Betaling av eiendomsskatt

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall:

  • 1.termin – 30. april
  • 2.termin – 31. oktober

Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om det er sendt inn klage. Les mer om hvordan du klager på eiendomsskatten.

Eiendomsskattekontoret har plikt til å kreve inn eiendomsskatten. Kravet er sikret med lovfestet pant i eiendommen etter Eiendomsskattelova. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler.