I forbindelse med fjerning av moloutstikket ved Edøy havn ble det funnet gamle granater og forsvaret ble rutinemessig kontaktet.

Alt arbeid ble da stanset inntil videre. Smøla kommune er i tett dialog med Fylket angående fortsettelsen med arbeidet og siste melding så langt går ut på at arbeidet tas opp igjen fra mandag 8. april.

Ferge- og hurtigbåtanløp er ikke berørt. 

Smøla formannskap vedtok i møte den 26.03.2019, utv.nr. 27/19, at reguleringsplan Kveldro, GBnr. 013/024, Smøla Hytteutleie AS legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan og bygningsloven § 11-14.

Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og §12-11, jfr. også §12-10.

Smøla formannskap vedtok i møte den 26.03.2019, utv.nr. 29/19, at reguleringsplan Dyrnesenga Boligområde GBnr. 48/3 legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan og bygningsloven § 11-14.

Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og §12-11, jfr. også §12-10.

Smøla kommune har ledig totalt ca 6-7 årsverk som lærer i både faste og midlertidige stillinger fra 01.08.19. Det er primært fullstillinger.
Det er ledig stilling både i barneskole og ungdomsskole. Kommunen har behov for allmennlærere, og de fleste stillingene vil inneha funksjon som kontaktlærer.
Det er behov for undervisningskompetanse i engelsk, spes.ped. og tegnspråk

Smøla kommune har ledige stillinger som barnehagelærer fra august 2019 i Smøla barnehage.
Det er ledig totalt ca 3 årsverk og det er ledig både fast og midlertidig stillingsressurs, og stillingsstørrelsen er både heltid og deltid.

Søknadsfrist: 10. april 2019

Smøla kommune har ledige stillinger som fagarbeider i barnehage. Det er totalt ledig 3-4 årsverk, både fast og midlertidig stillingsressurs. Stillingene er både heltid og deltidsstillinger.

Søknadsfrist: 10. april 2019

Smøla kommune har ledig 40 % fast stilling som fagarbeider med arbeidssted p.t. ungdomsskolen. Stillingen er ledig fra oppstart skoleåret august 2019.
Stillingen er p.t. knyttet til en enkeltelev med særskilte behov.

Søknadsfrist: 10. april 2019

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som fagarbeider/vaktmester.
Stillingen vil ha arbeidsoppgaver knyttet både til vaktmestertjenesten og uteseksjonen (vei, vann og avløp).
Vaktmester skal foreta forebyggende og forefallende utbedringer på kommunale bygg og vil ha allsidig praktisk arbeid knyttet til ulike håndverksfag.

Frist: 10. april 2019

Brønn 1

 

Det vil bli vannavstenging i Nelvika i morgen 26.03.2019, fra klokken 12:00-14:00.

Dette pga lekasjesøk i området.

 

Servant

Det vil bli vannavstenging på strekningen Storvatnet pumpestasjon til og med Veiholmen, natt til 26.03.2019.

Tidsrommet vannet er avstengt er: 00:00 - 06:00.

Dette på grunn av vedlikeholdsarbeider på vannledningsnettet.

I etterkant av arbeidene, vil det oppstå luft og missfarging av vannet.

Tittel: daglig leder

Varighet: fast

Søknadsfrist: 7. april 2019

Edøya

Informasjon fra FRAM kundesenter:

På grunn av at hurtigbåten mellom Edøy (Smøla) og Kristiansund er innstilt vil det bli sett i gang alternative reisemoglegheiter frå tysdag 19. mars og fram til hurtigbåtkaia er reparert.

Regionrådet på Nordmøre setter nå i gang et 3-årig prosjekt for å utvikle regionens kapasitet og kompetanse innen samfunnsplanlegging – fra oppstart av arbeidet med planstrategier (2019) til revisjon av kommuneplaner (samfunnsdel) innen utgangen av 2021.

Servant

 

Grunnet vedlikeholdsarbeide vil vannet bli avstengt på strekningen Lervika-Rosvoll-Rangneset, i morgen 6. mars.

Tidspunkt: 12 - 13

brannbiler

I kveld, 4. mars fra klokken 18-20, vil det bli arrangert en øvelse med blålysetatene ved Nordsmøla skole.

Det kan i den forbindelse bli kjørt utrykninger med blålys og sirener i området på Sætran.

Til offentlig gjennomsyn.

 

 

Kulisteinkonferansen Invitasjon

Vi gjør Kulisteinen til en kjendis. Kulisteinen er «Norges dåpsattest», men alt for lite kjent.

Torsdag 28. inviterer vi til Kulisteinkonferanse på Smøla.