Smøla formannskap - møte 4. oktober

Dato: 4. oktober -22 Tid: kl. 12.00 Sted: formannskapssalen  

TV-aksjonen 2022 - Vil du bli bøssebærer?

   

Varsling om øvelse for nødetatene

Dato: 27. sept Tidsrom: 17.00-21.00 Sted: Sætran-området  

Rekrutteringskveld på Smøla - Nordmøre brann og redning

Dato: 29. sept Tid: kl. 18.00 Sted: Smøla brannstasjon  

Beredskapsdagen - Åpen brannstasjon

Dato: 24. september Riktig tidspunkt: 11.00 - 13.00  

Anbefaling om ny oppfriskningsdose

   

Innkalling til møte for Livsløpsutvalget

Dato: 28.09.22 Tid: kl. 18.00 Sted: rådhuset  

Innkalling til møte - Smøla Eldreråd

Dato: 28.09.22 Tid: kl. 10.15 Sted: rådhuset  

Innkalling til møte i råd for personer med funksjonsnedsettelser

Dato: 28.09.22 Tid: kl. 16.00 Sted: rådhuset  

Strandryddeuka 2022

Hold Norge Rent arrangerer strandryddeuka 9.-18. september, og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal er en av bidragsyterne. Gjennom panteordningen “Stikk UT og plukk!” sørger friluftsrådet for at du kan være med å rydde og samtidig tjene penger til idrettslaget, korpset eller klassen. Les hele pressemeldingen fra Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal her.

Høring - Veiholmen Panorama

Smøla formannskap vedtok i møte 30.08.22, sak 48/22, å legge "Detaljregulering for Veiholmen Panorama" ut på høring. Hjemmel: Pbl §§ 5-2, 12-3, 12 -10 og 12-11. Frist for uttalelser: 19.10.22    

Høring - Aunvågen Næringsområde

Smøla formannskap vedtok i møte 30.08.22, sak 41/22, å legge "Detaljregulering for Aunvågen Næringsområde" ut på høring. Hjemmel: Pbl §§ 5-2, 12-3, 12 -10 og 12-11. Frist for uttalelser: 19.10.22  

Kveldro - vedtak sluttbehandling

Smøla formannskap vedtok i møte 07.06.2022, sak 40/22 og Smøla kommunestyre vedtok i møte 16.06.2022, sak 26/22 «detaljreguleringsplan Kveldro», GID 13/24, planID 157320160003, med tilhørende reviderte dokumenter.  

Smølabonan 2022 - velkommen!

Smølabonan har ny plassering i år - ved Kulturfabrikken i Vågen  

Finnes det veteraner/tidsvitner som fortjener Regjeringens minnemedalje?

Smøla kommune har i oppgave å innstille kandidater til Regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig.   

Ny lege ved Smøla legekontor

Hans Ruben Tenggren (53) er ansatt som ny kommuneoverlege og fastlege i Smøla kommune. 

TV-aksjonen 2022 - Leger uten grenser

TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. I år går TV-aksjonen av stabelen 23. oktober.  

Ledig stilling - økonomikonsulent

Søknadsfrist: 11. september 2022  

Smølabonan 2022

Nå er det igjen klart for årets begivenhet i Kristiansund!  

Markdager om småskala grønnsaksdyrking.