Politiske møter 30.09.21

Møter i hovedutvalgene i uke 39, torsdag 30.09.21  

Ledig stilling som miljøterapeut - Nordmøre krisesenter IKS

Nordmøre Krisesenter er et interkommunalt selskap som har et døgnåpent tilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner og omfatter et trygt og midlertidig botilbud. De har nå ledig 100 % stilling som miljøterapeut med nestlederfunksjon fra 01.01.22.           Søknadsfrist 07.10.21.

Politiske møter 29.09.21

Råd for personer med funksjonsnedsettelser Ungdomsrådet

Høring/offentlig ettersyn - Planoppstart Hopen sentrum

Smøla formannskap vedtok i møte 14.09.21, sak 41/21, å legge "Planoppstart for Hopen sentrum" ut på høring. Frist for uttalelser: 07.11.21  

Ledige stillinger - brannkonstabler

Det er ledige stillinger som brannkonstabler ved Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste. Stillingene er deltid tilsvarende 2 %. Søknadsfrist: 18. oktober 2021

Takk for innsatsen!

 

Vi lever fortsatt i en pandemi

   

Koronavaksine - 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

Regjeringen har besluttet at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose koronavaksine.  

Har du ikke fått tilbud om koronavaksine?

 

Koronavaksine for 12-15 åringer i Smøla

Alle 12-15 åringer i Smøla kommune får tilbud om vaksine i uke 38.  

Passbussen er på Smøla i dag.

Det er også muligheter for "Drop-in"-besøk i dag.  

Koronasmitte - Pressemelding 08.09.21

 

Koronavaksinering av 12-15 åringer

 

Politiske møter tirsdag 14. september

Koronasmitte - pressemelding 06.09.21

Ny forskrift for husholdningsavfall

I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften) ble vedtatt av: Aure kommunestyre: 13.10.20 i sak 61/20 Averøy kommunestyre: 10.12.20 i sak 84/20 Smøla kommunestyre: 22.10.20 i sak 66/20 Sunndal kommunestyre: 21.10.20 i sak 80/20 Tingvoll kommunestyre: 26.11.20 i sak 61/20 Forskriften gjøres gjeldende fra 01.10.21.  

Passbussen kommer til Smøla

Et mobilt passkontor vil straks besøke utvalgte steder og kommer til Smøla første gang den 15. september.  

Vil du bli støttekontakt?

Smøla kommune trenger flere støttekontakter, og inviterer derfor til et åpent og uforpliktende møte med deg som har litt tid til overs som du kan dele med noen som trenger akkurat deg.

N.K.S. Veiledningssamtaler for pårørende på Smøla

I høst er Anne-Gudrun fra Veiledningssenteret tilstede på Helsesenteret på Smøla 30. september, 27. oktober og 24. november, og kan da treffes for samtaler. Samtaler må avtales på forhånd.     

Utvidede åpningstider i trimrommet