Jakt på Smøla

På Smøla er det jakt på følgende arter; hare, grågås, and, skarv, vadefugler og hjort.

Det er IKKE tillatt med rypejakt på Smøla.

For jakttid så er det de ordinære jakttidene etter forskrift om jakt og fangsttider som gjelder.

Jegeravgift

Informasjon om småviltjakt på Smøla