Kasserte fritidsbåter

Miljødirektoratet refunderer etterskuddsvis hele eller deler av utgiftene for transport av kasserte fritidsbåter til mottak. Den som leverer fritidsbåten vil motta kr 1000,- per båt.

Returordning for båter

Fra 1. oktober 2017 kan man levere små fritidsbåter til avfallsmottak i kommunen. Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og lignende farkoster kan også leveres til mottakene i kommunene.

Foreløpig er det to mottak som også er godkjent for å håndtere større og/eller mer kompliserte båter opp til 49,21 fot (15 meter). Disse mottakene kan ta imot både store og små båter allerede i dag. Flere anlegg er til godkjenning og vil bli operative i løpet av den nærmeste tiden.

 

Søke refusjon for en kassert fritidsbåt

For alle fritidsbåter opp til 15 meter (49,21 fot) som leveres til mottak blir det utbetalt 1000 kroner per båt. Det må søkes om refusjon i perioden, 1. januar til 1. desember, samme år som båten er kassert. 

 

Hvordan søke:

  1. Den som eier eller den som leverer inn en fritidsbåt, må ha med dette skjemaet til avfallsmottaket for signering/ bekreftelse på at båten er levert. Alle felter i skjemaet må fylles ut.
  2. Eier eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden. Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.

 

Mer informasjon: