Veterinærvakt

Tjenesten gjelder hovedsakelig for storfe, småfe og svin, men tar også noe oppdrag når det gjelder kjæledyr.

Døgnåpen vakttelefon: 71 64 84 00

Kontortid alle dager: kl.08.00 - 09.30

Smøla og Aure kommune utgjør et vaktdistrikt for veterinærtjenesten hvor veterinærene Odd Jorulv Skjølberg og Tore Solenes deltar i. For Smøla er det veterinær Odd Jorulv Skjølberg som tar på seg de fleste oppdrag innad i kommunen.

 


Alvorlige situasjoner:

Ved mistanke om alvorlig smittsom dyresykdom eller alvorlig dyrevernsak skal en kontakte Mattilsynet. Her varsler du til Mattilsynet. Ved alvorlig dyrevelferdssak som ikke kan vente til neste arbeidsdag ringer du tlf. 22 40 00 00.