Søk på helse- og omsorgstjenester

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester.

 

Slik søker du helse- og omsorgstjenester

Beskriv hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjeneste som passer best for deg. Avhengig av informasjon i søknad, vil saksbehandler kunne ta kontakt med deg for videre saksgang. 

Det er den som trenger hjelp, eventuelt verge eller pårørende med fullmakt som digitalt signerer søknaden. Du kan få hjelp av helsepersonell eller andre til å fylle ut søknaden.
 

Hva må du gjøre før du søker?

Hvis du har en eldre nettleser kan du oppleve at skjemaet ikke fungerer og ikke blir sendt inn til oss.
Du bør jevnlig oppdatere nettleseren for optimal brukeropplevelse.

Skjemaet støtter ikke bruk av Internet Explorer 11.

Her kan du selv sjekke hvilke nettleser du har:
www.whatismybrowser.com

Gå til søknadsskjemaet

 

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

 

Hva skjer videre?

Du vil motta bekreftelse på innsendt søknad.
Svar på søknad kommer innen 4 uker.
Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tildelingsenheten i kommunen som behandler søknaden.

 

Koordinerende enhet

Hvis du har behov for koordinering av helse- og omsorgstjenester over lengre tid, kan du ha rett til å få utarbeidet Individuell plan (IP) eller få tildelt en koordinator.

 

Klage

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en begrunnelse for dette.
I svaret får du også informasjon om hvordan du klager. Saksbehandleren din kan hjelpe deg med å klage.

 


Oversikt over tjenester:

- Ulike institusjonsopphold på sykehjem
- Hjemmesykepleie
- Psykisk helsearbeid
- Hjemmehjelp
- Tjeneste for personer med funksjonshemming
- Fysioterapi og ergoterapi
- Omsorgsbolig
- Pårørendestøtte (omsorgsstønad, støttekontakt, avlastningstiltak)
- Trygghetsalarm
- Transportstøtte for funksjonshemma (TT-kort)
- Brukerstyrt personlig assistent
- Individuell plan