Om du i en periode i livet har liten inntekt, ønsker å spare til et bestemt formål, eller bare har lyst til å få mest mulig igjen for pengene dine, uten å måtte betale for mye, da er dette et kurs som vil gi deg mye inspirasjon og gode verktøy.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.

Søknadsfrist: 1. september 2018

Lørdag 23. juni kommer feires åpningen av Kystpilegrimsleia, og vi ønsker Kystpilegrimsbåten velkommen til Edøya med et storslagent program i regi av Smøla Nærings- og kultursenter.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut midler til frivillighus.

Regionale frivillige lag og organisasjoner kan søke.

Søknadsfrist: 29. juni 2018

Brannsjefene på Nordmøre opphever det midlertidige totalforbud mot bruk av åpen ild utendørs.

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å være en tydelig medspiller for frivilligheten i fylket.

NY frist: 22. juni 2018

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.

Vannkrane

Hvor: Stornes til Lillenes

Tidspunkt: 15.06.2018 Klokken 09-11

Hjemmetjenesten i Smøla kommune tok i bruk nye lokaler i 2. etg ved Smøla helsesenter i slutten av april.

Orienteringsmøte: torsdag 23.august kl 18.00 på Voksenopplæringa

Smøla Nærings- og kultursenter KF inviterer til felles orienteringsmøte  om kommende fagbrevstøttende  kurs i Helsearbeiderfaget og Barne -og ungdomsarbeiderfaget

  •  fagbrevstøttende kurs for alle med arbeidserfaring fra Pleie og omsorg og Skole og oppvekst fram mot tverrfaglig eksamen

 

lyngbrenning

Skogbrannindeksen varsler om stor lokal skogbrannfare i regionen og varselet for de neste dagene tilsier at faren vedvarer og vil øke ytterlig. Brannsjefene i Nordmøre og Romsdal innfører derfor et midlertidig totalforbud mot bruk av åpen ild utendørs.

Smøla legekontor har behov for helsesekretær i forbindelse med ferieavvikling i sommer. Arbeidet vil være i uke 30-33, med mulig opplæring etter avtale i uke 29.

Stillingen vil være 100 % i nevnte periode og arbeidsoppgavene er knyttet til lab. og ekspedisjon på legekontoret.

Hvem: kvinner i Smøla kommune født 1947 - 1966

Når: 11. juni - 14. juni 2018

Hvor: ved gamle Nordsia butikksenter på Hopen

Vi søker medarbeider for tidsavgrenset oppdrag snarlig oppstart og med varighet ut juli.

Stillingen er primært fullstilling, men det kan avtales annen stillingsstørrelse.

 

Søknadsfrist: 30. mai 2018

Det er gjort endringer i skolerute for perioden høsten 2018 - våren 2021. Skolestart januar 2019 er endret fra 2. januar til 3. januar. Elevfri dag 16. mai utgår.

 

 

Har du enda ikke opprettet e-faktura eller avtalegiro? Da vil du i løpet av høsten 2018 motta faktura fra Smøla kommune i din digitale postkasse.

Det vil si at du vil motta fakturaen i digipost, eboks eller Altinn.

Ønsker du ikke å motta fakturaen i digital postkasse anbefaler vi deg snarest om å opprette e-faktura eller avtalegiro med banken din.

Link til SFO søknadsskjema finner du her

 

Søknadsfrist 01.juni 2018.

Foresatte med barn inviteres til innskriving på skolen.

Det er med stolthet Smøla nærings og Kultursenter KF i disse dager leverer ut kulturoversikten fra en aktiv kommune med et mangfoldig kulturliv. I år har kalenderen fått en egen tittel. Folk inviteres til «Opplev Smøla». Og her er mye å oppleve, så tittelen står seg med rette.

 

I høst kan kulturskolen i samarbeid med Gurisentret, for første gang tilby et kurs innen visuell kunst!

Kurset går over fem uker, og har kun ti plasser, så her er det førstemann til mølla!