Har du en bolig å leie ut?

Smøla kommune ønsker å hjelpe sine nyansatte/ansatte med en plass å bo.

Ledig stilling - miljøveileder

Smøla kommune har ledig 80 - 100 % vikariat som miljøveileder med arbeidssted p.t. Smøla barneskole. Ved en fullstilling kan en mindre andel av stillingen være knyttet til SFO. Søknadsfrist: 14.04.24

Søknadsfrist for tilskudd i landbruket

SMIL-midler og tilskudd til drenering Frist: 15. april 2024

Ungdomsfiske 2024 - ønsker tilbud på leie av fartøy og skipper

Smøla kommune ønsker tilbud på leie av båt med skipper/veileder for gjennomføring av Ungdomsfiske 2024.

Deltaker på Dyregod dagene 2024?

Dyregoddagene 2024 arrangeres 6.-8. september i Batnfjord.

Høring - Revidering av lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Smøla formannskap vedtok i sak 10/24 å legge følgende sak ut på høring: Revidering av lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Høringsfrist: 29. april 2024

Ekstra inntekt for ditt lag/forening/organisasjon!

KBK - Vi deler ut billetter til hjemmekampene!

Alle innbyggere i kommunen kan nå være med i trekningen om gratis billett til KBK sine hjemmekamper.  Trekningen skjer tirsdag 02.04.24

Ledige stillinger

Smøla kommune har nå flere spennende, ledige stillinger.

Åpningstider svømmehallen på Bakkamyra

Informasjon om åpningstider: Søndag 17. mars holdes svømmehallen stengt grunnet annet arrangement. Onsdag 20. mars er siste åpningsdag før påske. Onsdag 4. april åpner svømmehallen opp igjen for publikum. Søndag 28. april er siste åpningsdag for våren 2024.

Stilling ledig - økonomisjef

Søknadsfrist: 07.04.2024

Politisk møte - Smøla formannskap 19. mars 2024

Dato: 19.03.24 Tid: 12:00 Sted: formannskapssalen

Bli med hit! - jobbmesse i April

Den 11. April rigges det nok en gang til jobbmesse i Oslo.

Smøla kommune skal innføre Helseplattformen 9.november 2024.

Eiendomsskatt - Offentlig gjennomsyn

Eiendomsskattelisten er lagt ut til offentlig gjennomsyn fra 01.03.2024 ved publikumssenteret, Smøla rådhus, og på kommunens hjemmeside.

Kurs for pårørende til personer med demens eller hukommelsesproblemer

Dette er et gratis kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom eller hukommelsesproblemer. Gjennom forelesninger, plenum- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens. Du møter andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. Sted: Møteplassen, Hopen Tid: kl. 17:00-19:00

1. mars: Endring i fergeruten Edøya - Sandvika

Stilling ledig - Avdelingsleder Aktivitet og boveiledning

Enhet aktivitet og boveiledning har ledig 100 % stilling som avdelingsleder. Arbeidssted er p.t. Rådhusveien bofellesskap på Hopen. Ny frist: 10.03.24

Politisk møte 05.03.24 - Smøla formannskap

Dato: 5. mars Tid: kl. 12:00 Sted: formannskapssalen  

Vedtatt planstrategi 2024-2027 med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036

Kommunestyret vedtok i møtet den 14.02.24, sak 1/24 Planstrategi 2023-2027 og planprogram kommuneplanens samfunnsdel.