Nye fastleger til Smøla kommune

Fra og med 01.01.24 starter Carmen Schulz og Matthias Steffen Schulz i faste legestillinger i Smøla kommune.

Deltidsstillinger som brannkonstabler Innsmøla

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste har to ledige deltidsstillinger som brannkonstabler.

"Kreativt Kaos" i kulturskolen

Er du en kreativ person?  Eller vil du finne ut om du er det? Har du lyst til å lære deg noe kreativt? Lære om farger, maleteknikker og hvordan bruke fantasien din? Kanskje du vil være med på et «Kreativt Kaos» sammen med Kari? Her trengs ingen forkunnskaper, bare vær nysgjerrig på noe nytt og skapende!

Midlertidig endring av bussholdeplass Hopen

Tide Buss informerer om midlertidig endring av på- og avstigning Hopen sentrum, grunnet utbedring av vei.  Fra og med 30.10.2023 til begynnelsen av desember vil all av- og påstigning foregå ved Sparebank1 Nordvest.

Egenberedskapsuka 2023

Egenberedskapsuka for 2023 er lagt til uke 44.  

FRAM - bestillingstransport

Bestillingstransport er et rutetilbud som kun kjøres på bestilling. Transporten går ofte med minibuss eller drosje. Tilbudet er tidligere kjent som FRAM Flexx

Søk om støtte fra kommunalt næringsfond

SØKNADSFRIST: 17. November 2023      

26.09.23 Statsforvalteren besøker Smøla

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal får årlige oppdrag fra alle departement og de fleste direktorat. For å følge opp og samordne alle oppdrag er det svært viktig med god kommunedialog.

Høring - Lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Høringsfrist: 1. November 2023 Saken er forberedt av administrasjonen i Nordmøre interkommunale brann og redningstjeneste, NIBR. Forskriften må behandles politisk i alle kommunene, og publiseres etter vedtak i Norsk Lovtidend.   

Kurs i hverdagsglede

5 grep for økt hverdagsglede    

Vil du utdanne deg til helsefagarbeider i 2023?

Vil du bli helsefagarbeider? Frist for registrering: 03. September  

Fugleinfluensa

Vi har ikke mottatt ny informasjon om fugleinfluensa i Møre og Romsdal og Smøla særskilt, per 30. august 2023.

Drone

Bruk av drone på Smøla er litt mindre komplisert enn andre steder.  Men det er noen hensyn du må ivareta. En drone er definert som luftfartøy.  I våre landskapsvernområder på Smøla står det blant annet at start og landing av luftfartøy (drone) i landskapsvernområder er forbudt.  Med A1/A3 dronesertifikat er maksimalt tillatt flyhøyde 120 meter.  Ettersom restriksjonsområdene ikke tillater lavflyging under 300 meter, så innebærer dette et generelt flyforbud i samtlige restriksjonsområder.

Ledige tomter

Det er pr. 01.06.2023 ca. 161 ledige boligtomter og ca. 203 ledige hyttetomter i private reguleringsfelt (mindre avvik kan forekomme).  

Boligdugnaden

Har du plass til overs? Norge trenger flere utleieboliger, både til flyktninger og andre. Bli med på boligdugnaden! Det er i dag mangel på utleieboliger i Norge. Krigen i Ukraina har sendt mange mennesker på flukt, og det kommer for tiden 2000-3000 flyktninger i måneden til landet vårt. Har du ledig plass for utleie? Et hus eller en leilighet som står tom?

Planoppstart for detaljreguleringsplan for Straumen tettsted

Varsel om planoppstart for detaljregulering Straumen tettsted

Undersøkelse av berggrunnen på Smøla

Forskere fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har vært litt rundt omkring på øya for å undersøke og ta prøver av berggrunnen.

Fredagspraten

En helt uforpliktende samtale om hvilke muligheter du har på Smøla! Hver fredag kl. 12-14 i perioden 23. juni til 25. august.    

Innbyggerinformasjon

Informasjon fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Onsdag 14. juni klokken 12.00 testes Nødvarsel på mobil og tyfonene (Sivilforsvarets varslingsanlegg) over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.  Ressurser og informasjonsmateriell På dsb.no/nodvarsel finnes flere typer informasjonsmateriell og -ressurser, og mer blir lastet opp i disse dager. Eksempler på informasjon som allerede er eller straks vil bli tilgjengelig her er:

Dagaktivitetstilbud

Tilbud for hjemmeboende eldre med demens. Andre som har nedsatt hukommelse eller andre utfordringer kan også søke.