Studiesenteret.no

Nå kan du ta desentralisert høyskoleutdanning på Smøla.

Smøla Nærings- og kultursenter KF er  medlem i Studiesenteret.no AS og du kan velge mellom flere ulike høyskolestudier, videregående studier og kortere kurs.

Se tilbudet her: 

Informasjon om studietilbudet finner du også på Studiesenteret.no sine sider og

Studiesenteret Smøla

 

Besøk også Studiesenteret Smøla på Facebook.
 

Vi jobber kontinuerlig med å utvide tilbudet med andre studier.