Ny flytebrygge for allmennheten på plass i Dyrnesvågen

Smøla kommune, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Holberg Shipping AS har i samarbeid etablert nytt flytebryggeanlegg i Dyrnesvågen.

Stikk ut og plukk

 

Fastlandsforbindelse - åpent folkemøte - streames

Dato: 4. Mai Tid: kl. 18.00 Sted: kommunestyresalen i rådhuset  

Smøla kommune søker støttekontakter

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har tid og rom for å være støttekontakt til barn eller voksne personer med psykiske utfordringer og/eller nedsatt funksjonsevne.

Ekstra tømming av septiktank

       

Når du som pasient, bruker eller pårørende trenger hjelp til å klage

 

Eiendomsskattelisten

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til Smøla kommune v/Eiendomsskattekontoret innen seks uker etter utlegging av listene. Frist: 12.04.23

Tar i bruk nyeste teknologi for å sikre åpenhet og meroffentlighet i Nordmørskommunene

Over hele landet publiseres det artikler om ulike offentlige instanser som har hatt lekkasje av taushetsbelagt informasjon. Nå tar Nordmørskommunene grep for å sikre åpenhet og meroffentlighet ved å ta i bruk nyeste teknologi.

Smøla kommunes kulturpris

Frist: 05. Mars 2023

Heltidsstudium i sykepleie

 

Viktig melding fra hjemmetjenesten

 

Månedlig fakturering

Fra 01.01.23 vil alle privatabonnment få månedlige fakturaer på kommunale avgifter. Vannmåler avleses og faktureres 2 ganger i året (som før)  

Hvordan finne lønnsslipp/lønnsoppgave?

Se rekkefølge på bildene

Søk om Kulturmidler

Den totale kulturmiddelpotten er på kr. 200 000.  Søknadsfrist: NB! Utsatt søknadsfrist: 09. Mars 2023   

Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Smøla kommune tilbyr gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere. Dette omfatter: Energianalyse av egen bolig på nett. Søk opp boligen din på energiportalen.no Digital befaring med energirådgiver. Registrer deg for rådgivningstime . Dette tilbudet er nå avsluttet (07.08.23).

Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv

Omkring 600 mennesker tar årlig sitt eget liv; i 2021 var det 658 selvmord i Norge. Mange flere er berørt av selvmord og selvmordsforsøk, det påvirker familier, venner, kolleger og samfunn  

Forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt etter grågås er fastsatt

Les forskriften her  (pdf).  Du kan også lese om reglene for årets jaktstart på Statsforvalterens hjemmesider.  

Allemannsretten

Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norge. Rettigheten er et gratis fellesgode som er en del av den norske kulturarven. Allemannsretten gjelder uavhengig av hvem som er grunneier.      

Gatetun på Været - Veiholmen

Det har nå kommet opp et gatetun-skilt på Været.      

Ledige tomter