Årets Stikk-UT!-turer

Første mai starter årets Stikk-UT!-sesong, nedenfor ser du alle turene i Smøla kommune.  

15.04.21 Dagens bilde - Smøla brannstasjon

 

NAV Smøla inviterer til digitalt frokostmøte den 27. april fra 08.30 til 09.30.

Nye datoer for møter - hovedutvalg og råd

Se møteplan

12.04.21 - dagens bilde - bygging av Smøla brannstasjon

 

Tilkallingsvikarer undervisningspersonell

   

Smøla legekontor redusert åpningstid i uke 15.

 

8. April 2021 - Dagens bilde - Smøla brannstasjon

 

Status i koronavaksinasjonsarbeidet i Smøla kommune per 30.03.2021

Vaksinasjonsteamet i Smøla kommune har god oversikt over alle innbyggerne som skal vaksineres. Alle blir oppringt eller får SMS når det blir deres tur til å bli vaksinert. Tlf.nr en blir oppringt fra er 903 65162

Snart søknadsfrist på ledig stilling som maskinist ombord i Øyvakt

Søknadsfrist: 11.04.21    

07.04.21 Dagens bilde - Smøla brannstasjon

 

Vannlekkasje på Veiholmen

Grunnet vannlekkasje på Veiholmen er det dårlig vanntrykk fra Innveien til Været. Mannskap holder på å rette feilen.    

Ledige stillinger i Smøla kommune

    Felles søknadsfrist: 4. april  

Høring - Reguleringsplan for Steinsøyneset

Smøla formannskap vedtok i møte den 16.03.2021, saknr.10/21, at reguleringsplan for Steinsøyneset, Gnr.39 Bnr.21 legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan og bygningsloven § 11-14. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og §12-11, jfr. også §12-10.  

Strengere nasjonale tiltak - Bestemmelser på Smøla

Politiske møter

Politiske møter frem til 12. april er enten utsatt eller gjennomføres digitalt.

Tilskudd i forbindelse med Korona

Smøla kommune lyser ut 250 000 kr til bedrifter som faller utenom ordinære kompensasjonsordninger.

Påskeanbefalinger for Smøla

Anbefalingene er basert på vurderinger og innspill fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Regjeringen , men tilpasset lokale forhold på Smøla.  

Dagens bilde - Ny brannstasjon

 

Hærverk i servicebygget på Hottranklakken

Det har igjen blitt utført hærverk i servicebygget på Hottranklakken, Smøla kommune oppfordrer sterkt til at slik aktivitet opphører.