Ny brannbil på Smøla brannstasjon!

I tillegg til ny brannstasjon får mannskapene på Smøla enda et løft i form av en ny mannskapsbil denne uken. Bilen, levert av Egenes brannteknikk, er bygd på Scania-chassis, har 450 hk og firhjulstrekk.  

Boka Kulisteinen

Nå kan du få kjøpt den i publikumssenteret      

2. plass for UKM Smøla

Smøla hedres for ungdomsarbeid i korona-tiden.

Viktig info om renovasjon og slamtømming

Alle henvendelser om renovasjon og slamtømming skal rettes til ReMidt på telefon 72 48 37 00 eller epost   

21.10.21 Statsforvaltaren besøker Smøla

       

Høring/offentlig ettersyn - Planoppstart Hopen sentrum

Smøla formannskap vedtok i møte 14.09.21, sak 41/21, å legge "Planoppstart for Hopen sentrum" ut på høring. Frist for uttalelser: 07.11.21 HØRINGSFRIST UTLØPT  

Takk for innsatsen!

 

Ny forskrift for husholdningsavfall

I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften) ble vedtatt av: Aure kommunestyre: 13.10.20 i sak 61/20 Averøy kommunestyre: 10.12.20 i sak 84/20 Smøla kommunestyre: 22.10.20 i sak 66/20 Sunndal kommunestyre: 21.10.20 i sak 80/20 Tingvoll kommunestyre: 26.11.20 i sak 61/20 Forskriften gjøres gjeldende fra 01.10.21.  

Manntall for rådgivende lokal folkeavstemning

     

Nå får du digitalt valgkort

Denne uken sender Valgdirektoratet ut 3,5 millioner digitale valgkort.

Vi ønsker flere støttekontakter

Tidligstemme

Stemmegivning FØR 10. august

Landbruk

       

Videre utbygging av bredbånd på Smøla

                  

Salg av aksjer i Promek AS

Smøla kommune eier 2 200 aksjer (36,82%) av aksjene i Promek AS (org.nr. 983 436 943) i Smøla kommune.

Friplasser i Smøla kulturskole

Kommunestyret i Smøla vedtok 10.12.2020 at Smøla kulturskole skal tilby en friplassordning med inntil 5 friplasser per skoleår.     Smøla kommune har som mål at alle barn og unge skal ha mulighet til kunst og kulturopplæring. Hensikten med friplassordningen er å kunne tilby barn og unge, bosatt i Smøla Kommune, en elevplass i kulturskolen uavhengig av foresattes økonomi.

SFO - søknadsfrist 1. juni

 

Skatteetaten overtar skatteoppkreveroppgavene

Nye adgangskort til trimrommet / New access cards for the gym

Smølahallen skal bytte kortleserne på dørene sine, og det gamle adgangskortet ditt vil da ikke fungere lenger! We are changing the electronic locks in Smølahallen, and your old access card will no longer work!  

Årets Stikk-UT!-turer

Første mai starter årets Stikk-UT!-sesong, nedenfor ser du alle turene i Smøla kommune.