Brannøvelse lørdag 14. november

Brannvesenet gjennomfører brannøvelse lørdag 14. november ca mellom kl 09.00 og 15.00.  

Høring - Navnesak. Navn på holmer i Rosvoll-området

Høringsfrist: 16. jaunar 2021

Koronasituasjonen - status Smøla kommune 13.nov 2020 - Oppfordringer til befolkningen

Besøk til eldre og kronisk syke - Smøla sykehjem

Du må være helt frisk for komme på besøk på Smøla sykehjem. Besøkene må avtales på forhånd - 715 44 700 - og besøkstiden er maksimalt 1 timer. Det er bare 3 personer som kan komme på besøk til samme person samtidig. Besøket foregår på beboerens rom.

Retningslinjer for salg og leie: kommunal nærings- og landbrukseiendom

 

Vikan Havneområde - Retningslinjer for salg av tomter/areal

 

Kontraktsignering Smøla brannstasjon

   

Høring - Kulturminneplan 2020 - 2030

Frist for høringsuttalelse: 13. november 2020 Oppdatering: Det er strenge smitteverntiltak om dagen. For å minske ansamling av folk som vil diskutere kulturminneplanen, vil kulturrådgiver være til stede på Gurisentret fra kl. 12.00- 19.30 i morgen. De som ønsker å ta en prat om planen kan komme innom når som helt i det tidsrommet. Det vil være mulig å ha kontakt med M&R fylkeskommune også. Folkemøtet er satt til kl. 18.00, men vi håper at denne måten å gjøre det på, vil gjøre at færre kommer samla

Skatteetaten overtar skatteoppkreveroppgavene

Bjarne Johannes Hatmosø har fått Tysklandsbrigadenes veteranmedalje

   

Koronasituasjonen - Status Smøla kommune 28.10.20

Overrekkelse av blomster til Smøla Darts klubb

 

Nye nasjonale tiltak

Juleruter for ytre Nordmøre

Frist for innspill: 12. oktober

2 gull og 1 et sølv til Smøla Darts klubb

Smøla Darts klubb har igjen marker sin posisjon i miljøet. 2 gull og et sølv kan de skilte med etter helgas NM i darts i Tønsberg. Smøla kommune gratulerer!

Smøla sykehjem - besøksstans oppheves!

TV-aksjonen 2020 - digitale bøsser på Smøla

Det er per i dag 202 registrerte bøsser i hele fylket. Finn din lokale bøsse her

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

Smøla formannskap vedtok i møte den 29.09.2020 (utvalgssak 60/20), at forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032 legges ut til høring og offentlig ettersyn, i hht plan- og bygningsloven § 11-14 Høringsfrist 11.11.20

Besøk hos sårbare hjemmeboende som mottar hjemmetjenester

Stengt WC-anlegg på Hottranklakken