Fra torsdag 17. oktober vil det være mulig å leie svømmehallen.

Tilbudet gjelder for lag og foreninger så vel som private.

 

Svømmehallen ligger på Dyrnes i Vestsmøla samfunnshus og åpner for publikumsbading i uke 42

Årets aksjon går av stabelen søndag 20. oktober mellom kl. 13.00 - 16.00

Dersom du har lyst til å bli med som bøssebærer, si i fra til oss!

 

Deltakerne i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS har besluttet å etablere miljøselskapet ReMidt IKS. I forbindelse med kommunestyrenes behandling av forslaget til sammenslåingen av de tre selskapene ble det lagt til grunn at alle kommunene skulle innføre like renovasjons- og slamforskrifter.

Det er klart for å bestille årets Stikk UT! krus/skål

 

Har din bedrift gode utviklingsprosjekter?

Da kan du søke om utløsende midler fra kommunalt næringsfond. Fondet skal brukes til å styrke nyskaping og næringsutvikling i kommunen.

Nyetablerere, kvinner og unge oppfordres spesielt til å søke, og vil bli prioritert.

Utlysning 2. ganger i  året. Frist for å søke i april og oktober.

Veien ved Havkroa (Skjærgårdsveien 1063) på Været må stenges onsdag 25.09 fra kl 08.00 til ca 17.00.

Valgstyret møttes i går kveld og godkjente det endelige valgresultatet, inkludert kandidatkåringen (som viser det nye kommunestyret).

Statens vegvesen melder om at det vil bli ventetid på fv. 669 Verjeskifte bru.

Dato: tirsdag 17. september

Hvor mange turer klarer du å gå i løpet av ni dager?

Tirsdag 3. september kl 17.00 – Smøla rådhus, kommunestyresalen

Smøla voksenopplæring tilbyr norskkurs for begynnere/lett øvde (A2/B1) og viderekomne(B1/B2)

Varighet 12 uker à 72 timer pr. kurs

Søknadsfrist: 15. september 2019

Smøla formannskap vedtok i møte den 20.08.19., sak nr 5/19, at forslag til lokal forskrift om folkevalgtes rettigheter i Smøla kommune legges ut til høring i hht forvaltningsloven § 37.

Høringsfrist er 15.09.19.