Tidlig eller utsatt skolestart

Rett og plikt til grunnskole

 


Alle barn og unge har både rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det kalenderåret de fyller 6 år og til de har fullført det tiende skole året. Rett til grunnskoleopplæring betyr at alle barn og unge har krav på å få opplæring på en offentlig grunnskole. Plikt betyr at elev ene må delta i grunn skoleopplæring, men ikke nødvendigvis på en offentlig skole. Du som er forelder, kan også velge en privat skole eller hjemmeundervisning, altså at du underviser egne barn hjemme. (Opplæringsloven § 2­-1 og § 2­-13)

Utsatt skolestart om barnet trenger det. Dersom du er i tvil om barnet ditt er kommet langt nok i utviklingen til å starte på skolen, bør du kontakte kommunen i god tid før barnet skal starte på skolen. Det er kommunen som bestemmer om barnet skal utsette skolestarten. Før kommunen tar beslutningen, må de innhente en sakkyndig vurdering fra pedagogisk­psykologisk tjeneste (PPT) og samtykke fra deg som er forelder.

Har du som forelder spørsmål om regelverket, anbefaler vi at du tar kontakt med den skolen. Dersom du ikke får svar på det du lurer på, kan du kontakte kommunen som er skoleeier. Du kan også henvende deg til Statsforvalteren i ditt fylke.