Har din bedrift gode utviklingsprosjekter?

Da kan du søke om utløsende midler fra kommunalt næringsfond. Fondet skal brukes til å styrke nyskaping og næringsutvikling i kommunen.

Nyetablerere, kvinner, unge og innvandrere oppfordres spesielt til å søke og vil bli prioritert.

Utlysning 2. ganger i  året. Frist for å søke i april og oktober.

Frisklivssentral LOGO

I frisklivssentralen arbeider fysioterapeuter, klinisk sosionom og ergoterapeut. Vi kan tilby kurs innenfor kosthold og ernæring og kurs innenfor mestring av hverdag og arbeidsliv.

Dart 1

Kulturskolen og Smøla dartklubb tilbyr fra januar 2019 et gratis dartkurs for ungdom i alderen 7 .-10. klasse!

I uke 40 er NAV Smøla åpent mandag og fredag fra kl 1200 til kl 1430.

Kontoret er stengt tirsdag, onsdag og torsdag.

Elevene i 8.klasse ved Smøla ungdomsskole deltok på "Demensaksjonen 2018".

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som rådgiver. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Søknadsfrist: 07. oktober

Svømmehallen ligger på Dyrnes i Vestsmøla samfunnshus og åpner for publikumsbading i uke 42

Søknadsfristen gikk ut 17. september, og det er kommet inn 7 søkere til stillingen som rådmann i Smøla kommune.

På bestilling har Smøla kommune matrikulert holmer og øyer utenfor Steinsøyneset, i området "indre Skomsøen" (se kart). Utført arbeid er basert på tilgjengelig jordskiftesak, avsluttet i 1924. 

Det er fortsatt mulig å bestille legetime og fornye av resept på nettsiden smolalegekontor.no og på appen HelseRespons.

Det skal byttes en stikkrenne ved Fv 669 Stakkdalsbekken hp2 km.2572 i Smøla Kommune. Dette medfører at det blir redusert fremkommelighet.

Frivillige vil spille en viktig rolle når det gjelder integrering av flyktninger.

NB! Ny søknadsfrist: 17. september

Glass_metallinnsamling
Nå innfører Smøla kommune innsamling av glass og metall hos abonnentene som har helårsbolig i kommunen.

Det kjøres 5 skoleruter/traseer som er nummerert med 1 til 5.

Buss 1 kjører trase 1, buss 2 kjører trase 2 osv.

Elever fra Straumen til Gjevikkrysset følger buss 4 (Østsiden)

Elever fra Gjevikkrysset til Hopen følger buss 2 (Østsiden)

I oversikten er det angitt avgangstider med ca kjøretider for hver rute/trase.

 

Det finnes for tiden to ledige stillinger innen renhold.

Søknadsfrist 9. september 2018