Ansattoversikt


Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 54 26 00 919 10 519
Gurisentret
71 54 47 02
71 54 47 02
71 54 47 02
Lærling 480 89 715
Bjørg Agnes  Edvardsen Iversen
901 13 336
Leder kurs og kompetanse 901 45 532
Kjersti Andersen
Adjunkt med tilleggsutdanning 909 65 041
Trine Andersen
Miljøarbeider 71 54 02 78
Barnehagelærer
Programrådgiver og Fagleder flyktningetjenesten 952 50 376 952 50 376

Kontor- og treffetider:

Mandag kl. 08.30 -15:30

Tirsdag: Kl. 11:45-16:00 

Onsdag: Kl. 10:00-13.00

Torsdag: Kl. 08:30-15:00

Fredag: Kl. 08:30-15:00

Lotte Bentzen
Barnevernleder 959 93 130
Bente Width Berg
NAV-leder 55 55 33 33 959 93 130
Bente Width Berg
Enhetsleder Aktivitet- og boveiledning 482 57 701
Avdelingsleder Smøla sykehjem 902 16 742

Telefontid:

man-fre: 13.00-15.00

Heidi Berland
482 57 701
Camilla M. Betten
Maskinist
Ungdomsarbeider
Ronja M. Betten
Lærer & inspektør 950 47 374
Marit Bjerknes
Kommunelege 71 54 46 60
Håvard Bjørkly
Barnehagelærer 71 54 02 73
Miljøarbeider 71 54 02 78
Veileder 55 55 33 33 941 95 379
Vaktmester - ambulerende/hele kommunen 918 59 829
Torbjørn Brevik
Jordmor 902 76 201

Jordmor vil være tilstede 1-2 ganger per uke, og dere avtaler tid for kontroller sammen.

Lise Marie Brændeland
Renholder
Adjunkt med tilleggsutdanning 908 14 204
Kristin R. Dalheim
Veileder 55 55 33 33 412 36 538
Kommunalsjef 414 45 291
Ingeborg Johnsrud Dyrnes
Kommunedirektør 934 61 011
Birgit I. Eckhoff
Adjunkt med tilleggsutdanning 907 78 312
Håvard Edinsen
Førstesekretær 71 54 46 60
Adjunkt 906 74 198
Ester Eines
Assistent
Miljøarbeider 71 54 02 78
Miljøterapeut 71 54 02 78
902 54 178
Avdelingsleder Veiholmen barnehage 901 73 496

95424140

Førstesekretær 902 17 407
902 16 789

Telefontid: 

man-fre. 13.00-15.00

Helsesykepleier
Avdelingsleder Aktivitet og boveiledning 71 54 02 78 477 10 380
Musikk- og kulturskolemedarbeider 915 39 312
Asgeir Gjøstøl
Musikk- og kulturskolemedarbeider
Vegard Gjøstøl
Kommunelege
Kommunelege 71 54 46 60
Fagarbeider
Sykepleier Kreftkoordinator 71 54 47 00
Fagarbeider 902 61 770

45275479

Miljøarbeider 71 54 02 78
Fagarbeider 71 54 12 81
Barne- og ungdomsarbeider 900 36 774
Liv Frøydis Hakkebo
Lærer 909 56 230
Marita Hakkebo
Assistent 71 54 02 78
Skipsfører 913 61 123
Lektor
Miljøarbeider 71 54 02 78
Renholder
Anne Sofie Hansen
Skipsfører
Musikk- og kulturskolemedarbeider 452 58 047
Anna-Inga Haugtrø
Renholdsoperatør
Jorid Hepsø
Kulturskolemedarbeider
Anders Hermstad
Lærer 476 76 663
Kristine Hermstad
Adjunkt med tilleggsutdanning 908 16 923
Ingunn Hjelkrem
Kaféansvarlig 481 74 398
Egil Holberg
Lønnskonsulent 905 45 906
Margret S. Holberg
Avdelingsleder 71 54 02 78
Barnehagelærer
Aktivitør 902 16 835
Lærer 907 82 171
Elen Johanne Holmen
Fagarbeider 907 48 013
Gerd Halldis Holmen
Rådgiver - stedfortredende rektor - lærer 482 72 478
Kai Magne Holmen
Kontaktperson
Tove Kristin Holmen
Lærer 477 11 940
Stine Bjerknes Hopmark
Barne- og ungdomsarbeider 481 98 460
Ingunn Tove Hopshaug
Enhetsleder barnehage 474 47 898
Laila Hopshaug
Enhetsleder ungdomsskole 71 54 45 00 977 76 851
Marit N. Hopshaug
Leder, Bygg & Forvaltning 908 18 909
Tom Reidar Høibjerg
Fagarbeider
Annbjørg Iversen
955 51 808
Avdelingsleder Innsmøla barnehage 71 54 12 81 902 08 691
Kokk 902 67 645
Randi Johansen
71 54 02 78
Lærer 482 90 124
Jorun Marie Jonassen
Kokk 902 67 645
Ingrid R. Jünge
Adjunkt
Førskolelærer 902 61 770

48053067

Kristin Kanestrøm
Rådgiver 941 42 697 941 42 697
Adjunkt 907 16 995
Elin Glasø Karstensen
Vaktmester - barnehager/bofellesskap 976 59 137
Skipsfører
902 20 548
Assistent
Fagarbeider 901 73 496

97711431

Johanne Knutsen
Lektor 480 20 186
Alisa Kovera
Daglig leder 971 03 906
Gunnlaug Kristiansen
Lærling 902 61 770
Fagarbeider / Førskolelærer 901 73 496

