Ansattoversikt


Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 54 26 00 919 10 519
Gurisentret
71 54 47 02
71 54 47 02
908 93 442
Vaktmester 918 59 829
901 13 336
Fung leder kurs og kompetanse 901 45 532
Kjersti Andersen
Lærer 909 65 041
Trine Andersen
Miljøarbeider 71 54 02 78
Prosjektleder TVB 904 79 524
Adjunkt 908 55 615
Lotte Bentzen
NAV-leder 55 55 33 33
Bente Width Berg
Barnevernleder 479 04 181
Bente Width Berg
Byggesaksbehandler 904 78 936
Robin Bergli
Avdelingsleder Smøla sykehjem 902 16 742
Heidi Berland
Enhetsleder Aktivitet og boveiledning 71 54 02 78 477 10 380
Camilla M. Betten
Maskinist
Ungdomsarbeider
Ronja M. Betten
Lærer 482 30 226
Marit Bjerknes
Kommunelege 71 54 46 60
Miljøarbeider 71 54 02 78
Renholder
Lærer 908 14 204
Kristin R. Dalheim
Veileder 55 55 33 33
Kommunalsjef 934 61 011
Birgit I. Eckhoff
Adjunkt med tilleggsutdanning 907 78 312
Håvard Edinsen
Førskolelærer 71 54 02 73 900 62 681

96043144

Unni Edinsen
Førstesekretær 71 54 46 60
Lærling 71 54 02 73 900 62 681
Bjørg Agnes Edvardsen Iversen
Adjunkt med tilleggsutdanning 906 23 975
Tonje Annette Eide
Lærer 906 74 198
Ester Eines
Miljøarbeider 71 54 02 78
Miljøterapeut 71 54 02 78
902 54 178
Førskolelærer 901 73 496

95424140

Prosjektleder 903 67 580
Nina Fagerheim
Førstesekretær 902 17 407
Avdelingsleder hjemmetjenesten 902 16 789
Ergoterapeut og frisklivskoordinator 959 25 690
Synnøve Follestad
Miljøterapeut 71 54 02 78
Driftsleder Gurisentret 952 19 008
Musikk- og kulturskolemedarbeider 915 39 312
Asgeir Gjøstøl
Renholder 71 54 47 90
Evangeline Gjøstøl
Renholder 71 54 47 90
Linda Gjøstøl
Musikk- og kulturskolemedarbeider
Vegard Gjøstøl
Kommunelege 71 54 46 60
Fagarbeider
Sykepleier 71 54 47 00
Fagarbeider 902 61 770

45275479

Miljøarbeider 71 54 02 78
Barne- og ungdomsarbeider 900 36 774
Liv Frøydis Hakkebo
Assistent og lærer 909 56 230
Marita Hakkebo
Assistent 71 54 02 78
Skipsfører 913 61 123
Miljøarbeider 71 54 02 78
Enhetsleder/økonomisjef 950 20 472
Torstein Hamnes
Musikk- og kulturskolearbeider
Liddvard Mareno Hannasvik
Renholder 71 54 47 90
Anne Sofie Hansen
Skipsfører
Musikk- og kulturskolemedarbeider
Anna-Inga Haugtrø
Renholdsoperatør 71 54 47 90
Jorid Hepsø
Kulturskolemedarbeider
Anders Hermstad
Lærer 908 16 923
Ingunn Hjelkrem
Førstesekretær 905 45 906
Margret S. Holberg
Avdelingsleder 71 54 02 78
Enhetsleder/rektor barneskole 71 54 45 00 915 75 608
Margareth B. Holm
Aktivitør 902 16 835
Lærer 907 82 171
Elen Johanne Holmen
Assistent 907 48 013
Gerd Halldis Holmen
Rådgiver - stedfortredende rektor - lærer 482 72 478
Kai Magne Holmen
Kontaktperson 479 04 181
Tove Kristin Holmen
477 11 940
Stine Hopmark
Barne- og ungdomsarbeider 481 98 460
Ingunn Tove Hopshaug
Enhetsleder/styrer barnehage 902 70 619
Laila Hopshaug
Enhetsleder ungdomsskole 71 54 45 00 977 76 851
Marit N. Hopshaug
Assistent og SFO-ansvarlig 906 72 971
Gretha Høghaug
Leder, Bygg & Forvaltning 918 02 271
Tom Reidar Høibjerg
Assistent 907 13 185
Annbjørg Iversen
Styrer Innsmøla barnehage 71 54 12 81 902 08 691
Kokk 71 54 47 31
Randi Johansen
71 54 02 78
Lærer 482 90 124
Jorun Marie Jonassen
Kokk 71 54 47 31
Ingrid R. Jünge
Adjunkt 906 23 498
Mari Neunkirchen Jørgensen
Førskolelærer 902 61 770

