TT-Kort

Transportstøtte (TT-kort) er et tilbud til deg som har nedsatt funksjonsevne og ikke kan bruke ordinær kollektivtransport til fritidsreiser.

Hva er TT-kort?

TT-kortet brukes som betalingsmiddel i drosje. Kortet er elektronisk og brukes som et vanlig bankkort i taxi. Kortet er personlig og har påført navn og brukernummer.
Beløpet fastsettes etter faste satser, og vurderes opp mot ditt behov. TT-kortet skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden, http://www.pasientreiser.no/

Hvem kan få tilbudet?

Denne ordningen er rettet mot personer med varig nedsatt funksjonsevne og 
kjøretøy.

Nye retningslinjer

Fra 1. januar 2024 er dette nytt:

  • Det blir innført en egenandel på 40 kroner per reise
  • TT-kortet kan ikke brukes til å dekke egenandelen
  • Brukere som ikke benytter midlene til TT-kort i år, blir tatt ut av ordninga
  • Per dags dato blir det ikke tatt inn nye brukere i ordninga
  • De som allerede er med i TT ordningen må etter nye retningslinjer søke på nytt om TT-midler for 2025 innen 1. oktober 2024
  • Det blir opprettet venteliste for søkere som fyller kriteriene som ikke får tilbud om reisestøtte. Mer informasjon kommer.

Søknadsfrist

Det blir ikke tatt inn nye brukere i TT-ordningen i 2024. Du kan søke om TT-kort for 2025 når søknadsskjema blir tilgjengelig.

For deg som allerede har TT-kort

Du kan sjekke SALDO på rtt.no/tt
Saldo på kortet ditt kan du få ved:

  • Send SMS med brukernummer til 40 46 60 00
  • Ringe 51 90 90 01

Mistet eller skadet kortet?

Det er Rogaland Taxi som administrerer TT-kort for Smøla Kommune. Hvis du har mistet kortet må det sperres og nytt blir sendt i post. Kostnaden for nytt kort vil bli belastet brukerkontoen din. 

Hvis kortet ikke virker må du betale for reisen selv, ta vare på kvittering og send krav til: Rogaland Taxi AS, Postboks 14, 4068 STAVANGER eller e-post: post@rogaland-taxi.no 
Kravet må inneholde informasjon som årsak, brukernummer og bankkontonummer.

Lovgrunnlag

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se Møre og Romsdal sine retningslinjer om TT-kort.