Skadet vilt

Ved påkjørsel av vilt eller dyr fra dyrehold kontakt politi (tlf. 02800) eller kommuens ettersøksekvipasje. Ekvipasjen håndterer fallvilt samt ettersøker skadet vilt.

Hva skal du gjøre ved viltpåkjørsler?

Ring: 02800

Informasjon fra Mattilsynet om skadet vilt

 

Ettersøksekvipasje:


I henhold til dyrevernsloven § 4 og 5 har enhver plikt om hjelp og varsling av dyr som er sykt, skadet, hjelpeløst, utsatt for mishandling eller svikt av tilsyn og stell. Loven gjelder for både kjæledyr, husdyr og vilt.

Artikkelliste