48053067

Kristin Kanestrøm
Driftsleder Smølahallen 941 42 697
Lærer 907 16 995
Elin Glasø Karstensen
Vaktmester 976 59 137
Skipsfører
902 20 548
Fagarbeider 901 73 496

97711431

Johanne Knutsen
Lærer 480 20 186
Alisa Kovera
Daglig leder 971 03 906
Gunnlaug Kristiansen
Skatteoppkrever 905 45 904
Ingrid Kristoffersen
Lærling 902 61 770
Fagarbeider / Førskolelærer 901 73 496

97686852

Turid Kvammen
Maskinist
Fysioterapeut og folkehelsekoordinator 900 96 483
Lillian Langset
900 94 675
Kokk 71 54 47 31
Hildur Marie G. Lervik
Enhetsleder Helse og omsorg 902 36 727
Assistent 909 59 140
Tove Lervik
Miljøarbeider 476 72 212
Evelyn Lie
Kommunalsjef 995 63 267
Jørn Lie
Spesialfysioterapeut Rehabilitering/sykehjem - Barn 0-1 år 900 95 473
Ledende helsesøster / jordmor 903 65 162
Else Jorunn Lillenes
Biblioteksjef 975 32 987
Heidi A. Lura
Fagkonsulent landbruk 904 09 070
Tonje Beate Lyngvær
Lærling 902 61 770
Konsulent 905 34 813
Anita N. Martinsen
Lærer 900 65 651
Line Mehlum
Miljøarbeider 71 54 02 78
Styrer Nordsmøla barnehage 71 54 02 73 900 62 681
Førstesekretær 905 39 533
Trine B. Moltu
Renholder 71 54 47 90
Eleonor Montecillo
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681
Karianne Nielsen
Fagarbeider
Assistent 906 17 038
Gunnar Nordheim
Musikk- og kulturskolemedarbeider
Gunnar Nordheim
Assistent 902 61 770
Assistent 908 93 442
Marie Nordheim
Arbeidsleder 901 13 336
Lærer 900 89 601
Maria Edvardsen Novstad
Fysioterapeut Barn 1-16 år 901 78 972

 

 

Ina Therese Næss
Renholdsoperatør 71 54 47 90
Watsana Oraphap
Assistent 907 83 503
Jostein Osen
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681

95430819

Karoline Klinge Osen
55 55 33 33
Ordfører 71 54 46 11 928 61 949
Roger Osen
Kafé-ansvarlig 71 54 26 00
Assistent vaskeri/ kjøkken 71 54 47 34
Ewa Pawlowicz
Kontaktperson 479 04 181
Liv Torunn L. Pettersen
Veileder 55 55 33 33
Miljøterapeut - vikar 71 54 02 78
Planlegger 904 74 642
Liliana Ramsing
IKT-konsulent 911 53 844
Kjetil Rangnes
Lærer 480 89 715
Christer Reiråskag
Avdelingsleder Kurs og kompetanse 971 12 083
Eli Reistad
Enhetsleder Serviceavdelingen 928 85 151
Helle M. Reitan
Helsesøster 902 16 237
Fagarbeider 71 54 12 81 902 08 691

