21.10.21 Statsforvaltaren besøker Smøla

   

Stengt basseng på Bakkamyra

På grunn av skade på rør må svømmebassenget på Bakkamyra tappes ned.  

Ledige stillinger

Smøla kommune har nå ledige stillinger som økonomirådgiver og fysioterapeut. Søknadsfrist (begge): 07. November

Politisk møte - Smøla formannskap

TV-aksjonen 2021 - digitale bøsser på Smøla

Det er per i dag 4 registrerte bøsser på Smøla. Finn din lokale bøsse her  

Høring - Ny frist! - Søknad om oppdrettsanlegg - Sølvskjæret

Grundvågen AS søker om tillatelse til etablering av nytt oppdrettsanlegg på lokaliteten Sølvskjæret i Smøla kommune. Frist for uttalelse: 14.11.2021

Innkalling til møte i Smøla Formannskap

   

Politiske møter 30.09.21

Møter i hovedutvalgene i uke 39, torsdag 30.09.21  

Ledig stilling som miljøterapeut - Nordmøre krisesenter IKS

Nordmøre Krisesenter er et interkommunalt selskap som har et døgnåpent tilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner og omfatter et trygt og midlertidig botilbud. De har nå ledig 100 % stilling som miljøterapeut med nestlederfunksjon fra 01.01.22.           Søknadsfrist 07.10.21.

Politiske møter 29.09.21

Råd for personer med funksjonsnedsettelser Ungdomsrådet

Høring/offentlig ettersyn - Planoppstart Hopen sentrum

Smøla formannskap vedtok i møte 14.09.21, sak 41/21, å legge "Planoppstart for Hopen sentrum" ut på høring. Frist for uttalelser: 07.11.21  

Ledige stillinger - brannkonstabler

Det er ledige stillinger som brannkonstabler ved Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste. Stillingene er deltid tilsvarende 2 %. Søknadsfrist: 18. oktober 2021

Takk for innsatsen!

 

Koronavaksine - 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

Regjeringen har besluttet at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose koronavaksine.  

Har du ikke fått tilbud om koronavaksine?

 

Politiske møter tirsdag 14. september

Ny forskrift for husholdningsavfall

I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften) ble vedtatt av: Aure kommunestyre: 13.10.20 i sak 61/20 Averøy kommunestyre: 10.12.20 i sak 84/20 Smøla kommunestyre: 22.10.20 i sak 66/20 Sunndal kommunestyre: 21.10.20 i sak 80/20 Tingvoll kommunestyre: 26.11.20 i sak 61/20 Forskriften gjøres gjeldende fra 01.10.21.  

Vil du bli støttekontakt?

Smøla kommune trenger flere støttekontakter, og inviterer derfor til et åpent og uforpliktende møte med deg som har litt tid til overs som du kan dele med noen som trenger akkurat deg.

N.K.S. Veiledningssamtaler for pårørende på Smøla

I høst er Anne-Gudrun fra Veiledningssenteret tilstede på Helsesenteret på Smøla 30. september, 27. oktober og 24. november, og kan da treffes for samtaler. Samtaler må avtales på forhånd.     

Covid-19 vaksinering på Solhov

Vaksinering mot Covid-19 foregår på Solhov ungdomshus på Straumen. Gateadresse: Straumaveien 15