Takk for innsatsen!

         

Bilder fra åpningen av Smøla brannstasjon

21.04.2022  

Ønsker du å leie ut bolig til flyktninger? 

Smøla kommune har fått ny anmodning fra IMDi om å bosette flere flyktninger enn opprinnelig planlagt. For å få til dette trenger vi din hjelp.       

Smøla – et flott sted å bo

Har du tenkt tanken på å flytte til Smøla? Vi anbefaler at du stikker innom Jobbmessa Bli med Hjem i Oslo 6. april mellom kl. 16.30 – 19.15 for en prat.  

Smøla ungdomsråd

Smøla ungdomsråd består av 7 faste medlemmer og 4 varamedlemmer. Årets ungdomsrådsvalg ble avholdt ved Smøla barne- og ungdomsskole fredag 03.12.21                

Landbrukskontoret i Smøla kommune

Landbrukskontoret har en tid hatt delvis fravær i stillingen som landbrukskonsulent. Vi beklager den ulempen dette medfører.  

Bolig til ansatte

  Smøla kommune er nå i flere ansettelsesprosesser der det kommer folk flyttende til Smøla for å jobbe.

Søk om støtte fra kommunalt næringsfond

SØKNADSFRIST UTLØPT  

Gratis advokathjelp for Smølas innbyggere

Smøla kommune har inngått et samarbeid med Advokatfirmaet Juridix AS om advokatvakt for våre innbyggere.  

Kan din bedrift gi unge sommerjobb? Vi spleiser på lønna!

 

Høring - Søknad om ny lokalitet for akvakultur - matfisk av torsk - Jonskjæret

 HØRINGSFRIST UTLØPT  

Ledige ferievikariat - Smøla kommune

 

Behov for vikarer i serviceavdelingen i Smøla kommune

 

Høring - Søknad om endring og plassering av oppdrettsanlegg - Hjortholman

SalMar Farming AS søker om tillatelse til å endre utforming på anlegget i tillegg til plassering. Det er ikke søkt om endring av biomasse. HØRINGSFRIST UTLØPT  

Eiendomsskattelisten

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til Smøla kommune v/Eiendomsskattekontoret innen seks uker etter utlegging av listene.

Behov for vikarer i barnehagene i Smøla

Den som har anledning til å være vikar kan ta direkte kontakt med barnehagene, enten ved å ringe, sende sms eller e-post, eller ved å ta en tur innom.    

Søk om Kulturmidler

Smøla kommunestyre vedtok i sitt desembermøte 2021, å øke kulturmiddelpotten fra 136 000 til 200 000.  Søknadsfrist: UTLØPT  

Hvordan blir du som pårørende ivaretatt i kommunen?

  Smøla kommune ønsker å sette økt fokus på pårørendeomsorg. Vi ønsker derfor å vite hvordan du som pårørende opplever å bli ivaretatt i kommunen. Vi håper derfor at alle pårørende tar seg tid til å svare på undersøkelsen «IVARETATT?»

Mulig å søke bostøtte etter søknadsfristen

Husbanken vil etterbehandle søknader for hele den perioden hvor bostøtten er midlertidig utvidet. Dette gjelder dermed søknader for desember, januar og februar.   

Smittevern - Smøla sykehjem