Bilde av søppeldunk

De siste årene har det vært NIR (Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap) som har hatt ansvar for avfallshåndtering i kommunen vår. Fra 1. januar vil NIR bli en del av ReMidt, og det er dette nye selskapet som blir vårt nye kontaktpunkt når det gjelder renovasjon og slamtømming. 

Magasinet iRetur skal nå være kommet i postkassa di, der står det mer informasjon om dette. Hvis du vil, kan du også lese magasinet i nettleseren din her:

iRetur nummer 2/19

Avfallet ditt vil bli hentet som vanlig!

Alle henvendelser om renovasjon og slamtømming etter 1. januar skal rettes til ReMidt på telefon 72 48 37 00 eller epost firmapost@remidt.no

 

 

Torsdag 21. november starter arbeid med frostsikring av avløpsanlegg på Været. Det gjelder "havnevandringen" mellom Coop og Havkroa, og det aktuelle området må stenges for gående til tider. Det er uvisst akkurat hvor lenge arbeidet pågår.

 

Frisklivssentral LOGO

  Frist for tilmelding og henvisning for friskliv våren 2020 er fredag 6.desember.

Dato: 26. november

Tid: kl. 18.00

Sted: Smøla Folkebibliotek

Driftssituasjonen ved fødeavdelingane i Kristiansund og Molde er så krevende at ledelsen ved avdelinga iverksetter midlertidige tiltak for å trygge tilbudet til pasientene. Fram til nyttår vil begge avdelingene være åpne for fødende på ukedager, men fire helger vil Kristiansund og Molde veksle på å tilby fødselshjelp.
Endringen trådte i kraft fredag 15.nov.

Barselomsorg tilbys ved begge sykehusene, som normalt.

Illustrasjonsfoto av vannkrane

Det blir vannavstenging på strekningen Gjeldberget - Steinsøya - Steinsøyneset mandag 18.11.19 fra kl 09.00 til 12.00.

Det må påregnes luft og misfarging av vannet når det er tilbake. 

Avgangene som blir innstilt er kl. 04.40 fra Edøya (alle ukedager), og kl. 00.15 fra Sandvika (alle ukedager og natt til mandag).

Det er tid for å lese av vannmåleren.

Tjenesten er åpen i perioden 1.- 28. november 2019.

Vannmåler skal leses av to ganger pr. år. Varsel om avlesning sendes som SMS eller avlesningsskjema i posten. Avlesingsskjema finnes ikke på nett.

Grunnet uforutsette problemer blir det dessverre senere påkobling av vannet enn forventet.

Nytt tidspunkt er nå forventet å bli ca klokken 19 i kveld, 28. oktober.

Smøla kommune beklager forsinkelsen.

Det må påregnes luft og misfarging av vannet når det er tilbake.

Servant

Vannet er avstengt på Været grunnet utskifting av en vannkum.

Det er utsendt SMS varsel i går kveld, men det har dessverre ikke gått ut til alle kunder. Smøla kommune beklager dette.

Vannet forventes å være tilbake i 16-17 tiden i ettermiddag.

Fylkesmann har videresendt informasjon fra DSB om egenberedskapsuka.

"Har du alt du treng for å klare deg sjølv i tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 28. oktober startar ei landsdekkjande arbeidsveke med fokus på eigenberedskap"
 

 

 

Smøla kommunestyre blir streamet via Smøla kommune-TV

https://smola.kommunetv.no/live/4 

Prøvesending tirsdag 22. oktober kl. 13.00

Smøla helsestasjon:

Fredag 25. okt, kl. 09.00 - 15.00

Mandag 28. okt, kl. 09.00 - 15.00

Onsdag 06. nov, kl. 09.00 - 12.00