Legevakt

Helsemessige tilstander som ikke kan vente til ledig legetime, kan vurderes av lege på vakt.

På dagtid hverdager kontaktes legekontoret.
Kontakt legevakt på 116 117 dersom legekontoret er stengt.
Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113.