Smøla formannskap vedtok i møte den 20.08.19., sak nr 5/19, at forslag til lokal forskrift om folkevalgtes rettigheter i Smøla kommune legges ut til høring i hht forvaltningsloven § 37.

Høringsfrist er 15.09.19.

Smøla barne- og ungdomsskole starter opp igjen mandag 19. august klokken 0815.

Alle elever møter i amfiet.

Informasjon om skoleskyss/bussruter finner du her (PDF, 695 kB)

Vel møtt til nytt skoleår!

 

I oppslag i Tidens Krav 2. august i år står betalingssatser for SFO omtalt. Der framkommer det at Smøla har en sats på kr. 3877,- kroner pr. mnd for helplass. Opplysningene er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem(GSI).

Beregningen framkommer som en makspris beregnet ut fra et likt antall timer SFO-tilbud for alle landets kommuner. Det betyr at prisen som framkommer i GSI ikke samsvarer med den reelle prisen for helplass SFO i Smøla kommune.

For Smøla kommune er foreldrebetalingen satt til maksimum 2732,- kroner pr. mnd for helplass. Dette er i samsvar med Smøla kommune sitt gebyrregulativ for 2019, vedtatt i K-sak 57/18.

 

 

Veiarbeid på Jøstølveien har startet og vil foregå hele denne uken.

 

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste sin anbefaling er å være svært forsiktig med åpen ild.

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som sykepleier.

Frist: 18.08.2019

Søk på stillingen

Jobbtype: vikariat

Heltid, skift/turnus/arbeidstidsordning

Frist: 18.08.2019

Valglogo 2011

Hvis du ikke står oppført i manntallet, kan du ikke stemme ved Kommune og fylkestingsvalget mandag 09. september 2019.

Smøla kommune har vedtatt å bygge nye omsorgsboliger. I inneværende år er det satt av penger til oppstart av byggeprosjektene, både på Hopen og Straumen. Det er ca. 12 boliger som skal bygges på Hopen for funksjonshemmede, og ca. 24 boliger som skal bygges på Straumen, tiltenkt for eldre. Planleggingsfasen har derimot tatt lengre tid enn forventet på grunn av flere forhold.

Det er den 25. oppsetningen av Fru Guri av Edøy som presenteres i 2019.

Torsdag 11. juli braker det løs. Det er 4 forestillinger fra torsdag til søndag.

Velkommen til forestilling - det vil bli en uforglemmelig opplevelse.

 

I perioden 9. juli til 30. august vil det bli vedlikeholdsarbeider på Langbrua på Veiholmen.

NEAS bygger ut høyhastighetsbredbånd på Veiholmen i sommer. Smøla kommune jobber videre i arbeidet med å få finansiert og bygd ut bredbånd til flere områder på Smøla.  

Mattilsynet har i dag vært på befaring i Gjeldbergsvatnet vannbehandlingsanlegg.

Januar 2019 signerte rådmennene fra Averøy, Kristiansund, Smøla og Aure avtalen for Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR). Fredag 21. juni hadde samarbeidet sitt første eiermøte, med gode tilbakemeldinger på samarbeidet så langt. Brannsjefen bebudet også at kommunene må til med noen investeringer i årene framover.