Kommuneplanens arealdel 2020-2032

Smøla kommunestyre vedtok i møte den 10. desember 2020 utv.nr. 77/20, kommuneplanens arealdel 2020 - 2032  

Priser i trimrom og Smølahallen fra 01.01.21

Ny sats fra 01.01.2021

Kampanje - 1/2 pris på bygdebøker og gamle Smølaminne-hefter

Bygdebøkene får du kjøpt i publikumssenteret. Gamle Smølaminnehefter selges også til 1/2 pris.   Kampanjen varer ut året.

Ledig stilling - brannkonstabel

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste har ledige stillinger som brannkonstabler. Søknadsfrist: 04. januar 2021

Ledig stilling - Smøla barneskole

Søknadsfrist: 03. januar 2021

Tilkallingsvikarer i barnehagene

 

Vannavstenging på Veiholmen mandag 14. desember

På grunn av vedlikehold på ledningsnettet blir vannet avstengt i maks 2 timer.  

Vannavstenging på Nelvika fredag 11. desember

Grunnet legging av ny vannledning må vannet stenges av i noen timer.  

Koronasituasjonen - Status Smøla kommune 08. desember 2020

Tilkallingsvikarer undervisningspersonell

 

Vannstenging fra Ersnes til Skomsøyvåg onsdag 9. desember

På grunn av vedlikehold på ledningsnettet må vannet stenges fra klokken 0900-1400.    

Vannlekkasje på Stensøyneset

Grunnet vannlekkasje på linjen mellom Gjeldbergsvatnet og Stensøyneset, vil det bli manglende vannforsyning i området Gjeldberget til Skomsøyvågen. Vannforsyningen vil være på plass i løpet av natten. Det vil være luft og noe missfarging av vannet etter at arbeidet er avsluttet.

Ledige stillinger i Smøla kommune

Samlet søknadsfrist: 6. desember 2020

Stikk UT! - Når kommer krusene?

Høring - Sammenslåing Andholmen 1 og Andholmen 2

Høringsfrist: 23. desember 2020 Høringsuttalelse

Høring - Ny lokalitet for akvakultur - Vågsholmen

Høringsfrist: 23. desember 2020 Høringsuttalelse

Frisklivskurs 2021

«Ønsker du å endre levevaner? Komme i gang med fysisk trening? Endre matvaner? Bedre din fysiske og psykiske helse? Stå i jobben? Er du sykemeldt eller i risiko for å bli sykemeldt? Forebygge livsstilssykdommer eller oppleve hverdagsmestring? Da kan frisklivssentralen være noe for deg! Vi planlegger en ny runde med friskliv på nyåret. Oppstart fra uke 3 med treninger mandager og torsdager. Det vil være både inne og utetreninger i 16 uker. For mer informasjon ta kontakt med oss her på facebook, eller ring til telefonnummer nedenfor. Frist for henvisning: fredag 11. desember. Grunnet COVID-19 er det begrenset med plasser. Ta kontakt på tlf: 476 44 091 eller 901 78 972» Henvisningsskjema for Friskliv resept (DOCX, 56 kB)   Hilsen frisklivsveilederne Guri, Ina, Hanne og Lillian.    

Smøla kommune følger de nasjonale rådene for innenlandsreiser

Ledig stilling - konsulent i publikumssenteret

Søknadsfrist: 6. desember 2020 Søk på stillingen

Ny rutetabell Edøya - Sandvika, rute 54