Vi nyter for tiden det fine høstværet på Nordmøre og minner om at man kan gå Stikk Ut! turer helt frem til 31. oktober.

TJENESTEN ER STENGT

Tid for neste avlesning blir i perioden 1.mai - 1.juni 2019.

Vannmåler skal leses av to ganger pr. år. Varsel om avlesning sendes som SMS eller avlesningsskjema i posten. Vannavlesingsskjema finnes ikke på nett.

Kommunen har fått oversendt følgende informasjon fra Fylkesmannen

brannbiler

I tidsrommet 0930 – 1400 foregår det en beredskapsøvelse på Smøla.

På strekningen Nordvik-Dyrnes blir det i den perioden brukt utrykningskjøretøy med blålys.

Ambulanse, politi og brannvesen deltar i øvelsen.

 

Mindre alene sammen

Årets kommunekomité består av medlemmer i Teknikk- og miljøutvalget.

Kommunekomitéen har en rekke frivillige bøssebærere med på laget. Vi håper de blir tatt godt imot på søndag mellom kl. 13.00 - 16.00.

Tirsdag 16. oktober vedtok kommunestyret ansettelse av rådmann.

Eldrerådet inviterer til en hyggelig sammenkomst i anledning av markering av den internasjonale eldredagen.

Har din bedrift gode utviklingsprosjekter?

Da kan du søke om utløsende midler fra kommunalt næringsfond. Fondet skal brukes til å styrke nyskaping og næringsutvikling i kommunen.

Nyetablerere, kvinner, unge og innvandrere oppfordres spesielt til å søke og vil bli prioritert.

Utlysning 2. ganger i  året. Frist for å søke i mai og oktober.

Frisklivssentral LOGO

I frisklivssentralen arbeider fysioterapeuter, klinisk sosionom og ergoterapeut. Vi kan tilby kurs innenfor kosthold og ernæring og kurs innenfor mestring av hverdag og arbeidsliv.

Dart 1

Kulturskolen og Smøla dartklubb tilbyr fra januar 2019 et gratis dartkurs for ungdom i alderen 7 .-10. klasse!

I uke 40 er NAV Smøla åpent mandag og fredag fra kl 1200 til kl 1430.

Kontoret er stengt tirsdag, onsdag og torsdag.

Elevene i 8.klasse ved Smøla ungdomsskole deltok på "Demensaksjonen 2018".

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som rådgiver. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Søknadsfrist: 07. oktober

Svømmehallen ligger på Dyrnes i Vestsmøla samfunnshus og åpner for publikumsbading i uke 42

Søknadsfristen gikk ut 17. september, og det er kommet inn 7 søkere til stillingen som rådmann i Smøla kommune.

På bestilling har Smøla kommune matrikulert holmer og øyer utenfor Steinsøyneset, i området "indre Skomsøen" (se kart). Utført arbeid er basert på tilgjengelig jordskiftesak, avsluttet i 1924.