Ansattoversikt


Smøla barnehage

Ansatte i avdelingen Smøla barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehagelærer 901 73 496
assistent 902 08 691
Vestsideveien 2565 902 61 770 902 70 438
Trettnesveien 8 902 08 691
Nyjordsveien 1387 900 62 681
901 73 496 901 73 496
Barnehagelærer 900 62 681
fagarbeider 901 73 496
Assistent 902 61 770
fagarbeider 902 61 770
Fagarbeider 902 08 691
Barnehagelærer 902 61 770
Styrer Veiholmen barnehage 901 73 496
Tove Kristin Holmen
Enhetsleder barnehage 474 47 898
Laila Hopshaug
Lærling 902 61 770
Styrer Innsmøla barnehage 902 08 691

95112545

Førskolelærer 902 61 770

48053067

Kristin Kanestrøm
fagarbeider 901 73 496
Fagarbeider 901 73 496

97711431

Johanne  Knutsen
Førskolelærer 901 73 496

97686852

Turid  Kvammen
Assistent 901 73 496
Lærling 900 62 681
Styrer Nordsmøla barnehage 900 62 681
Fagarbeider 902 61 770
Fagarbeider 901 73 496
Barnehagelærer 900 62 681
Assistent 900 62 681
Fagarbeider 902 08 691

92438659

Hanne E. Rokstad
Fagarbeider 902 08 691

98065655

Styrer Brattvær barnehage 902 61 770 902 72 643
Ann Solveig L.  Sivertsen
Assistent 901 73 496

48242782

Sissel Kaja Sivertsen
Førskolelærer 902 08 691
Fagarbeider 900 62 681

97001830

Assistent 900 62 681
Assistent 902 61 770
Assistent 900 62 681
Førskolelærer 900 62 681
Fagarbeider 900 62 681

99234113

barnehagelærer 901 73 496
Eli Torgnes
Fagarbeider 900 62 681
Linda  Torvik
Assistent 902 08 691