97686852

Turid Kvammen
Maskinist
Fysioterapeut og folkehelsekoordinator 900 96 483
Lillian Langset
900 94 675
Kokk 902 67 645
Hildur Marie G. Lervik
Enhetsleder Helse og omsorg 902 36 727
Fagarbeider 909 59 140
Tove Lervik
Kommunalsjef 995 63 267
Jørn Lie
Helsesykepleier / jordmor 903 65 162
Else Jorunn Lillenes
Biblioteksjef 975 32 987
Heidi A. Lura
Fagkonsulent landbruk 71 54 46 00
Tonje Beate Lyngvær
Lærling 902 61 770
Konsulent 905 34 813
Anita N. Martinsen
Barnehagelærer
Lærer 900 65 651
Line Holme Mehlum
Miljøarbeider 71 54 02 78
Avdelingsleder Nordsmøla barnehage 71 54 02 73 900 62 681
Fagarbeider
Førstesekretær 905 39 533
Trine Bjørnsdatter Moltu
Renholder
Eleonor Montecillo
Fagarbeider 71 54 12 81
Jessica Møyholm
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681
Karianne Nielsen
Fagarbeider 907 83 055
Irene S. Nordby
Fagarbeider
Fagarbeider 906 17 038
Gunnar Nordheim
Musikk- og kulturskolemedarbeider
Gunnar Nordheim
Assistent 908 93 442
Marie Nordheim
Arbeidsleder 901 13 336
Lærer 900 89 601
Maria Edvardsen Novstad
Fysioterapeut Barn 1-16 år 901 78 972

 

 

Ina Therese Næss
Renholdsoperatør
Watsana Oraphap
Barnehagelærer
Fagarbeider 907 83 503
Jostein Osen
Ordfører 2011 - 2019 928 61 949
Roger Osen
Assistent vaskeri/ kjøkken 902 79 369
Ewa Pawlowicz
Kontaktperson 412 40 278
Liv Torunn L. Pettersen
Veileder 55 55 33 33 412 40 278
Fagarbeider 901 73 496
Miljøterapeut - vikar 71 54 02 78
IKT-konsulent 911 53 844
Kjetil Rangnes
Lærer 480 89 715
Christer Reiråskag
Enhetsleder Serviceavdelingen 928 85 151
Helle M. Reitan
Assistent
Fagarbeider 71 54 12 81 902 08 691

92438659

Hanne E. Rokstad
Fagarbeider 71 54 12 81 902 08 691

98065655

Personal- og organisasjonssjef 930 14 960
Tove N Rokstad
Vedlikeholdsleder - vaktmester skole 918 59 828
Bjørn Terje Roksvåg
Hjelpemiddelansvarlig / Demenskoordinator 906 29 266
Lønnskonsulent 905 69 819
Aslaug Beatrice Rødahl
Veileder 55 55 33 33 412 36 586
Lærer 900 93 569
Yvonne Groven Røstad
Renholder
Malgorzata Sekuterska
Avdelingsleder Brattvær barnehage 902 61 770
Ann Solveig L. Sivertsen
Fagarbeider 909 43 023
Marit Gulla Sivertsen
Assistent 901 73 496

48242782

Sissel Kaja Sivertsen
Renholder
Unn Skaget
Førskolelærer 902 61 770
Kulturrådgiver og driftsleder Gurisentret 979 86 532
Laila Skaret
Renholdsoperatør
Bente O. Skillingen
Fagarbeider 902 61 770

97001830

Leder publikumssenteret 938 52 266
Miljøterapeut 71 54 02 78
Helsefagarbeider
Klinisk sosionom/Familieterapeut 916 80 033
Maskinist
Avdelingsleder Smøla kulturskole 928 97 776 928 97 776
Ann Helen Stamnsve
Planlegger 904 74 642
Lage H. Stavnesli
Adjunkt 907 12 075
Hanne Roksvåg Stensø
Førskolelærer 71 54 02 73 900 62 681
Miljøarbeider 71 54 02 78
Miljøterapeut 71 54 02 78
Mona Gulla Stensønes
Veileder 55 55 33 33 412 46 935
Kontaktperson 412 46 935
Miljøarbeider 71 54 02 78
Assisterende avdelingssykepleier 71 54 47 02
Økonomisjef 926 22 899
Ann Karin Strømme
Fagarbeider 910 05 485
Assistent vaskeri/kjøkken 902 79 369
Loralyn Sundet
Avdelingsleder hjemmetjenesten 468 83 130
Hjelpepleier 71 54 46 60
71 54 47 00
900 55 806
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681

99234113

Fagarbeider 907 38 599
Ellen Sophie Sættem
Miljøarbeider 71 54 02 78
Vaktmester - sykehjem/Innsmølaområdet 976 68 357
Olav Sørstrand
Kokk 902 67 645
Rolf Olav Sørstrand
Renholder
Oddrun Sørøy
Barnehagelærer
Eli Torgnes
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681
Linda Torvik
Prosjektleder Vikan Havn og ny brannstasjon 916 63 050
Rolf Torvik
Assistent matombringing
Enhetsleder TVB 954 05 654
Birger Træthaug
Adjunkt med tilleggsutdanning 908 59 125
Lena Tuven
Adjunkt 908 86 530
Lisa Tuven
Adjunkt 907 36 905
Ingrid Tysnes
Lærer & konsulent 482 45 205
Margit Tysnes
970 20 282
Konsulent 905 35 279
Martina S. Vikan
Miljøveileder 909 11 926

Kontor- og treffetider:

Man - ons: kl. 09.00-14.00

Fre: kl. 09.00-14.00

Ta kontakt for avtaler utenfor dette tidspunktet!

Anne Kathrine Wang
Næringsrådgiver 995 36 595
Einar Wikan
Assistent 900 52 628
Natalia Winnik
Landmåler 904 15 062
Slawomir Zielinski
Rådgiver Byggesak 915 65 489
Marte Åshamar