Smøla kirkelige fellesråd

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Smøla kirkelige fellesråd
Smøla rådhus, 2. etg. Hopen
6570 Smøla
Judy Rangnes
Telefon: 71544641
Aktiviteter
Kontaktpersoner