Det finnes for tiden to ledige stillinger innen renhold.

Søknadsfrist 9. september 2018

Det er fremdeles mulig å bestille seg billett til Nordmørskveld i forbindelse med NOR-Fishing.

I forbindelse med at Smøla kommune skal ta i mot 10 nye flyktninger i 2018 har flyktningtjenesten behov for å komme i kontakt med folk som kan tenke seg å leie ut ulike typer boliger.

Nyskole hovedinngang 1

Smøla barne- og ungdomsskole ønsker velkommen til nytt skoleår!

Det finnes for tiden flere ledige stillinger innen helse og omsorg.

Søknadsfrist 5. august 2018.

Vannkrane

Fra klokken 13.00 og utover ettermiddagen, vil det bli varierende trykk og manglende vann på strekningen fra Hopen til Veiholmen. Mer informasjon kommer utover dagen.

 

Vannlekkasje

Det er oppdaget en vannlekkasje på Storvatnet, retning mot nord.

Tidligjakt på grågås starter 26. juli.

Smøla bibliotek holder åpent gjennom hele sommeren:

åpningstid 10.00-16.00

Jordbruket i Smøla kommune har også utfordringer med reduserte avlinger i år.

Måsøval Fiskeoppdrett søker om tillatelse til nytt oppdrettsanlegg ved Hårkallbåen.

Det søkes om godkjenning av en biomasse på 3.120 tonn MTB

Camping og parkering med bobiler

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.

Søknadsfrist: 1. september 2018

Lørdag 23. juni kommer feires åpningen av Kystpilegrimsleia, og vi ønsker Kystpilegrimsbåten velkommen til Edøya med et storslagent program i regi av Smøla Nærings- og kultursenter.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut midler til frivillighus.

Regionale frivillige lag og organisasjoner kan søke.

Søknadsfrist: 29. juni 2018

Brannsjefene på Nordmøre opphever det midlertidige totalforbud mot bruk av åpen ild utendørs.

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.