Saksofon

Vårsemesteret har startet, men noen endringer skjer underveis.
Det er fullt trøkk på de fleste instrumenttimer, men det har dukket opp to ledige timer på aspirant og en ledig time for elever på band eller bandinstrument!

Hvor: Smøla rådhus - formannskapsrommet

Når: Fra og med 13. februar, og åtte onsdager fremover. Siste temakveld blir 3. april

Tid: kl. 17.30 - 19.00

For å få størst mulig utbytte av kurset, samt motta kursbevis, må man ha deltatt på minimum 6 av 8 kurskvelder.

Kulturrådgiveren inviterer til møte den 15. januar 2019

Tid: kl. 19.00 - 21.30

Sted: SNK KF sine lokaler (ved Sparebank1)

Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid kl. 09.00 - 14.00

Alle ansatte kan nås på direkte-nummer (se fanen "Kontakt oss" - velg finn en ansatt)

Smøla kommune har ledig 80-100 % fast stilling som konsulent i publikumssenteret. Pr i dag har avdelingen 5 ansatte. Søknadsfrist: 13. januar 2019

 

Søk på stillingen

Smøla kommune søker prosjektleder som skal følge opp og lede flere av de investeringsprosjektene kommunen har.

Søknadsfrist: 13. januar

Kommunens øverste administrative ledelse består av rådmann, to kommunalsjefer og økonomisjef.
En av kommunalsjefstillignene er nå ledig.

Søknadsfrist: 13. januar 2019

Svømmehallen ved Bakkamyra skole feriestenges for nødvendig vedlikehold 20.12.2018.

sprukket vannrør

Hvis vannet fryser i et lukket rørsystem, fører det som regel til at vannrørene sprenges når isen smelter igjen. Dette kan medføre at vannrør sprekker og kan gi store vannskader i huset. Som oftest skjer dette i kalde kjellere.

Kommunestyret i Smøla har 6. november 2018 i sak 52/2018 vedtatt å tildele NIR enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jf. anskaffelsesforskriftens § 2-3.

I forbindelse med sammenslåingen av Smøla og Kristiansund brann- og redningsvesen kommer vi med en generell informasjon til alle innbyggere i Smøla Kommune.

 

Vi ønsker også å informere om retningslinjer som gjelder for feierne med hensyn tilkomst og arbeid på tak.

Samtidig vil vi peke på at det etter lov og forskriftene også er huseiers ansvar å sørge for at tilkomst til pipe for takfeiing tilfredsstiller de krav som Arbeidstilsynet setter.

Jfr. Forskrift om brannforebygging, ikraftsatt 01.01.2016

§ 4 Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk

§ 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg

Velkommen til en hyggelig markering

Dag: torsdag 6. desember

Tid: kl. 16.30

Sted: Ved Smøla folkebibliotek

Innovasjonscamp2018 4

9.klasse ved Smøla ungdomsskole gjennomfører Innovasjonscamp 2018 i uke 47.

Flyktningetjenesten inviterer til fagseminar!

Dato: mandag 26. november

Tid: kl. 12.00 - 16.30

Sted: kommunestyresalen