel/atkomst/byggegrense
2. Eiendom: Skjøte
3. Eiendom: Konsesjon
4. Eiendom: Egenerklæring om konsesjonsfrihet
5. Eiendom: Fradeling
6. Eiendom: Grensepåvisning, justering, klarlegging, nymerking
7. Eiendom: Sammenslåing av eiendom
8. Eiendom: Krav om retting av matrikkel (PDF, 58 kB)
9. Bygge: Søknad (papir)
10. Bygge: Søknad (elektronisk)
(under arbeid)
(under arbeid) 
(under arbeid)
(under arbeid)
(under arbeid). 
16. Utslippstillatelse
17. Skjema for landbruket
18. Kassere fritidsbåt
19. Situasjonskart
20. Byggesaksblanketter - dibk

 

Helse og omsorg
Søk om ledsagerbevis

 

Høring
e-skjema for høringer (innspill/uttalelse)

 

 
Kultur og fritid
Leie av Smølahallen
Leie av møterom  - Gurisentret
Søknad om kulturmidler - frivillige lag/foreninger og organisasjoner
Kulturprisen - Forslag til kandidater

 

Natur- og viltforvaltning
Skjema - sett hjort
Søknad om godkjenning av vald
Slaktevektskjema
Fiske: Fangstrapport, fiskekort, fiskeravgift
Jakt på skadegås

 

Næring
Omsetningsoppgave for alkohol
Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende
Serverings- og/eller skjenkebevilling
Salgsbevilling for alkohol
Næringsfond - regionalforvaltning

Søknadsskjema landbruk

 

Skole og SFO
SFO - søknad om ny plass, endring/oppsigelse eller sommer-SFO
Innskriving/innmelding av nye elever i grunnskolen
Søknad om fri fra undervisning
Opptak i kulturskolen - nye elever
Opptak i kulturskolen - aktive/eksisterende elever
Avmelding kulturskolen (innlogging "min side")
Søknad om skoleskyss - farlig skolevei
 
Voksenopplæring

 

 

Sosiale tjenester
 
 
Startlån, tilskudd og bostøtte
Startlån søknadsskjema (Husbanken)
Flyttemelding til folkeregistret
Bostøtteskjema
Samtykkeerklæring startlån og boligtilskudd

 

Vann
Bedrifter - vannmåleravlesning på web
Private - mottar SMS ang vannmåleravlesning