Skadet vilt

Ved påkjørsel av vilt eller dyr fra dyrehold kontakt politi (tlf. 02800) eller kommuens ettersøksekvipasje. Ekvipasjen håndterer fallvilt samt ettersøker skadet vilt.

Ettersøksekvipasje:

Navn Svein Roksvåg Oddbjørn Jünge
Telefon

975 98 966

951 70 631

Epost s.roksvaag@gmail.com oh_junge@yahoo.no

 

Hva skal du gjøre ved viltpåkjørsler?

Mattilsynet har en veileder.

 


I henhold til dyrevernsloven § 4 og 5 har enhver plikt om hjelp og varsling av dyr som er sykt, skadet, hjelpeløst, utsatt for mishandling eller svikt av tilsyn og stell. Loven gjelder for både kjæledyr, husdyr og vilt.

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 908 18 909