Kommuneoverlegens vedtak har virkning fra 30.03.2020 og gjelder i 7 dager, eller inntil nytt vedtak er fattet.

 

 Sosionom Guri Bae Solvang har denne uken engasjert seg i etablering av Omsorgstelefonen

Fredag 27. mars har Smøla fremdeles ingen innbyggere som er smittet av Covid-19. Smøla kommune tester i hht sentrale retningslinjer, pr i dag er 43 personer testet.

 

 Nå tilbyr Smøla, Aure, Sunndal, Surnadal og Tingvoll den digitale tjenesten Digisos. Det betyr at du kan sende elektronisk søknad om økonomisk sosialhjelp. Du kan bruke både smarttelefon og PC.

 

Pelinga for nye Tømmervåg ferjekai er ferdig. Fra i dag går fergene i sambandet Seivika-Tømmervåg som normalt igjen.

Smøla Nærings- og Kultursenter KF har besluttet at papirutgaven av KULTURKALENDEREN ikke utgis i år.

 

Kommunestyret skal etter hvert kommunevalg, velge nye meddommere til lagmannsretten og tingretten. Vi ønsker forslag til kandidater

Vi forstår at det er leit for dere som nå ikke har mulighet til å besøke familiemedlemmer eller venner på Smøla sykehjem.  Den gode nyheten er at vi  nå  kan ta imot «digitale besøk».

Ring oss først på 71 54 47 00

Smøla kommune v/smittevernoverlege har i dag 23.03.20 forlenget lokalt vedtak til 30.3.20.

Teksten i vedtaket er samordnet med øvrige nordmørskommuner, og er i tråd med fylkesmannens anbefalinger.

Smøla kommune tester personer i tråd med nasjonale retningslinjer.  Status mandag 23.03.20 er at ingen i Smøla har påvist smitte.

Søknadsfrist: 13.04.2020

Kommunelegen i Smøla med funksjon som smittevernlege har med myndighet i Smittevernloven § 4-1 fattet vedtak den 16.03.20.: