Hjort

 

 

Hjorteviltregisteret


Registeret har man blant annet mulighet for lagring av vald- og jaktfeltopplysninger, ivaretakelse av statistikk fra jakt og jegerobservasjoner, utskrift av fellingstillatelser og utskrift av fellingsrapporter.

Registeret er et saksbehandlingsverktøy for kommuner som også benyttes til å rapportere jaktstatistikk og fallvilt til Statistisk sentralbyrå. Ansvaret for god kvalitetssikring ligger hos kommunene med bistand fra fylkesmannen/fylkeskommunen i hvert fylke. Dataene i registeret er tilgjengelig for alle. Rettighetshaverorganisasjoner og forskningsinstitusjoner, universiteter og høgskoler kan gis tilgang til å registrere egne data eller registrere data for kommuner.

 

Skjema


 

Informasjon