Endret åpningsdag v/ Smøla politistasjon

Onsdager - fra og med den 17.08.22 - blir nå fast oppmøtedag v/Smøla politistasjon Tid: kl. 09.00 - 15.00    

Smøla Frisklivsentral - oppstart nytt kurs - september 2022

  Vi planlegger en ny runde med friskliv i 2022. Oppstart i midten av september.  Fremdeles noen ledige plasser. Påmelding via Facebook eller ved å kontakte frisklivsveileder Ina Therese Næss

Dagaktivitetstilbud

Høsten 2022 starter vi opp med tilbud for hjemmeboende eldre med demens. Andre som har nedsatt hukommelse eller andre utfordringer kan også søke.

Forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt etter grågås er fastsatt

Les forskriften her  (pdf).  Du kan også lese om reglene for årets jaktstart på Statsforvalterens hjemmesider.  

Ledig stilling - Ergoterapeut

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som ergoterapeut.  

Allemannsretten

Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norge. Rettigheten er et gratis fellesgode som er en del av den norske kulturarven. Allemannsretten gjelder uavhengig av hvem som er grunneier.      

Gatetun på Været - Veiholmen

Det har nå kommet opp et gatetun-skilt på Været.  

Båtkantring på Smøla

.

Ønsker du å endre din livsstil, komme i bedre form og få mer overskudd?

 

Høring - Utvidelse av areal til oppdrettsanlegg Svanøya

SalMar søker om utvidelse av areal til akvakulturanlegg på Svanøya HØRINGSFRIST UTLØPT  

Utvidet søknadsfrist

Ledig stilling -  miljøterapeut Søknadsfrist: 17.08.2022  

Ledige tomter

 

Passbuss - datoer for høsten 2022

 

Ledige stillinger på Gurisentret

Gurisentret søker etter driftsleder og servicemedarbeider  

Koronasmitte - Smøla sykehjem

 

Smøla kommune inviterer til Fredagspraten

 

Smøla sykehjem og hjemmetjenesten trenger sommervikarer

Smøla sykehjem og hjemmetjeneste har behov for ferievikarer/tilkallingsvikarer i sommer. Er dette noe for deg?

Offentlig åpning - Hopen omsorgsboliger

 

Høring - Tidlig jaktstart på grågås på Smøla

Forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt etter grågås i Smøla kommune er opphevet.  Smøla kommune ønsker å videreføre samme ordlyd i den nye forskriften. HØRINGSFRIST UTLØPT  

Høring - Gravplassvedtekter

 HØRINGSFRIST UTLØPT