Høring - Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - 2. gangs behandling av planforslag og utlegging for offentlig ettersyn

Smøla formannskap vedtok i møte den 18. august 2020 utv.nr. 41/20, at forslag til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 for Smøla kommune legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15.

Ledige stillinger i bofellesskapet

Søknadsfrist: 06.09.2020

Invitasjon innspillsmøte - kommuneplanens samfunnsdel

Smølas næringslivsaktører: 1. september Lag og foreninger: 2. september

Hottranklakken

To ganger den siste uken har våre renholdere opplevd uheldige episoder på sanitæranlegget på Hottranklakken. Smøla kommune ber om at slike påfunn opphører. I helgen vil et av toalettene bli stengt, grunnet mangel på desinfeksjonsutstyr.       

Ved mistanke om smitte av covid-19

  Ønsker du å bli testet for covid-19? Ring Smøla helsesenter på telefon nr. 71544660 og avtal tid for prøvetaking. Smøla har god testkapasitet, og det testes mandag, onsdag og fredag.   Informasjon: Koronasjekk - skal jeg teste meg? 

Mammografi av kvinner i Smøla kommune

Alle kvinner i Smøla kommune født 1949 - 1968 inviteres til mammografiundersøkelse fra 17.8 - 20.2.2020. I alt 283 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen ved Norsida butikksenter , Hopen. Alle som har digitalt postkasse, vil få invitasjon digitalt. Hvem: Kvinner i Smøla kommune født 1949 - 1967 Når: 17. august - 20. august 2020 Hvor: ved Nordsia butikksener, Hopen  Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser, vil kvinnene blir innkalt til Brystdiagnostisk senter på Ålesund sjukehus.   

Informasjon om koronaviruset til bedrifter i Smøla kommune

Vi har lagt bak oss en litt annerledes sommer, der de fleste av oss har feriert i Norge.  Status nå når sommeren er på hell er at FHI melder at smittespredningen i Norge fortsatt er på et lavt nivå, men det er en økende trend.  Den nåværende økningen i covid-19 forekomst i Norge er mest sannsynlig relatert til ferietid og økt fritidsreiser, og lokale utbrudd.  Pr i dag har vi fortsatt ingen smitte på Smøla, til tross for at Smøla har vært svært godt besøkt i sommer. Vi vil berømme bedrifter og næringsaktører for den jobben dere har gjort i forbindelse med koronaviruset, dere har tatt råd og anbefalinger på alvor og den gradvise gjenåpningen av både serveringssted og arrangement virker å ha blitt godt og trygt gjennomført ihht smittevernveiledere.

Hva er Friskliv Aktiv?

Når man er med i friskliv aktiv får man 1 års oppfølging.

Informasjon om koronaviruset - Smøla kommune

Smittestatus pr. 05.08.2020: Antall gjennomførte tester: 241 Antall bekreftet smittet: 0

Regler for besøk - en vennlig påminnelse fra Smøla Sykehjem

En oppdatering ifht besøk inne på sykehjemmet Vi minner om at det fremdeles må avtales om besøk hos pasienter på sykehjem via personalet, på telefonnummer 71544700. Besøk kan gjøres med max 2 stk pr. gang og max 30 min. Besøkene må foregå på rommet til pasienten eller ute. Pårørende kan også ta med seg pasienter på hjemmebesøk. Ellers forholder vi oss til FHI sine anbefalinger, da pandemien ikke på noen måte er over. ALLE må registrere seg i boken i gangen, og utøve god håndhygiene. Velkommen!   Synøve Gulla                                        Johann Gudjonsson Fung.avd.leder                                     Ans.smittevernlege, Smøla kommune                                                                

Ledig stilling - økonomikonsulent

2. gangs utlysning Søknadsfrist 9. august 2020

Feiring av 100 års jubilant

Agnes Marie Rokstad Johansen fylte 100 år onsdag 15. juli 2020. Smøla kommune gratulerer!      

Sommerhilsen fra Smøla kommune

Norge har gradvis åpnet opp igjen, også Smøla. Sommeren er i gang med økt aktivitet, stor trafikk til øya, og mange feriegjester både i hus og hytter. Vi håper på godt vær og gode feriedager for alle.

Åpning av trimrommet 13.07.20

 

Vannlekkasje Østsiden er utbedret

Lekkasjen er utbedret. Det må påregnes noe misfarging i starten etter at det er satt trykk på anlegget igjen.   

Finn din tømmekalender!

NB! Du kan IKKE skrive adressen din i dette bildet. Det må gjøres i remidt sin nettside.

Årets Stikk UT! krus og skål

Det er klart for å bestille årets Stikk UT! krus/skål      

Stilling ledig - Sykepleier

Smøla kommune har behov for sykepleiere både i sykehjem, hjemmetjeneste og legekontor.  Sykepleierstillinger på Smøla er primært fullstilling. Det er ledig både fast og midlertidig stilling. Søknadsfrist: 02.08.2020

Stilling ledig - Veileder/saksbehandler NAV

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som veileder/saksbehandler i NAV fra 01.09.20. Stillingen har arbeidssted på Smøla rådhus. Søknadsfrist: 19.07.2020

Sommerstengt fødeavdeling