Servant

Det vil bli vannavstenging på strekningen Storvatnet pumpestasjon til og med Veiholmen, natt til 26.03.2019.

Tidsrommet vannet er avstengt er: 00:00 - 06:00.

Dette på grunn av vedlikeholdsarbeider på vannledningsnettet.

I etterkant av arbeidene, vil det oppstå luft og missfarging av vannet.

Servant

 

Grunnet vedlikeholdsarbeide vil vannet bli avstengt på strekningen Lervika-Rosvoll-Rangneset, i morgen 6. mars.

Tidspunkt: 12 - 13

Til offentlig gjennomsyn.

 

 

kulturprisen 2019 ble tildelt Eva Peggy Stensønes

 

Smølaveien

 

Meld fra om adresseendring.

Hvordan endre stemmeseddelen

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.

Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid kl. 09.00 - 14.00

Alle ansatte kan nås på direkte-nummer (se fanen "Kontakt oss" - velg finn en ansatt)

Hvis vannet fryser i et lukket rørsystem, fører det som regel til at vannrørene sprenges når isen smelter igjen. Dette kan medføre at vannrør sprekker og kan gi store vannskader i huset. Som oftest skjer dette i kalde kjellere.

Hvis vannet fryser i et lukket rørsystem, fører det som regel til at vannrørene sprenges når isen smelter igjen. Dette kan medføre at vannrør sprekker og kan gi store vannskader i huset. Som oftest skjer dette i kalde kjellere.

I forbindelse med sammenslåingen av Smøla og Kristiansund brann- og redningsvesen kommer vi med en generell informasjon til alle innbyggere i Smøla Kommune.

Vi ønsker også å informere om retningslinjer som gjelder for feierne med hensyn tilkomst og arbeid på tak.

Samtidig vil vi peke på at det etter lov og forskriftene også er huseiers ansvar å sørge for at tilkomst til pipe for takfeiing tilfredsstiller de krav som Arbeidstilsynet setter.

Jfr. Forskrift om brannforebygging, ikraftsatt 01.01.2016

§ 4 Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk

§ 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg

Velkommen til en hyggelig markering

Dag: torsdag 6. desember

Tid: kl. 16.30

Sted: Ved Smøla folkebibliotek

Smøla formannskap vedtok i møte den 18.9.2018 at reguleringsplan for Dyrnesenga boligområde legges ut til offentlig ettersyn og høring iht plan- og bygningslovens §11-14. Vedtaket ble fattet med medhold i plan- og bygningslovens §5-2 og §12-11, jfr. også §12-10.

 

Vi nyter for tiden det fine høstværet på Nordmøre og minner om at man kan gå Stikk Ut! turer helt frem til 31. oktober.

Kommunen har fått oversendt følgende informasjon fra Fylkesmannen

Det er fortsatt mulig å bestille legetime og fornye av resept på nettsiden smolalegekontor.no og på appen HelseRespons.

Tidligjakt på grågås starter 26. juli.

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.

Har din bedrift gode utviklingsprosjekter? Du kan søke om utløsende midler fra kommunalt næringsfond. Fondet skal brukes til å styrke nyskaping og næringsutvikling i kommunen. Nyetablerere, kvinner, unge og innvandrere oppfordres spesielt til å søke og vil bli prioritert.

Søknadsfrist for våren 2020:

Smøla kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Møtet i Livsløpsutvalget 19. oktober 2017 behandlet nye retningslinjer for kulturmidlene.