Hjort

 

Rapportere utbytte av jakt

Rapportere utbytte av jakt:

Rapportert sett og skutt hjort på din mobiltelefon. Appen Sett og skutt kan lastes ned for både iPhone og Android-telefoner. Appen er gitt ut av Miljødirektoratet.  Se veiledning

Miljødirektoratet (Jakt, felling, fangst)

Miljødirektoratet (Jakt, felling, fangst)


Gå til direktoratet

Her finner du informasjon om: jakttider, skyteprøve, jegeravgift, rapportering og så videre.

Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret


Gå til registeret

Nasjonal database fra jakt på elg, hjort, rådyr og villrein, og fallvilt av utvalgte arter. I Hjorteviltregisteret kan du se statistikk over blant annet tildelte og felte dyr, bestandsstørrelse og rekruttering, slaktevekter, aldersfordeling og fallvilt. Statistikken finnes i ulike geografiske oppløsninger, fra jaktfelt til nasjonalt nivå. Den er tilgjengelig for alle.

Hjorteviltportalen

Hjorteviltportalen


Gå til portalen

På Hjorteviltportalen finner du bidrag fra og lenker til de mange aktørene som jobber med forvaltning av, jakt på og anvendelse av hjort m.v. – blant annet kan du finne:

  • Fakta om hjorteviltartene elg, hjort, villrein og rådyr.
  • Praktisk informasjon om jakt og forvaltning av hjortevilt.
  • Om hjortevilt i et samfunnsperspektiv.
  • Nyheter om hjortevilt, både fra forskning og media.
  • Skjemaer, rapporter og annet materiale

 

 

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon +47 90 81 89 09
Tonje Beate Lyngvær
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon +47 71 54 46 00