Friplasser i Smøla kulturskole

Kommunestyret i Smøla vedtok 10.12.2020 at Smøla kulturskole skal tilby en friplassordning med inntil 5 friplasser per skoleår.

Logo: Eline Knutsen  

Smøla kommune har som mål at alle barn og unge skal ha mulighet til kunst og kulturopplæring.
Hensikten med friplassordningen er å kunne tilby barn og unge, bosatt i Smøla Kommune, en elevplass i kulturskolen uavhengig av foresattes økonomi.

Retningslinjer for friplass i Smøla kulturskole:

  1. Friplass tildeles etter søknad etter at elevplass er utdelt. Dersom avklaring om friplass er en forutsetning for om man kan takke ja til plassen, vennligst gi beskjed om dette.
  2. Det kan søkes friplass dersom husholdningens samlede nettoinntekter ikke overskrider 4G (405 404,- pr 01.05.2020) eller 3G (304 053,- pr 01.05.2020) for enslige forsørgere.
  3. Siste års selvangivelse må vedlegges i søknaden. Eventuelle endringer i situasjonen må dokumenteres.
  4. Det kan søkes om 1 friplass per elev.
  5. Det søkes om friplass for ett skoleår av gangen.
  6. Søknadsfrist er 15. september. Elever som starter etter nyttår har søknadsfrist 15. februar.

En innvilget friplass, inkluderer gratis instrumentleie/ utstyrsleie. Skader og slitasje på instrument må likevel betales. Det samme gjelder eventuelt tap av instrument.

Søknader om friplass behandles av kulturskolens avdelingsleder.

Har du spørsmål eller ønsker hjelp med utfylling av søknadsskjema,
ta kontakt med kulturskolens avdelingsleder, Ann Helen Stamnsve:
Tlf: 928 97 776
E-post: kulturskolen@smola.kommune.no

Søknadsskjema finner du her:
Søknad om friplass i Smøla kulturskole (PDF, 726 kB)