Voksenopplæring og flyktningetjeneste

Smøla voksenopplæring tilbyr norsk og samfunnskunnskap for innvandrere, samt grunnskoleopplæring for voksne.

Flyktningetjenesten koordinerer Smøla kommunes arbeid med bosetting av flyktninger.

Ved Smøla voksenopplæring får deltakere og elever et tilpasset opplæringstilbud til voksne. Vi holder til i nye og trivelige lokaler på Hopen.

  • Vi tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på alle nivåer, både til arbeidsinnvandrere, familiegjenforente og flyktninger. Avsluttende prøve i begge fag, fra alfabetisering til B2. Kurs på dagtid og kveldstid.
  • Grunnskoleopplæring for voksne med opplæring  i fem primærfag.
  • Realkompetansevurdering for Grunnskolen
  • Vi tar inn søkere fortløpende.

 

 

Flyktningetjenesten

  • Leder og organiserer flyktningeteamet
  • Planlegger og leder bosettingsarbeidet: framskaffer boliger, forbereder ankomst, oppfølging i bolig
  • Er ansvarlig for at introduksjonsprogrammet blir planlagt og gjennomført
  • Ivaretar kontakt med IMDI og andre eksterne samarbeidspart