22. februar 2019 ble det avhold valg av nytt ungdomsråd i Smølahallen.
I underkant av 100 ungdommer fra ungdomsskolen, 7. klasse ved barneskolen og noen elever fra videregående deltok på valgdagen som inneholdt alt i fra presentasjon av ungdomsrådets arbeid, quiz og leker, foredrag om av politiet, pizza til alle deltakere, og ikke minst - valg!
 

Mer fra valgdagen kan leses her: https://nordvestnytt.no/nyheter/ungdomsrad/19.27

Resultatet av vaglet ble som følger:

Servant

 

Grunnet vedlikeholdsarbeide vil vannet bli avstengt på strekningen Lervika-Rosvoll-Rangneset, i morgen 6. mars.

Tidspunkt: 12 - 13

brannbiler

I kveld, 4. mars fra klokken 18-20, vil det bli arrangert en øvelse med blålysetatene ved Nordsmøla skole.

Det kan i den forbindelse bli kjørt utrykninger med blålys og sirener i området på Sætran.

Til offentlig gjennomsyn.

 

 

Kulisteinkonferansen Invitasjon

Vi gjør Kulisteinen til en kjendis. Kulisteinen er «Norges dåpsattest», men alt for lite kjent.

Torsdag 28. inviterer vi til Kulisteinkonferanse på Smøla.

Enheten Aktivitet og boveiledning har ledige stillinger som helsefagarbeider/miljøarbeider.

Både fast og vikariat

 

Enhet Helse og omsorg har følgende ledige stillinger med arbeidssted p.t. Smøla sykehjem:
- 100 % fast stilling som helsefagarbeider/miljøarbeider, p.t. skjermet avdeling
- 70 % fast stilling helsefagarbeider, natt
- 50 % fast stilling helsefagarbeider, natt
- hegestillinger (14 - 20 % stilling)

Stillingene har i utgangspunket arbeid 2 av 6 helger.

Det er også behov for tilkallingsvikarer i både sykehjem og hjemmetjenesten.

Smøla kommune søker i perioden ca. 15.06. - 30.08.19. ferievikarer innenfor flere enheter.

Felles søknadsfrist: 10. mars

Smøla kommune har ledige læreplasser innen fagområdene helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider.

Søknadsfrist: 10. mars

Bassengduk svømmehall

Bassenget er åpent

 

Smøla kommune har ledig stillingsressurs som sykepleier - både fast og midlertidig. Stillingen er i utgangspunktet fullstilling, men ved ønske om deltid kan ansettelse i deltidsstilling vurderes.

Søknadsfrist: 3. mars

ORKidé byggetilsyn vil gjerne invitere byggenæringen til felles faglig samling med byggesaksbehandlerne i ORKidé kommunene.

Dato: onsdag 20. februar

Tid: kl. 10.00 - 15.00

Martyna Szymanska


Martyna Szymanska er valgt ut som smøla kommunes kandidat til "Drømmestipendet 2019".

Drømmestipendet består av 100 stipend à 15 000 kroner – til sammen 1,5 millioner kroner

Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Håpet er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Smøla kommune har en pott på 136 000 kr som deles ut gjennom ordningen Kulturmidler.

Søknadsfrist 02. april 2019

Det er nå klart for å sende inn forslag til kandidater for kulturprisen 2019!

Frist: 02. april 2019

Smøla kommune har ledig stilling som enhetsleder Aktivitet og boveiledning. Stillingen er 100 % vikariat med varighet inntil 2 år.

Søknadsfrist: 03.03.19

 

Enhet aktivitet og boveiledning har ledig stilling som helsefagarbeider/miljøarbeider. Stillingen er 100 % vikariat for en ansatt i fødselspermisjon.
Stillingen har turnusarbeid inkl. arbeid på helg. Arbeidssted er p.t. Hopen bofellesskap

Søknadsfrist: 17.02.2019

sesongkort

Seriestart er rett rundt hjørnet, og Smøla kommune skal også i år trekke ut heldige innbyggere som får glede av KBK's hjemmekamper.