Folkemøte - Smøla sentrum

I forbindelse med den nye planen som lages for Smøla sentrum, har Smøla kommune fått et team med arkitekter, byutviklere og sosiologer til å lage en mulighetsstudie for Hopen. De har tatt utgangspunkt i alle analyser, innspill og forslag som har kommet til nå, og skal lage et forslag til hvordan vi best kan utvikle Smøla sentrum.   

Smøla helsestasjon

Vi har for tiden redusert bemanning i Skolehelsetjenesten og på Helsestasjonen.

Anbefaling om ny oppfriskningsdose

       

Høring - Veiholmen Panorama

Smøla formannskap vedtok i møte 30.08.22, sak 48/22, å legge "Detaljregulering for Veiholmen Panorama" ut på høring. Hjemmel: Pbl §§ 5-2, 12-3, 12 -10 og 12-11. HØRINGSFRIST UTLØPT        

Høring - Aunvågen Næringsområde

Smøla formannskap vedtok i møte 30.08.22, sak 41/22, å legge "Detaljregulering for Aunvågen Næringsområde" ut på høring. Hjemmel: Pbl §§ 5-2, 12-3, 12 -10 og 12-11. HØRINGSFRIST UTLØPT      

Kveldro - vedtak sluttbehandling

Smøla formannskap vedtok i møte 07.06.2022, sak 40/22 og Smøla kommunestyre vedtok i møte 16.06.2022, sak 26/22 «detaljreguleringsplan Kveldro», GID 13/24, planID 157320160003, med tilhørende reviderte dokumenter.      

Finnes det veteraner/tidsvitner som fortjener Regjeringens minnemedalje?

Smøla kommune har i oppgave å innstille kandidater til Regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig.   

Ny lege ved Smøla legekontor

Hans Ruben Tenggren (53) er ansatt som ny kommuneoverlege og fastlege i Smøla kommune. 

TV-aksjonen 2022 - Leger uten grenser

TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. I år går TV-aksjonen av stabelen 23. oktober.  

Endret åpningsdag v/ Smøla politistasjon

Onsdager - fra og med den 17.08.22 - blir nå fast oppmøtedag v/Smøla politistasjon Tid: kl. 09.00 - 15.00    

Dagaktivitetstilbud

Høsten 2022 starter vi opp med tilbud for hjemmeboende eldre med demens. Andre som har nedsatt hukommelse eller andre utfordringer kan også søke.

Forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt etter grågås er fastsatt

Les forskriften her  (pdf).  Du kan også lese om reglene for årets jaktstart på Statsforvalterens hjemmesider.  

Allemannsretten

Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norge. Rettigheten er et gratis fellesgode som er en del av den norske kulturarven. Allemannsretten gjelder uavhengig av hvem som er grunneier.      

Gatetun på Været - Veiholmen

Det har nå kommet opp et gatetun-skilt på Været.  

Båtkantring på Smøla

.

Ønsker du å endre din livsstil, komme i bedre form og få mer overskudd?

 

Høring - Utvidelse av areal til oppdrettsanlegg Svanøya

SalMar søker om utvidelse av areal til akvakulturanlegg på Svanøya HØRINGSFRIST UTLØPT  

Ledige tomter

     

Ledige stillinger på Gurisentret

Gurisentret søker etter driftsleder og servicemedarbeider  

Koronasmitte - Smøla sykehjem