Rådhuset stenger døra og telefon på mandag 16.12.2019 fra kl 13:30.

NB! Dato: 13. desember

Legekontoret stenger kl. 12.00

Hvordan ønsker du å betale på buss og hurtigbåt?

  

Økonomi budsjett

Formannskapet har, i møte 26.11.2019, behandlet rådmannens forslag til budsjett 2020, økonomiplan og handlingsplan 2020 - 2023

Økonomi budsjett

Fra og med 02.desember 2019 skal alle henvendelser til Smøla skatteoppkreverkontor rettes til Nordmøre Kemnerkontor.

epost: skatteoppkreveren@kristiansund.kommune.no

 

Telefon: 71 57 40 00

Telefontid: mandag - fredag: kl 08:00 til kl 16:00

 

Er du mellom 13 og 20 år og driver med musikk, teater, dans, visuell kunst, skapende skriving, sirkus eller noe annet? Har du en drøm som involverer hobbyen din? Da kan Drømmestipendet være noe for deg.
Nå kan du søke om å bli nominert som kandidat fra Smøla! 

Martyna Szymanska var Smøla kommunes nominerte i 2019 og ble en av 100 heldige stipendmottakere i Norge!
Kanskje er det din tur i 2020?

TID: 5.desember kl. 10.00 - 12.30

STAD: Gurisenteret på Edøy

 

Smøla ungdomsråd består av 7 faste medlemmer og 4 varamedlemmer.
Som følge av den nye kommuneloven, ble det fredag 29. november holdt nyvalg av ungdomsråd i amfiet på Smøla barne- og ungdomsskole.
 

Ungdomsrådet har som tradisjon å invitere 7. klasse, hele ungdomsskolen og elever fra VGS til valg-arrangementene sine. Det ble til sammen avgitt 82 stemmer i valget, noe som ga følgende innstilling som sendes videre til Smøla kommunestyre. Ungdomsrådet velges formelt av kommunestyret i deres siste møte før jul 12. desember. 
(medlemmer i alfabetisk rekkefølge)

Elise Antonsen Lura                    Medlem
Hallvard Lervik Osen                   Medlem
Ingelin Margrethe N. Kruse         Medlem
Linus Lura Kjønhaug                   Medlem
Lone Kjønnø Soleim                   Medlem
Maja Linnea Sørlie                      Medlem
Martin Kjønnø Soleim                  Medlem

Vegard Roksvåg Baadnes           Vara 1
Heidi Lysgård Fagerheim            Vara 2
Edith Rokstad                              Vara 3
Amanda Lervik Kvammen           Vara 4

Rådet møtes til første møte allerede torsdag 5. desember kl. 18.15 (på rådhuset) og skal da velge leder, nestleder og sekretær (Smøla kommune stiller med møtesekretær i 4 av rådets møter, men ungdomsrådet har egen sekretær for de øvrige møtene)

Ferdigstilling av arbeidet med peleboring fra lekter på Edøya er utsatt fra 25. november til 8. desember.

Bilde av søppeldunk

De siste årene har det vært NIR (Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap) som har hatt ansvar for avfallshåndtering i kommunen vår. Fra 1. januar vil NIR bli en del av ReMidt, og det er dette nye selskapet som blir vårt nye kontaktpunkt når det gjelder renovasjon og slamtømming. 

Magasinet iRetur skal nå være kommet i postkassa di, der står det mer informasjon om dette. Hvis du vil, kan du også lese magasinet i nettleseren din her:

iRetur nummer 2/19

Avfallet ditt vil bli hentet som vanlig!

Alle henvendelser om renovasjon og slamtømming etter 1. januar skal rettes til ReMidt på telefon 72 48 37 00 eller epost firmapost@remidt.no

 

 

Dato: 26. november

Tid: kl. 18.00

Sted: Smøla Folkebibliotek

Et sjeldent arkeologisk funn av en skipsgrav fra før vikingtiden er funnet på Edøya. Norsk Institutt for kulturminneforskning NIKU, har gjennom georadarundersøkelser avdekket skipet som er mer enn 1000 år gammelt. Funnet er gjort i forbindelse med formidlingsprosjekt knyttet til kulturminner og historie som Smøla har jobbet med i flere år og som Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort til satsingsområde for hele fylket.

 

 

Torsdag 21. november starter arbeid med frostsikring av avløpsanlegg på Været. Det gjelder "havnevandringen" mellom Coop og Havkroa, og det aktuelle området må stenges for gående til tider. Det er uvisst akkurat hvor lenge arbeidet pågår.

 

Frisklivssentral LOGO

  Frist for tilmelding og henvisning for friskliv våren 2020 er fredag 6.desember.

Driftssituasjonen ved fødeavdelingane i Kristiansund og Molde er så krevende at ledelsen ved avdelinga iverksetter midlertidige tiltak for å trygge tilbudet til pasientene. Fram til nyttår vil begge avdelingene være åpne for fødende på ukedager, men fire helger vil Kristiansund og Molde veksle på å tilby fødselshjelp.
Endringen trådte i kraft fredag 15.nov.

Barselomsorg tilbys ved begge sykehusene, som normalt.

Illustrasjonsfoto av vannkrane

Det blir vannavstenging på strekningen Gjeldberget - Steinsøya - Steinsøyneset mandag 18.11.19 fra kl 09.00 til 12.00.

Det må påregnes luft og misfarging av vannet når det er tilbake. 

Avgangene som blir innstilt er kl. 04.40 fra Edøya (alle ukedager), og kl. 00.15 fra Sandvika (alle ukedager og natt til mandag).