Halltilbud

Smøla kommune viderefører tilbudet om gratis fellestrening for ansatte i Smølahallen.

Treningstid: fra kl. 15-16 hver onsdag

Vi er klar over at dette er i arbeidstiden for mange, og at en del derfor ikke kan delta. Ansatte har ulike arbeidstidsordninger, og det er vanskelig å finne tidspunkt som passer alle, men vi velger å prøve dette tidspunktet nå en periode.

Det blir mulighet til lagspill som innebandy og sirkeltrening for de som ønsker det. Det er ingen krav til ferdigheter eller forkunnskaper, og alle er velkommen!

Håper mange benytter seg av tilbudet.

 

Det er Utdanningsforbundet som har ansvar for organiseringen av treningen.