Eiendomsskattelisten

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til Smøla kommune v/Eiendomsskattekontoret innen seks uker etter utlegging av listene.

14.01.21 - Koronavaksinasjon

Informasjon om Covid-19 vaksine (koronavaksine)

Prioriteringsliste for vaksinasjon

UTVIDET åpningstid for svømmehallen i uke 8

Stilling ledig - Ferievikar 2021

Smøla kommune søker i perioden ca. 15.06. - 30.08.21. ferievikarer innenfor flere enheter Felles søknadsfrist: 14. mars

Søk om lærlingeplass i Smøla kommune

Søknadsfrist: 14.03.21

Hvem fortjener Smøla kommunes kulturpris?

Frist for å komme med forslag til hvem du mener fortjener Smøla kommunes kulturpris, er onsdag 3. mars 2021.   

Oppfordring fra Smøla Helsesenter

  Alle besøkende anmodes om å benytte munnbind. Dette gjelder alle tjenester: Smøla legekontor og laboratoriet Fysioterapi og Friskliv Helsestasjon og vaksinasjon Jordmortjenesten Psykisk helse- og rustjenester Besøkende Smøla Hjemmetjenester Andre besøkende og møtedeltakere   Smittevernlege Håvard Bjørkly

Vil ha innbyggere i Smøla kommune med i en folkehelseundersøkelse!

Frem til 14. februar får 56 000 innbyggere i fylket over 18 år invitasjon til å delta i en folkehelseundersøkelse. Svarene som kommer inn, skal brukes til å lage både lokale og regionale planer og til å prioritere hvilke tiltak som må settes inn for å bedre folkehelsa.

Ledig stilling - sykepleier

Frist: 28.02.21 Søk på stillingen Les mer om stillingene

Vaksinasjonsstatus Smøla kommune

Smøla er godt i gang med vaksineringen og følger Folkehelseinstituttet sin prioriteringsrekkefølge for hvem som skal få vaksine. Her finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset, samt informasjon om smittevern og vaksinering: https://www.helsenorge.no/koronavirus/ Vaksineringen foregår på Smøla Helsesenter, du vil få melding eller telefon fra helsetjenesten om når du skal møte når det er din tur.  Det er ikke anledning til å bestille time direkte selv .

4 ledige plasser til ernæringskurset BraMat

Påmeldingsfrist fredag 05. februar

Åpning av svømmehallen på Bakkamyra

Svømmehallen åpner nå opp for barn og unge under 20 år fra torsdag 04.02. Det vil være åpent to økter i første omgang. Åpningstider torsdager: 1730 - 1830 og 1900 - 2000.  

Gjeldende tiltak 2. februar - Smøla kommune

Beredskapsledelsen i Smøla Kommune oppfordrer Smølas befolkning på det sterkeste om ikke å foreta reiser til de aktuelle områdene , om de da ikke er svært nødvendige. Dette kan diskuteres med nærmeste leder om det gjelder yrkesrelaterte reiser. Ved kontroller, undersøkelser eller behandling på sykehus i Oslo-området, kan fastlege kontaktes for råd.  

Orientering til besøkende ved Smøla sykehjem

  «Besøkende som bor eller har vært på reise i kommuner hvor den muterte virusvarianten er påvist bes om å ikke besøke pasienter ved Smøla sykehjem før 10 dager etter å vært i nevnte kommuner. Andre tiltak som forhåndsavtale og besøksbegrensing videreføres. Takk for forståelsen»

Vanskelige kjøreforhold vestsiden

Grunnet mye snø og sterk vind er det vanskelige kjøreforhold strekningen Fugelvågen- Dyrnes. Brøytemannskaper er ute. 

Gjenåpning av Smøla sykehjem

S møla sykehjem åpner opp for besøk fom 18.01.21. Etter en periode med midlertidig stenging pga av økt smittetrykk både nasjonalt og lokalt, er det nå besluttet å åpne for besøk med følgende restriksjoner: Beboere og pasienter kan få 1 besøk per dag* Det kan kun komme to besøkende om gangen. Besøk gjennomføres på beboerrom. Besøket bør avgrenses til maks 1 time. Alle besøk må avtales på forhånd for at vi skal kunne holde oversikt: Ring 71544700 Alle besøk loggføres med tanke på eventuell smittesporing *Sykehjemmet har flere nettbrett, og vi minner derfor samtidig om at ansatte assisterer gjennomføring av digitale besøk. Ring sykehjemmet for mer informasjon på: 71544700  

Endrer skjenkereglene

Smøla kommune følger de nasjonale anbefalingene.   Dette betyr at det fra natt til fredag blir tillatt å servere alkohol i forbindelse med matservering inntil klokken 24, og at gjester ikke kan slippes inn etter kl. 22.00. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endrer-skjenkereglene-etter-stortingets-flertallsvedtak/id2829222/  

Gjenåpning av trimrommet i Smølahallen

Trimrommet gjenåpnes tirsdag 26. januar, med samme smittevernregler som tidligere.  

18.01 - Forlenget lokalt vedtak i Smøla kommune