Ny brannbil på Smøla brannstasjon!

I tillegg til ny brannstasjon får mannskapene på Smøla enda et løft i form av en ny mannskapsbil denne uken. Bilen, levert av Egenes brannteknikk, er bygd på Scania-chassis, har 450 hk og firhjulstrekk.  

Stikk UT! vintersesong

Onsdag 15. desember starter Stikk UT! vintersesong!    

Boka Kulisteinen

Nå kan du få kjøpt den i publikumssenteret  

StikkUT-krusene er klare for henting

 

2. plass for UKM Smøla

Smøla hedres for ungdomsarbeid i korona-tiden.

Viktig info om renovasjon og slamtømming

Alle henvendelser om renovasjon og slamtømming skal rettes til ReMidt på telefon 72 48 37 00 eller epost   

Egenberedskap

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) setter fokus på egenberedskap. Målet er at innbyggerne skal bli bedre forberedt på å klare seg selv i uønskede hendelser.    

21.10.21 Statsforvaltaren besøker Smøla

   

Høring/offentlig ettersyn - Planoppstart Hopen sentrum

Smøla formannskap vedtok i møte 14.09.21, sak 41/21, å legge "Planoppstart for Hopen sentrum" ut på høring. Frist for uttalelser: 07.11.21 HØRINGSFRIST UTLØPT  

Takk for innsatsen!

 

Ny forskrift for husholdningsavfall

I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften) ble vedtatt av: Aure kommunestyre: 13.10.20 i sak 61/20 Averøy kommunestyre: 10.12.20 i sak 84/20 Smøla kommunestyre: 22.10.20 i sak 66/20 Sunndal kommunestyre: 21.10.20 i sak 80/20 Tingvoll kommunestyre: 26.11.20 i sak 61/20 Forskriften gjøres gjeldende fra 01.10.21.  

N.K.S. Veiledningssamtaler for pårørende på Smøla

I høst er Anne-Gudrun fra Veiledningssenteret tilstede på Helsesenteret på Smøla 30. september, 27. oktober og 24. november, og kan da treffes for samtaler. Samtaler må avtales på forhånd.     

Manntall for rådgivende lokal folkeavstemning

     

Nå får du digitalt valgkort

Denne uken sender Valgdirektoratet ut 3,5 millioner digitale valgkort.

Vi ønsker flere støttekontakter

Tidligstemme

Stemmegivning FØR 10. august

Landbruk

       

Videre utbygging av bredbånd på Smøla

                  

Salg av aksjer i Promek AS

Smøla kommune eier 2 200 aksjer (36,82%) av aksjene i Promek AS (org.nr. 983 436 943) i Smøla kommune.

Friplasser i Smøla kulturskole

Kommunestyret i Smøla vedtok 10.12.2020 at Smøla kulturskole skal tilby en friplassordning med inntil 5 friplasser per skoleår.     Smøla kommune har som mål at alle barn og unge skal ha mulighet til kunst og kulturopplæring. Hensikten med friplassordningen er å kunne tilby barn og unge, bosatt i Smøla Kommune, en elevplass i kulturskolen uavhengig av foresattes økonomi.