Kampanje - 1/2 pris på bygdebøker og gamle Smølaminne-hefter

Bygdebøkene får du kjøpt i publikumssenteret. Gamle Smølaminnehefter selges også til 1/2 pris.   Kampanjen varer ut Juli.

Friplasser i Smøla kulturskole

Kommunestyret i Smøla vedtok 10.12.2020 at Smøla kulturskole skal tilby en friplassordning med inntil 5 friplasser per skoleår.     Smøla kommune har som mål at alle barn og unge skal ha mulighet til kunst og kulturopplæring. Hensikten med friplassordningen er å kunne tilby barn og unge, bosatt i Smøla Kommune, en elevplass i kulturskolen uavhengig av foresattes økonomi.

Er du ledig for sommerjobb?

Smøla kommune trenger flere ferievikarer innen helse (koronatesting), sykehjem, hjemmetjenesten og Hopen bofellesskap.

Besøk ved Smøla sykehjem, oppdatert 11.06.2021

 

TV-aksjon 2021 - Plan Internasjonal

Årets TV-aksjon går til Plans arbeid mot barneekteskap. TV-aksjonen 2021 går av stabelen 24. oktober. Årets kommunekomite består av medlemmene i Livsløpsutvalget.

Dagens bilde 07.06.2021

Smøla helsesenter - fredag 11. Juni

Kommunestyremøte 17.06.2021

Tid: kl. 11.00

Ledig stilling - enhetsleder Aktivitet og boveiledning

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder Aktivitet og boveiledning Søknadsfrist: 20.06.21 Søk på stillingen

Søknad om oppdrettsanlegg - Sølvsjæret

Grundvågen AS søker om tillatelse til etablering av nytt oppdrettsanlegg på lokaliteten Sølvskjæret i Smøla kommune. Frist for uttalelse: 01.07.2021

Politiske møter

Arrangementer sommeren 2021 - Beredskapsledelsen

Dagens bilde - Smøla omsorgsboliger - Hopen

 

Utvikling av Hopen sentrum - invitasjon til møte

Grunneiere og innbyggere

Dagens bilde - Tomt Smøla omsorgsboliger Hopen

 

Møter om utvikling av Hopen sentrumsområde

  Arbeidet med reguleringsplan for Hopen sentrumsområdet skal settes i gang i 2021. I forkant av arbeidet med reguleringsplan, er det lagt opp en prosess for å få inn gode innspill på hvordan Hopen sentrumsområde skal utvikles for framtida. 

SFO - søknadsfrist 1. juni

 

Skatteetaten overtar skatteoppkreveroppgavene

Innkalling til møte - Smøla formannskap 25.05.21

Les møteinnkallingen her

Dagens bilde 11. mai - Smøla Brannstasjon