Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten koordinerer Smøla kommunes arbeid med bosetting av flyktninger.

Besøksadresse

Smøla rådhus, Hopen

Postadresse

Postboks 34
6571 Smøla

 

Om flyktningetjenesten

  • Leder og organiserer flyktningeteamet
  • Planlegger og leder bosettingsarbeidet: framskaffer boliger, forbereder ankomst, oppfølging i bolig
  • Er ansvarlig for at introduksjonsprogrammet blir planlagt og gjennomført
  • Ivaretar kontakt med IMDI og andre eksterne samarbeidspart

Artikkelliste