Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste sin anbefaling er å være svært forsiktig med åpen ild.

Valglogo 2011

Hvis du ikke står oppført i manntallet, kan du ikke stemme ved Kommune og fylkestingsvalget mandag 09. september 2019.

Smøla kommune har vedtatt å bygge nye omsorgsboliger. I inneværende år er det satt av penger til oppstart av byggeprosjektene, både på Hopen og Straumen. Det er ca. 12 boliger som skal bygges på Hopen for funksjonshemmede, og ca. 24 boliger som skal bygges på Straumen, tiltenkt for eldre. Planleggingsfasen har derimot tatt lengre tid enn forventet på grunn av flere forhold.

Det er den 25. oppsetningen av Fru Guri av Edøy som presenteres i 2019.

Torsdag 11. juli braker det løs. Det er 4 forestillinger fra torsdag til søndag.

Velkommen til forestilling - det vil bli en uforglemmelig opplevelse.

 

I perioden 9. juli til 30. august vil det bli vedlikeholdsarbeider på Langbrua på Veiholmen.

NEAS bygger ut høyhastighetsbredbånd på Veiholmen i sommer. Smøla kommune jobber videre i arbeidet med å få finansiert og bygd ut bredbånd til flere områder på Smøla.  

Mattilsynet har i dag vært på befaring i Gjeldbergsvatnet vannbehandlingsanlegg.

Januar 2019 signerte rådmennene fra Averøy, Kristiansund, Smøla og Aure avtalen for Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR). Fredag 21. juni hadde samarbeidet sitt første eiermøte, med gode tilbakemeldinger på samarbeidet så langt. Brannsjefen bebudet også at kommunene må til med noen investeringer i årene framover.

Torsdag 20. juni stenger legekontoret kl. 12.00

Fra og med 12. august til og med 6. september

Smøla kommune har i flere år jobbet for å forbedre bredbåndsdekningen i kommunen gjennom nye utbygginger og forbedringer av nett for innbyggere og bedrifter. Det vil på nytt bli søkt om utlyst tilskudd til videre utbygging av bredbåndsnettet.

Høringsfrist: 28. mai 2019

NSF Møre og Romsdal deler ut prisen «årets sykepleier/sykepleierleder» til medlemmer som bidrar til sykepleiefaglig utvikling og som fortjener å bli satt pris på i hverdagen.

Hvert år den 8. mai hedres de som har gjort en slik innsats. Enten de var i Tysklandsbrigaden for 72 år siden eller det var i senere operasjoner. Er du en som ikke har fått slik oppmerksomhet, eller kjenner du en, en venn, familie eller andre?