Skjema

Her finner du en oversikt over søknadsskjema. Flere kan søkes elektronisk, mens noen er fortsatt manuelle.

Barnehage

Søke eller bytte barnehageplass

Søk om redusert foreldrebetaling i barnehagen

 

Brann

Oppbevaring av brannfarlig vare, LPG, eksplosiver

Søknad om handel med fyrverkeri (PDF, 15 kB)

Melding om brenning av St.Hansbål

Melding om bråtebrenning

Bekymringsmelding om brannsikkerhet

Melding om overnatting (grupper/skoleklasser osv) i bygg

 

Bygg og forvaltning

Fylkesveg: Søknad om avkjørsel

Fylkesveg: Dispensasjon fra byggegrense

Eiendom: Skjøte

Eiendom: Søknad om konsesjon

Eiendom: Egenerklæring om konsesjonsfrihet (skjema LDIR-360B)

Eiendom: Fradeling (Rekvisisjon av oppmålingsforretning)

 

 

 

Helse og omsorg

Søknad om sykehjemsplass

Søknad om hjemmesykepleie

Søknad om tjenester: Aktivitet og boveiledning

Søk om ledsagerbevis

Søk om støttekontakt

 

Høring

E-skjema for høringer (innspill/uttalelser)

 

 

 

 

 

Politikk
Spørsmål til kommunestyret
e-skjema spørretimen

 

Skole og SFO
SFO - søknad om ny plass, endring/oppsigelse 
Innskriving/innmelding av nye elever i grunnskolen
Søknad om fri fra undervisning
Søknad om skoleskyss - farlig skolevei
 
Voksenopplæring

 

 
Kulturskole
Opptak i kulturskolen - nye elever
Opptak i kulturskolen - eksisterende elever
Avmelding kulturskolen (innlogging "min side")

 

 

 

Vann
Bedrifter - vannmåleravlesning på web
Private - mottar SMS ang vannmåleravlesning