Sommarguider

Oppdatering: TV-aksjonen 2020 - WWF

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av stabelen 18. oktober. Årets kommunekomite består av medlemmene i Teknikk- og miljøutvalget.

Salg av kommunalt næringsareal – Vattholmen, Veiholmen

Smøla kommune selger 5 næringstomter på Vattholmen, Veiholmen. Tomtene 1, 2, 3 og 5 er regulert som næringsareal. Tomt 4 er i kommuneplanens arealdel definert som næringsareal.  

Smøla helsesenter åpner dørene igjen

Brøytekontrakter 2020 - 2025

Det foreligger nå et anbud på brøyting av kommunale veier i tidsperioden 2020 - 2025.  

Vinnere av busskur

For å få et tilfeldig og upartisk resultat har enhetsleder på TVB fyrt opp sin loddtrekningsmaskin fra 1964.  

Skolerute 2020/2021

Oppdatert skolerute finner du her (PDF, 123 kB)

Varsling 24

Smøla kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS. Varsling 24 varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon.

To busskur gis bort

Smøla kommune gir bort de to busskurene ved Nordsmøla barnehage.  

Oppdaterte retningslinjer ved besøk på sykehjemmet

Ruteendringsprosessen 2021

Frist for innspill: 15. juli 2020

Ledig stilling - lærer Smøla ungdomsskole

100 % vikariat Søknadsfrist: 10. juni 2020

Smøla kommune minner om smittevernreglene!

Det er helt avgjørende at vi fortsatt følger helsemyndighetenes råd om å holde avstand, vaske hendene og holde oss hjemme når vi er syke. Skal vi kunne fortsette gjenåpningen av samfunnet må vi være ekstra nøye for at vi fortsatt skal ha kontroll på smittesituasjonen. Tiltakene vi har gjennomført i fellesskap har hatt god effekt. Derfor kan regjeringen åpne samfunnet trinnvis fram mot sommeren»  (Helse norge.no )   Vi ber alle om å være ekstra oppmerksom på steder der mange folk oppholder seg samtidig f. eks offentlige steder, i butikker og omliggende fellesareal. Hold en meter avstand! Dersom du har anledning til det, unngå tidspunkt med stor trafikk. Værmeldingene for helga viser sol - God pinse til alle!

Nytt båtfunn på Edøya

Georadardataene viser avtrykket av enda en båt i tillegg til to husrester og fem overpløyde gravhauger. Nå er rapporten klar.

Fylkesmannens høring - Oppstart marint vern Griphølen og Remman

Oppdaterte retningslinjer ved besøk - Smøla pensjonærheim

Offentlig ettersyn og høring - Reguleringsplan for Singsholmen og Moloen

Smøla formannskap vedtok i møte den 11.02.2020, saknr. 9/20, at reguleringsplan for Singsholmen og Moloen legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan og bygningsloven § 11-14. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og §12-11, jfr. også §12-10.

Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan Kveldro, gnr. 13/24

Politisk sluttbehandling/egengodkjenning Klagefrist: 15.06.2020

Ledige stillinger i Smøla

Smøla kommune har nå ledige stillinger. Økonomikonsulent Helsesykepleier Barnehagelærer

Offentlig ettersyn - valg av meddommere og forliksrådsmedlemmer for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024

Frist: 29. mai 2020