8. April 2021 - Dagens bilde - Smøla brannstasjon

 

Status i koronavaksinasjonsarbeidet i Smøla kommune per 30.03.2021

Vaksinasjonsteamet i Smøla kommune har god oversikt over alle innbyggerne som skal vaksineres. Alle blir oppringt eller får SMS når det blir deres tur til å bli vaksinert. Tlf.nr en blir oppringt fra er 903 65162

Snart søknadsfrist på ledig stilling som maskinist ombord i Øyvakt

Søknadsfrist: 11.04.21    

07.04.21 Dagens bilde - Smøla brannstasjon

 

Vannlekkasje på Veiholmen

Grunnet vannlekkasje på Veiholmen er det dårlig vanntrykk fra Innveien til Været. Mannskap holder på å rette feilen.    

Ledige stillinger i Smøla kommune

    Felles søknadsfrist: 4. april  

Høring - Reguleringsplan for Steinsøyneset

Smøla formannskap vedtok i møte den 16.03.2021, saknr.10/21, at reguleringsplan for Steinsøyneset, Gnr.39 Bnr.21 legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan og bygningsloven § 11-14. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og §12-11, jfr. også §12-10.  

Strengere nasjonale tiltak - Bestemmelser på Smøla

Politiske møter

Politiske møter frem til 12. april er enten utsatt eller gjennomføres digitalt.

Tilskudd i forbindelse med Korona

Smøla kommune lyser ut 250 000 kr til bedrifter som faller utenom ordinære kompensasjonsordninger.

Påskeanbefalinger for Smøla

Anbefalingene er basert på vurderinger og innspill fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Regjeringen , men tilpasset lokale forhold på Smøla.  

Dagens bilde - Ny brannstasjon

 

Hærverk i servicebygget på Hottranklakken

Det har igjen blitt utført hærverk i servicebygget på Hottranklakken, Smøla kommune oppfordrer sterkt til at slik aktivitet opphører.      

Nasjonal bekymringsmelding

Nå kan du sende inn bekymringsmelding digitalt til barneverntjenesten.

Søk om støtte fra kommunalt næringsfond

Søknadsfrist våren 2021: 20. april  

Utvidet søknadsfrist på ferievikarer og lærlinger

 

Påminnelse: Oppfordring fra Smøla Helsesenter

Alle besøkende anmodes om å benytte munnbind. Dette gjelder alle tjenester: Smøla legekontor og laboratoriet Fysioterapi og Friskliv Helsestasjon og vaksinasjon Jordmortjenesten Psykisk helse- og rustjenester Besøkende Smøla Hjemmetjenester Andre besøkende og møtedeltakere   Smittevernlege Håvard Bjørkly

Søk om Kulturmidler

Søknadsfrist 15. april 2021

Utlysing - Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond i Møre og Romsdal

Søknadsfrist er 1. september 2021

Organisert aktivitet for voksne

Smøla kommune mottar en del henvendelser vedrørende organiserte aktiviteter for voksne over 20 år. De nasjonale anbefalinger vedrørende organisert aktivitet for voksne er som følger: Voksne bør ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand, én meter. Utendørsaktiviteter som f.eks. fotball, bandy og ski, må gjennomføres uten kontakt. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet#treningssentre-svommehaller-badeland-spaanlegg-hotellbasseng-og-lignende-kan-holde-apent-hvis-de-drives-smittevernfaglig-forsvarlig   Smøla kommune følger de nasjonale anbefalingene og har derfor vedtatt å prioritere aktiviteter i Smølahallen til barn og unge, og ikke åpnet for organisert aktivitet for voksne.