Dersom fergene i sambandet Seivika-Tømmervåg ikke går, skal det gå skyssbåt mellom Tømmervåg og Kristiansund sentrum.

Arbeidet som fører til innstilte fergeavganger skal vare ut Februar.

Dato: 22. januar

Tid: kl. 12.00

Sted: rådhuset

Tid: Onsdag 15. januar kl. 11:00- 13:00

Hvem: Flyktninger som er bosatt i Smøla kommune.

 

 

Hvem: 

Brukere og pårørende av personer som mottar omsorgstjenester i sykehjem eller i hjemmet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har i samarbeid med mobiltilbydere med egen nett i Norge, opprettet et program for etablering av forsterket ekom i utpekte områder i landets kommuner. 

Tiltakene for å gjøre Smøla til en forsterket ekom-kommune er nå ferdigstilt.

Frisklivssentral LOGO

  Frist for tilmelding og henvisning for friskliv våren 2020 er fredag 6.desember.

Økonomi budsjett

Fra og med 02.desember 2019 skal alle henvendelser til Smøla skatteoppkreverkontor rettes til Nordmøre Kemnerkontor.

epost: skatteoppkreveren@kristiansund.kommune.no

 

Telefon: 71 57 40 00

Telefontid: mandag - fredag: kl 08:00 til kl 16:00

 

Frisklivssentralen arrangerer kurs for alle som ønsker røyk eller snuseslutt

Kursavgift: 400 kr.

Påmelding innen 13. januar 2020

 

 Rådhuset stenger døra og telefon på mandag 16.12.2019 fra kl 13:30.

Økonomi budsjett

Formannskapet har, i møte 26.11.2019, behandlet rådmannens forslag til budsjett 2020, økonomiplan og handlingsplan 2020 - 2023

TID: 5.desember kl. 10.00 - 12.30

STAD: Gurisenteret på Edøy

 

Ferdigstilling av arbeidet med peleboring fra lekter på Edøya er utsatt fra 25. november til 8. desember.

Bilde av søppeldunk

De siste årene har det vært NIR (Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap) som har hatt ansvar for avfallshåndtering i kommunen vår. Fra 1. januar vil NIR bli en del av ReMidt, og det er dette nye selskapet som blir vårt nye kontaktpunkt når det gjelder renovasjon og slamtømming. 

Magasinet iRetur skal nå være kommet i postkassa di, der står det mer informasjon om dette. Hvis du vil, kan du også lese magasinet i nettleseren din her:

iRetur nummer 2/19

Avfallet ditt vil bli hentet som vanlig!

Alle henvendelser om renovasjon og slamtømming etter 1. januar skal rettes til ReMidt på telefon 72 48 37 00 eller epost firmapost@remidt.no