Smøla kommune tester personer i tråd med nasjonale retningslinjer.  Status mandag 23.03.20 er at ingen i Smøla har påvist smitte.

Kommunelegen i Smøla med funksjon som smittevernlege har med myndighet i Smittevernloven § 4-1 fattet vedtak den 16.03.20.:

Smøla formannskap vedtok i sitt møte den 10. mars 2020, sak 12/20 å legge følgende ut på høring iht plan- og bygningsloven: Planstrategi 2020 - 2023 med planprogram til kommuneplanens samfunnsdel.

Frist: 23.04.2020

Smøla formannskap vedtok i møte den 11.02.2020, saksnr.10/20, at endring av reguleringsplan for Kvalpøya Hyttefelt, Gnr. 54/42 legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan og bygnings-loven § 11-14.   

Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og §12-11, jfr. også §12-10.

Smøla kommune oppdaterer seg fortløpende på retningslinjer som gis av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Helsetjenesten og kriseledelsen i kommunen er i fortløpende kontakt og kommunen følger folkehelseinstituttets retningslinjer og egne beredskapsplaner i arbeidet med å forebygge og håndtere evt. smitte.

Folkehelseinstituttet har sendt over råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus)

Les mer her

Har du spørsmål om det nye koronaviruset og ikke finner info på fhi.no kan du ringe informasjonstelefon 815 55 015

Hvis du er syk og tror du kan være smittet av koronavirus:

  • Ring din fastlege (Smøla legekontor tlf 71544660) eller legevakt tlf 116 117
  • IKKE møt direkte opp på legekontoret! 
  • Møt aldri opp uten avtale, dette slik at legekontorene og legevakta er forberedt til å ta imot deg. Dette for å beskytte deg og andre mot eventuell smitte.

 

Dato: Fredag, 24.04.2020

Tidspunkt: Kl. 09:00

Sted: Smøla Voksenopplæring - KF bygget på Hopen

Varighet: Ca 1 - 1,5 time

Det er pc tilgjengelig på voksenopplæringen.

Prøven koster kr 824,-

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må sendes skriftlig til Smøla kommune v/Eiendomsskattekontoret innen seks uker etter utlegging av listene.

Søknadsfristen er 1. april og tildeling vil skje i formannskapet senest 05. mai.

Tildelingene foretas av Smøla Formannskap da søkere vil være både innenfor kultur og næringsområdet. Rådmannen i samarbeid med arbeidsgruppa, saksbehandler og anbefaler tildelinger.

På grunn av legging av fiberkabel og strømkabel må veien graves opp.