92438659

Hanne E. Rokstad
Fagarbeider 71 54 02 73

45473762

Ingrid Elfrida Rokstad
Fagarbeider 71 54 12 81 902 08 691

98065655

Personalkonsulent 930 14 960
Tove N Rokstad
Vedlikeholdsleder 918 59 828
Bjørn Terje Roksvåg
Fagarbeider 902 61 770

97661909

Brit Hatmosø Roksvåg
Miljøarbeider 71 54 02 78
Lønnskonsulent 905 69 819
Aslaug Beatrice Rødahl
Veileder 55 55 33 33
Konsulent 905 41 433
Tove Kristin Røsand
Lærer 900 93 569
Yvonne Groven Røstad
Renholder 71 54 47 90
Malgorzata Sekuterska
Styrer Brattvær barnehage 902 61 770
Ann Solveig L. Sivertsen
Assistent 909 43 023
Marit Gulla Sivertsen
Assistent 901 73 496

48242782

Sissel Kaja Sivertsen
Rådmann 71 54 46 12 913 05 429
Kirsten S. Skaget
Renholder 71 54 47 90
Unn Skaget
Førskolelærer 902 61 770
Kulturrådgiver 979 86 532
Laila Skaret
Renholdsoperatør
Bente O. Skillingen
Fagarbeider 902 61 770

97001830

Enhetsleder publikumssenteret 938 52 266
Oddrun Skomsøy
Miljøterapeut 71 54 02 78
Helsefagarbeider
Maskinist
Lærling

97696592

Avdelingsleder Smøla kulturskole 928 97 776
Ann Helen Stamnsve
Lærer 907 12 075
Hanne Roksvåg Stensø
Førskolelærer 71 54 02 73 900 62 681
Miljøarbeider 71 54 02 78
Miljøterapeut 71 54 02 78
Mona G. Stensønes
Førstesekretær 905 35 279
Oddny Stensønes
Kontaktperson 479 04 181
Veileder 55 55 33 33
Miljøarbeider 71 54 02 78
Assisterende avdelingssykepleier 71 54 47 02
Flyktningekonsulent 476 72 212
Kari Strøm
Konsulent 926 22 899
Ann Karin Strømme
Fagarbeider 910 05 485
Lærer 908 74 711
Linda Stølen
Assistent vaskeri/kjøkken 71 54 47 34
Loralyn Sundet
Hjelpepleier 71 54 46 60
71 54 47 00
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681

99234113

Assistent 907 38 599
Ellen Sophie Sættem
Miljøarbeider 71 54 02 78
Spesialsykepleier 902 20 595
Vaktmester 976 68 357
Olav Sørstrand
Kokk 71 54 47 31
Rolf Olav Sørstrand
Renholder 71 54 47 90
Oddrun Sørøy
Lærer 908 56 412
Karoline Thomassen
Miljøterapeut i førskolelærerstilling 71 54 12 81 902 08 691

41219176

Eli Torgnes
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681
Linda Torvik
Prosjektleder Vikan Havn 916 63 050
Assistent matombringing 71 54 47 90
Enhetsleder TVB 954 05 654
Birger Træthaug
Lærer 908 59 125
Lena Tuven
Lærer 908 86 530
Lisa Tuven
Førskolelærer 71 54 12 81 902 08 691

98034992

Lærer 907 36 905
Ingrid Tysnes
970 20 282
Inspektør/avdelingsleder 71 54 45 00 952 77 774
Yngve Vean
Miljøveileder 909 11 926
Anne Kathrine Wang
Næringsrådgiver 995 36 595
Einar Wikan
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681
Assistent 900 52 628
Natalia Winnik
Landmåler 904 15 062
Slawomir Zielinski