Utvidet skjenkebevilling/enkeltanledning/ambulering

Smøla kommune har ikke ambulerende bevilling.

Skjenkesteder som har alminnelig skjenkebevilling kan søke om å skjenke i andre lokaler ved én enkelt anledning. Arrangementet kan være åpent eller lukket. Utvidelsen kan gjelde tillatelse til å skjenke i andre lokaler ved spesielle anledninger, utvidet areal innendørs eller utendørs. Utvidet skjenkebevilling for en enkeltanledning er aktuelt for eksempel ved arrangement som konserter, festivaler, teater og show.

Rammene for salgs- og skjenkebestemmelsene i Smøla er gitt i lokal forskrift. Bestemmelsene i gjeldende Ruspolitisk handlingsplan for Smøla gjelder foran alkoholloven.

Behandlingstiden er normalt to uker.

 

Søk om utvidelse av skjenkebevilling for enkeltanledning

 

Vedlegg til søknaden:

  • Plantegning over område utvidelsen gjelder
  • Grunneiers tillatelse

 

I Smøla kommune har rådmannen delegert myndighet til å fatte vedtak om skjenkebevilling for én enkelt anledning.

 

Skjenkestedets ordinære vilkår gjelder for øvrig også ved utvidet bevilling.