Kommunestyret 2019 - 2023

Kommunestyret 2019 2023 anm

 

 

Kommunestyret i Smøla har 17 medlemmer.

Kommunestyret er kommunens øverste beslutningsorgan. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsreglement i kommunen.

Politisk sekretariat ivaretas av Publikumssenteret, og henvendelser kan rettes til sentralbordet v/Smøla rådhus, tlf. 71544600.

Ordfører : Svein Roksvåg
Varaordfører: Kjersti Andersen

Politisk sammensetning kommunestyret 2019-2023
Parti Antall representanter
Senterpartiet 7
Arbeiderpartiet 6
Høyre 2
Venstre 1
Smøla til Trøndelag 1

 

Kommunestyrets medlemmer 2019-2023
Parti Medlem Vara
     
Senterpartiet Svein Roksvåg 1. Ingrid Helen Johansen
  Sigmund Roksvåg 2. Njål B. Gjøstøl
  Kristin Kanestrøm 3. Olav Sørstrand
  Tiril Marie K. Næss 4. Kjetil Rangnes
  Arve Moe 5. Asbjørg Kanestrøm
  Tore Sætran 6. Hanne Roksvåg
  Eli Torgnes 7. Ottar Skjølberg
    8. Bjørn Brende
     
Arbeiderpartiet Ragnhild Rødahl 1. Wigdis Wollan
  Alf Ole Ødegård 2. Odd Gunnar Sørøy
  Heidi A. Lura 3. Halstein Spjelkavik
  Synøve J. Gulla 4. Silje Kristin S. Aspaas
  Jørgen I. Lie 5. Aina Strand
  Bjørn Sørlie 6. Rojin Kader
     
Høyre Kjersti Andersen 1. Nils Marius Holm
  Mikal Arild Eines 2. Osman Hussein
    3. Marit N. Hopshaug
    4. Anders Neerland
    5. Iselin Svenning
     
Venstre Arild Sætran 1. Lèa Fabri
    2. Janne Anita T. Roksvåg
    3. Gunn F. Johannessen
    4. Magnus S. Grøsvik
     
Smøla til Trøndelag Mette Grødahl 1. Marthe L. Kvammen
    2. Alf Egil Olsen
    3. Line Roksvåg
    4. Elisabeth Stranden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse.
Politisk sekretariat har det praktisk-administrative ansvaret for møtene i kommunestyret. 

Alle kommunestyremedlemmer skal velges som medlem i formannskapet, livsløpsutvalget, teknikk- og miljøutvalget eller kontrollutvalget. 
Strategiske sektorovergripende prinsippdebatter foregår i kommunestyret. 
Kommunestyret behandler saker fra utvalg og formannskap: 
- Planstrategi og plansaker 
- Økonomisaker: økonomiplan, budsjett og regnskap 
- Organisering av virksomheten (saker som ikke er delegert til administrasjonsutvalget) 
- Eiendomssalg for områder som ikke er regulert 
- Saker med økonomisk konsekvens som ikke er innarbeidet i vedtatt årsbudsjett/økonomiplan   

Finn en politiker