Vi har lagt bak oss en litt annerledes sommer, der de fleste av oss har feriert i Norge.  Status nå når sommeren er på hell er at FHI melder at smittespredningen i Norge fortsatt er på et lavt nivå, men det er en økende trend.  Den nåværende økningen i covid-19 forekomst i Norge er mest sannsynlig relatert til ferietid og økt fritidsreiser, og lokale utbrudd.  Pr i dag har vi fortsatt ingen smitte på Smøla, til tross for at Smøla har vært svært godt besøkt i sommer.

Vi vil berømme bedrifter og næringsaktører for den jobben dere har gjort i forbindelse med koronaviruset, dere har tatt råd og anbefalinger på alvor og den gradvise gjenåpningen av både serveringssted og arrangement virker å ha blitt godt og trygt gjennomført ihht smittevernveiledere.

Når man er med i friskliv aktiv får man 1 års oppfølging.

Smittestatus pr. 05.08.2020:

Antall gjennomførte tester: 241

Antall bekreftet smittet: 0

En oppdatering ifht besøk inne på sykehjemmet
Vi minner om at det fremdeles må avtales om besøk hos pasienter på sykehjem via personalet, på telefonnummer 71544700. Besøk kan gjøres med max 2 stk pr. gang og max 30 min.

Besøkene må foregå på rommet til pasienten eller ute.

Pårørende kan også ta med seg pasienter på hjemmebesøk.

Ellers forholder vi oss til FHI sine anbefalinger, da pandemien ikke på noen måte er over.

ALLE må registrere seg i boken i gangen, og utøve god håndhygiene.

Velkommen!

 

Synøve Gulla                                        Johann Gudjonsson

Fung.avd.leder                                     Ans.smittevernlege, Smøla kommune

                                                             

 

dollar

2. gangs utlysning

Søknadsfrist 9. august 2020

jubilant og ordfører

Agnes Marie Rokstad Johansen fylte 100 år onsdag 15. juli 2020.

Smøla kommune gratulerer!

   

Nekton Havbruk AS søker om ny lokalitet for oppdrettsanlegg i Smøla kommune.

Frist: 24. august 2020

Norge har gradvis åpnet opp igjen, også Smøla. Sommeren er i gang med økt aktivitet, stor trafikk til øya, og mange feriegjester både i hus og hytter. Vi håper på godt vær og gode feriedager for alle.

Vannlekkasje

Lekkasjen er utbedret. Det må påregnes noe misfarging i starten etter at det er satt trykk på anlegget igjen. 

 

Stikk ut bilde

Det er klart for å bestille årets Stikk UT! krus/skål

   

Smøla kommune har behov for sykepleiere både i sykehjem, hjemmetjeneste og legekontor. 
Sykepleierstillinger på Smøla er primært fullstilling.
Det er ledig både fast og midlertidig stilling.

Søknadsfrist: 02.08.2020

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som veileder/saksbehandler i NAV fra 01.09.20.
Stillingen har arbeidssted på Smøla rådhus.

Søknadsfrist: 19.07.2020

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av stabelen 18. oktober.

Årets kommunekomite består av medlemmene i Teknikk- og miljøutvalget.

Smøla kommune selger 5 næringstomter på Vattholmen, Veiholmen. Tomtene 1, 2, 3 og 5 er regulert som næringsareal. Tomt 4 er i kommuneplanens arealdel definert som næringsareal.