Ruteendringsprosessen 2021

Frist for innspill: 15. juli 2020

Ledig stilling - lærer Smøla ungdomsskole

100 % vikariat Søknadsfrist: 10. juni 2020

Smøla kommune minner om smittevernreglene!

Det er helt avgjørende at vi fortsatt følger helsemyndighetenes råd om å holde avstand, vaske hendene og holde oss hjemme når vi er syke. Skal vi kunne fortsette gjenåpningen av samfunnet må vi være ekstra nøye for at vi fortsatt skal ha kontroll på smittesituasjonen. Tiltakene vi har gjennomført i fellesskap har hatt god effekt. Derfor kan regjeringen åpne samfunnet trinnvis fram mot sommeren»  (Helse norge.no )   Vi ber alle om å være ekstra oppmerksom på steder der mange folk oppholder seg samtidig f. eks offentlige steder, i butikker og omliggende fellesareal. Hold en meter avstand! Dersom du har anledning til det, unngå tidspunkt med stor trafikk. Værmeldingene for helga viser sol - God pinse til alle!

Nytt båtfunn på Edøya

Georadardataene viser avtrykket av enda en båt i tillegg til to husrester og fem overpløyde gravhauger. Nå er rapporten klar.

Fylkesmannens høring - Oppstart marint vern Griphølen og Remman

Oppdaterte retningslinjer ved besøk - Smøla pensjonærheim

Offentlig ettersyn og høring - Reguleringsplan for Singsholmen og Moloen

Smøla formannskap vedtok i møte den 11.02.2020, saknr. 9/20, at reguleringsplan for Singsholmen og Moloen legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan og bygningsloven § 11-14. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og §12-11, jfr. også §12-10.

Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan Kveldro, gnr. 13/24

Politisk sluttbehandling/egengodkjenning Klagefrist: 15.06.2020

Ledige stillinger i Smøla

Smøla kommune har nå ledige stillinger. Økonomikonsulent Helsesykepleier Barnehagelærer

Offentlig ettersyn - valg av meddommere og forliksrådsmedlemmer for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024

Frist: 29. mai 2020

17. mai 2020 - Båttog

 

Endringer fra 7. mai 2020

Fra 7. mai blir det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer.

Fru Guri av Edøy 2020 avlyses

 

Koronavirus - utvidede kriterier for testing

30.04.2020 Oppdatert informasjon til Smølas befolkning

Smøla kommune har pr. 30.4 fortsatt ingen innbyggere med påvist covid.19 smitte.

Maktsenteret ved Mørekysten

Gravhauger, båtkultur, episke sjøslag og Norges dåpsattest. Har Mørekysten fått ufortjent lite oppmerksomhet?

Koronasituasjonen - Påminnelse om gjeldende anbefalinger i Smøla kommune

Edøy pumpestasjon - redusert kapasitet i vannforsyning

  Brudd i sjøledningen mellom Lervik pumpestasjon og Edøy pumpestasjon,

Stikk UT! Åpning 1. Mai

Et merkelig år, men Stikk UT! består.

Reiseråd fra Folkehelseinstituttet