Kulturminnebevaring - mindre tiltak

Kommunestyret har vedtatt følgende:

Det opprettes et kulturminnefond på 100 000 kr for mindre kulturhistoriske tiltak. Tiltaket innarbeides i økonomiplan-handlingsplan for perioden 2024-2027 og finansieres gjennom bruk av havbruksfond Tilskuddspotten fornyes når midlene er brukt opp. Smøla kommune vedtar vedlagte retningslinjer for kulturminnefond som gjelder for mindre tiltak.. Søknader behandles administrativt og tildelingene refereres i Livsløpsutvalget. (k-sak 56/23)

 

Vedlegg sendes til postmottak@smola.kommune.no

Retningslinjer for kulturminnefond - mindre tiltak (PDF, 121 kB)

Tilskuddsordningen er satt i gang for å oppfylle tiltak i Kulturminneplan 2020-2030 (PDF, 22 MB). Retningslinjene forutsetter at tiltaket det søkes om, er knyttet til kulturminneplanen. 

Søknadsfrist: 01. Juni. Søknadene blir vurdert umiddelbart etter denne datoen. 

Søknader om tilskudd blir saksbehandlet  av Smøla Nærings og Kultursenter KF v/kulturrådgiver Laila Skaret. 

Se også Møre og Romsdal fylkeskommune sin søknadsordning: Tilskudd til forhåndsundersøkelser av verneverdige byggverk