Smøla kommune inviterer til Fredagspraten

 

Smøla sykehjem og hjemmetjenesten trenger sommervikarer

Smøla sykehjem og hjemmetjeneste har behov for ferievikarer/tilkallingsvikarer i sommer. Er dette noe for deg?

Offentlig åpning - Hopen omsorgsboliger

 

Høring - Tidlig jaktstart på grågås på Smøla

Forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt etter grågås i Smøla kommune er opphevet.  Smøla kommune ønsker å videreføre samme ordlyd i den nye forskriften. HØRINGSFRIST UTLØPT  

Høring - Gravplassvedtekter

 HØRINGSFRIST UTLØPT

Takk for innsatsen!

         

Bilder fra åpningen av Smøla brannstasjon

21.04.2022  

Ønsker du å leie ut bolig til flyktninger? 

Smøla kommune har fått ny anmodning fra IMDi om å bosette flere flyktninger enn opprinnelig planlagt. For å få til dette trenger vi din hjelp.       

Smøla – et flott sted å bo

Har du tenkt tanken på å flytte til Smøla? Vi anbefaler at du stikker innom Jobbmessa Bli med Hjem i Oslo 6. april mellom kl. 16.30 – 19.15 for en prat.  

Landbrukskontoret i Smøla kommune

Landbrukskontoret har en tid hatt delvis fravær i stillingen som landbrukskonsulent. Vi beklager den ulempen dette medfører.  

Bolig til ansatte

  Smøla kommune er nå i flere ansettelsesprosesser der det kommer folk flyttende til Smøla for å jobbe.

Gratis advokathjelp for Smølas innbyggere

Smøla kommune har inngått et samarbeid med Advokatfirmaet Juridix AS om advokatvakt for våre innbyggere.      

Kan din bedrift gi unge sommerjobb? Vi spleiser på lønna!

 

Høring - Søknad om ny lokalitet for akvakultur - matfisk av torsk - Jonskjæret

 HØRINGSFRIST UTLØPT  

Behov for vikarer i serviceavdelingen i Smøla kommune

 

Høring - Søknad om endring og plassering av oppdrettsanlegg - Hjortholman

SalMar Farming AS søker om tillatelse til å endre utforming på anlegget i tillegg til plassering. Det er ikke søkt om endring av biomasse. HØRINGSFRIST UTLØPT  

Eiendomsskattelisten

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til Smøla kommune v/Eiendomsskattekontoret innen seks uker etter utlegging av listene.

Behov for vikarer i barnehagene i Smøla

Den som har anledning til å være vikar kan ta direkte kontakt med barnehagene, enten ved å ringe, sende sms eller e-post, eller ved å ta en tur innom.    

Hvordan blir du som pårørende ivaretatt i kommunen?

  Smøla kommune ønsker å sette økt fokus på pårørendeomsorg. Vi ønsker derfor å vite hvordan du som pårørende opplever å bli ivaretatt i kommunen. Vi håper derfor at alle pårørende tar seg tid til å svare på undersøkelsen «IVARETATT?»

Mulig å søke bostøtte etter søknadsfristen

Husbanken vil etterbehandle søknader for hele den perioden hvor bostøtten er midlertidig utvidet. Dette gjelder dermed søknader for desember, januar og februar.