100 % vikariat

Søknadsfrist: 10. juni 2020

Det er helt avgjørende at vi fortsatt følger helsemyndighetenes råd om å holde avstand, vaske hendene og holde oss hjemme når vi er syke. Skal vi kunne fortsette gjenåpningen av samfunnet må vi være ekstra nøye for at vi fortsatt skal ha kontroll på smittesituasjonen.

Tiltakene vi har gjennomført i fellesskap har hatt god effekt. Derfor kan regjeringen åpne samfunnet trinnvis fram mot sommeren» (Helse norge.no)

 

Vi ber alle om å være ekstra oppmerksom på steder der mange folk oppholder seg samtidig f. eks offentlige steder, i butikker og omliggende fellesareal. Hold en meter avstand! Dersom du har anledning til det, unngå tidspunkt med stor trafikk.

Værmeldingene for helga viser sol - God pinse til alle!

Georadardataene viser avtrykket av enda en båt i tillegg til to husrester og fem overpløyde gravhauger. Nå er rapporten klar.

Smøla formannskap vedtok i møte den 11.02.2020, saknr. 9/20, at reguleringsplan for Singsholmen og Moloen legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan og bygningsloven § 11-14.

Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og §12-11, jfr. også §12-10.

Politisk sluttbehandling/egengodkjenning

Klagefrist: 15.06.2020

Smøla kommune har nå ledige stillinger.

Økonomikonsulent

Helsesykepleier

Barnehagelærer

Fra 7. mai blir det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer.

Smøla kommune har pr. 30.4 fortsatt ingen innbyggere med påvist covid.19 smitte.

Gravhauger, båtkultur, episke sjøslag og Norges dåpsattest. Har Mørekysten fått ufortjent lite oppmerksomhet?

Vannledning brudd

 Brudd i sjøledningen mellom Lervik pumpestasjon og Edøy pumpestasjon,

Et merkelig år, men Stikk UT! består.