Tirsdag 16. oktober vedtok kommunestyret ansettelse av rådmann.

Eldrerådet inviterer til en hyggelig sammenkomst i anledning av markering av den internasjonale eldredagen.

Servant

Tidspunkt: 2. oktober 2018

Tidsrom: 09-12

 

Har din bedrift gode utviklingsprosjekter?

Da kan du søke om utløsende midler fra kommunalt næringsfond. Fondet skal brukes til å styrke nyskaping og næringsutvikling i kommunen.

Nyetablerere, kvinner, unge og innvandrere oppfordres spesielt til å søke og vil bli prioritert.

Utlysning 2. ganger i  året. Frist for å søke i mai og oktober.

Frisklivssentral LOGO

I frisklivssentralen arbeider fysioterapeuter, klinisk sosionom og ergoterapeut. Vi kan tilby kurs innenfor kosthold og ernæring og kurs innenfor mestring av hverdag og arbeidsliv.

Dart 1

Kulturskolen og Smøla dartklubb tilbyr fra januar 2019 et gratis dartkurs for ungdom i alderen 7 .-10. klasse!

I uke 40 er NAV Smøla åpent mandag og fredag fra kl 1200 til kl 1430.

Kontoret er stengt tirsdag, onsdag og torsdag.

Elevene i 8.klasse ved Smøla ungdomsskole deltok på "Demensaksjonen 2018".

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som rådgiver. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Søknadsfrist: 07. oktober

Svømmehallen ligger på Dyrnes i Vestsmøla samfunnshus og åpner for publikumsbading i uke 42

Søknadsfristen gikk ut 17. september, og det er kommet inn 7 søkere til stillingen som rådmann i Smøla kommune.

På bestilling har Smøla kommune matrikulert holmer og øyer utenfor Steinsøyneset, i området "indre Skomsøen" (se kart). Utført arbeid er basert på tilgjengelig jordskiftesak, avsluttet i 1924. 

Det er fortsatt mulig å bestille legetime og fornye av resept på nettsiden smolalegekontor.no og på appen HelseRespons.

Det skal byttes en stikkrenne ved Fv 669 Stakkdalsbekken hp2 km.2572 i Smøla Kommune. Dette medfører at det blir redusert fremkommelighet.

Frivillige vil spille en viktig rolle når det gjelder integrering av flyktninger.