Valg av meddommere til lagmannsrett og tingrett for perioden 2021 - 2025

Kommunestyret skal etter hvert kommunevalg, velge nye meddommere til lagmannsretten og tingretten. Vi ønsker forslag til kandidater

24.03.20 Digital visitt

Vi forstår at det er leit for dere som nå ikke har mulighet til å besøke familiemedlemmer eller venner på Smøla sykehjem.  Den gode nyheten er at vi  nå  kan ta imot «digitale besøk». Ring oss først på 71 54 47 00

Informasjon fra Smøla kommune om koronavirus og kommunens beredskapsarbeid

Smøla kommune oppdaterer seg fortløpende på retningslinjer som gis av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Helsetjenesten og kriseledelsen i kommunen er i fortløpende kontakt og kommunen følger folkehelseinstituttets retningslinjer og egne beredskapsplaner i arbeidet med å forebygge og håndtere evt. smitte. Folkehelseinstituttet har sendt over råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus) Les mer  her Har du spørsmål om det nye koronaviruset og ikke finner info på  fhi.no  kan du ringe informasjonstelefon 815 55 015 Hvis du er syk og tror du kan være smittet av koronavirus: Ring din fastlege (Smøla legekontor tlf 71544660) eller legevakt tlf 116 117 IKKE møt direkte opp på legekontoret!  Møt aldri opp uten avtale, dette slik at legekontorene og legevakta er forberedt til å ta imot deg. Dette for å beskytte deg og andre mot eventuell smitte.

Samsfunnskapsprøve på norsk/statsborgerprøven

  Dato: Tidspunkt: Kl. 0 Sted: Smøla Voksenopplæring - KF bygget på Hopen Varighet: Ca 1 - 1,5 time Det er pc tilgjengelig på voksenopplæringen. Prøven koster kr 824,-

Verdiskaperprisen

Søknadsfristen er 1. april og tildeling vil skje i formannskapet senest 05. mai. Tildelingene foretas av Smøla Formannskap da søkere vil være både innenfor kultur og næringsområdet. Rådmannen i samarbeid med arbeidsgruppa, saksbehandler og anbefaler tildelinger.

For ansatte: Henting av årsoppgave og lønnsslipp

Faktura for kommunale tjenester

Har du spørsmål ang faktura for renovasjon og slam?

Forsterket ekom-kommune

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har i samarbeid med mobiltilbydere med egen nett i Norge, opprettet et program for etablering av forsterket ekom i utpekte områder i landets kommuner.  Tiltakene for å gjøre Smøla til en forsterket ekom-kommune er nå ferdigstilt.

Smøla Frisklivsentral - oppstart nytt kurs på nyåret 2021

Vi planlegger en ny runde med friskliv på nyåret 2021. Oppstart fra uke 3 med treninger mandager og torsdager. Det vil være både inne og utetreninger i 16 uker.

Viktig info - Smøla skatteoppkreverkontor

Fra og med 02.desember 2019 skal alle henvendelser til Smøla skatteoppkreverkontor rettes til Nordmøre Kemnerkontor. epost: skatteoppkreveren@kristiansund.kommune.no   Telefon: 71 57 40 00 Telefontid: mandag - fredag: kl 08:00 til kl 16:00  

Viktig info om renovasjon og slamtømming

De siste årene har det vært NIR (Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap) som har hatt ansvar for avfallshåndtering i kommunen vår. Fra 1. januar 2020 vil NIR bli en del av ReMidt, og det er dette nye selskapet som blir vårt nye kontaktpunkt når det gjelder renovasjon og slamtømming.  Magasinet iRetur skal nå være kommet i postkassa di, der står det mer informasjon om dette. Hvis du vil, kan du også lese magasinet i nettleseren din her: Har du spørsmål om når avfallet ditt blir hentet?   Alle henvendelser om renovasjon og slamtømming etter 1. januar skal rettes til ReMidt på telefon 72 48 37 00 eller epost  firmapost@remidt.no    

Skipsfunn på Edøya, Smøla

Et sjeldent arkeologisk funn av en skipsgrav fra før vikingtiden er funnet på Edøya. Norsk Institutt for kulturminneforskning NIKU, har gjennom georadarundersøkelser avdekket skipet som er mer enn 1000 år gammelt. Funnet er gjort i forbindelse med formidlingsprosjekt knyttet til kulturminner og historie som Smøla har jobbet med i flere år og som Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort til satsingsområde for hele fylket.    

Skipsfunn på Edøya, Smøla

Et sjeldent arkeologisk funn av en skipsgrav fra før vikingtiden er funnet på Edøya. Norsk Institutt for kulturminneforskning NIKU, har gjennom georadarundersøkelser avdekket skipet som er mer enn 1000 år gammelt. Funnet er gjort i forbindelse med formidlingsprosjekt knyttet til kulturminner og historie som Smøla har jobbet med i flere år og som Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort til satsingsområde for hele fylket.    

Pressemelding fra Statens vegvesen: Innstiller to ferjeavganger mellom Edøya og Sandvika fra 7. til 25. november

Avgangene som blir innstilt er kl. 04.40 fra Edøya (alle ukedager), og kl. 00.15 fra Sandvika (alle ukedager og natt til mandag).

Vannmåleravlesning

TJENESTEN ER ÅPEN. Tid for avlesning er i perioden 29. april - 31. mai 2021. Vannmåler skal leses av to ganger pr. år. Varsel om avlesning sendes som SMS til eller avlesningsskjema i posten.  Har du ikke mottatt SMS vil skjema for avlesning sendes pr post ca. en uke etter oppstart av avlesningsperioden. Firma mottar avlesningsskjema.  Avlesingsskjema finnes ikke på nett .   

Vannmåleravlesning

TJENESTEN ER ÅPEN. Tid for avlesning er i perioden 29. april - 31. mai 2021. Vannmåler skal leses av to ganger pr. år. Varsel om avlesning sendes som SMS til eller avlesningsskjema i posten.  Har du ikke mottatt SMS vil skjema for avlesning sendes pr post ca. en uke etter oppstart av avlesningsperioden. Firma mottar avlesningsskjema.  Avlesingsskjema finnes ikke på nett .   

Reguleringsplan Vikan Havn Smøla havneutvikling

 

Nå kan du leie svømmehallen på Bakkamyra

Fra torsdag 17. oktober vil det være mulig å leie svømmehallen. Tilbudet gjelder for lag og foreninger så vel som private.  

Svømmehall

Svømmehallen ligger på Dyrnes i Vestsmøla samfunnshus og er åpen for publikumsbading.