Politisk møte - Smøla kommunestyre 15.02.23

Dato: 15.02.23 Tid: kl. 13.00 Sted: Smøla rådhus  

Foredrag om ernæring og kosthold - barn og ungdom

Dag og dato: Mandag 13. Februar Tid: kl. 18.30 Sted: amfiet i Smøla barne- og ungdomsskole Gratis  

Foredrag om ernæring - voksne

Dag og dato: Tirsdag 14. Februar  Tid: kl. 18.30 Sted: amfiet i Smøla barne- og ungdomsskole Gratis  

Ny høring - Detaljregulering for Aunvågen Næringsområde

Med bakgrunn i innsigelser til tidligere fremlagt forslag, fremlegges det her revidert planforslag for Aunvågen Næringsområde. Høringsfrist: 17. Februar 2023

Smøla Valgstyre 07.02.23

Dato: 07.02.23 Tid: kl. 15.30 Sted: rådhuset

Politisk møte - Smøla formannskap 07.02.23

Dato: 07.02.23 Tid: oppmøte kl. 11.00 Vikan Havn - Befaring Møtet holdes i rådhuset etter endt befaring

Passbuss - datoer for 2023

     

Listeforslag til kommunestyrevalget 2023

31. mars kl. 12 er fristen for å levere listeforslag. I 2021 kunne partiene for første gang levere inn listeforslag med elektroniske underskrifter. Denne løsningen er utviklet videre, og det er nå anledning til å både samle inn underskrifter og levere inn listeforslagene gjennom Valgdirektoratets nettside. Dette gjelder både registrerte partier og uregistrerte grupper.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte - organisasjoner

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober-desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.  

Smøla psykososiale kriseteam åpner Skjæret og Hopen kirke kl 18.00

I forbindelse med den tragiske hendelsen på Averøya i helgen, åpner Smøla psykososiale kriseteam, forsamlingslokalet Skjæret på Hopen (Skjærgårdsveien 60, 6570 Smøla) og Hopen kirke, fra kl 18.00 i dag mandag 23.januar.

Månedlig fakturering

Fra 01.01.23 vil alle privatabonnment få månedlige fakturaer på kommunale avgifter. Vannmåler avleses og faktureres 2 ganger i året (som før)  

Inkluderings- og mangfoldsprisen 2022

Kjenner du, eller vet du om noen, som i 2022 la ned en spesiell innsats i å fremme integrering og mangfold i samfunn- og arbeidslivet Møre og Romsdal? Da vil vi høre fra deg! Nomineringsfrist: 01. Februar 2023  

Renhold i trimrommet - Smølahallen

 

Stikk Ut- krus og skåler

 

Smøla legekontor - åpningstid/telefontid 12. Januar

 

Politisk møte - Smøla formannskap

Dato: 17. Januar Tid: kl.12.00 Sted: formannskapssalen

Hvordan finne lønnsslipp/lønnsoppgave?

Se rekkefølge på bildene

Søk om Kulturmidler

Den totale kulturmiddelpotten er på kr. 200 000.  Søknadsfrist: 05. Mars 2023  

Smøla kommunes kulturpris

Frist: 05. Mars 2023

Kurs i mestring av stress og belastning

Påmelding innen 25.januar. Det er et begrenset antall plasser. Gratis