Bassengduk svømmehall

Bassenget er åpent

 

Smøla kommune har ledige læreplasser innen fagområdene helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider.

Søknadsfrist: 10. mars

Smøla kommune søker i perioden ca. 15.06. - 30.08.19. ferievikarer innenfor flere enheter.

Felles søknadsfrist: 10. mars

Enhet Helse og omsorg har følgende ledige stillinger med arbeidssted p.t. Smøla sykehjem:
- 100 % fast stilling som helsefagarbeider/miljøarbeider, p.t. skjermet avdeling
- 70 % fast stilling helsefagarbeider, natt
- 50 % fast stilling helsefagarbeider, natt
- hegestillinger (14 - 20 % stilling)

Stillingene har i utgangspunket arbeid 2 av 6 helger.

Det er også behov for tilkallingsvikarer i både sykehjem og hjemmetjenesten.

Enheten Aktivitet og boveiledning har ledige stillinger som helsefagarbeider/miljøarbeider.

Både fast og vikariat

 

Smøla kommune har ledig stillingsressurs som sykepleier - både fast og midlertidig. Stillingen er i utgangspunktet fullstilling, men ved ønske om deltid kan ansettelse i deltidsstilling vurderes.

Søknadsfrist: 3. mars

ORKidé byggetilsyn vil gjerne invitere byggenæringen til felles faglig samling med byggesaksbehandlerne i ORKidé kommunene.

Dato: onsdag 20. februar

Tid: kl. 10.00 - 15.00

Martyna Szymanska


Martyna Szymanska er valgt ut som smøla kommunes kandidat til "Drømmestipendet 2019".

Drømmestipendet består av 100 stipend à 15 000 kroner – til sammen 1,5 millioner kroner

Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Håpet er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Dersom du har en bekymring for et barn eller en ungdom i en akutt situasjon, kan du ringe 976 01 616 for uforpliktende råd og veiledning. Barnevernvakta tar også imot bekymringsmeldinger.

Smøla kommune har en pott på 136 000 kr som deles ut gjennom ordningen Kulturmidler.

Søknadsfrist 02. april 2019

Det er nå klart for å sende inn forslag til kandidater for kulturprisen 2019!

Frist: 02. april 2019

Smøla kommune har ledig stilling som enhetsleder Aktivitet og boveiledning. Stillingen er 100 % vikariat med varighet inntil 2 år.

Søknadsfrist: 03.03.19

 

Enhet aktivitet og boveiledning har ledig stilling som helsefagarbeider/miljøarbeider. Stillingen er 100 % vikariat for en ansatt i fødselspermisjon.
Stillingen har turnusarbeid inkl. arbeid på helg. Arbeidssted er p.t. Hopen bofellesskap

Søknadsfrist: 17.02.2019

sesongkort

Seriestart er rett rundt hjørnet, og Smøla kommune skal også i år trekke ut heldige innbyggere som får glede av KBK's hjemmekamper.

Smølaveien

 

Meld fra om adresseendring.

Kulturskolen tilbyr også våren 2019 et kurs innen grafisk trykk!
Dette er et kortere kurs som går over fem onsdager, med oppstart onsdag 6. mars!


Kurset tilbys til elever i 6.-10. klasse,  går over fem uker, og har kun 8 plasser, så her er det førstemann til mølla! 

Det blir endret start-tidspunkt for torsdagens møte i Livsløpsutvalget.

 

Nytt tidspunkt: kl. 18.30

biblioteket

Åpent fra kl. 11.00 - 14.00

Servant

I morgen 18.01.2019 vil det bli vedlikeholdsarbeide på vannledningsnettet fra Storvatnet til Nelvika.

Dato: 18.01.2019

Tidsrom: 09.00 - 13.00