Kommunestyret i Smøla har 6. november 2018 i sak 52/2018 vedtatt å tildele NIR enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jf. anskaffelsesforskriftens § 2-3.

I forbindelse med sammenslåingen av Smøla og Kristiansund brann- og redningsvesen kommer vi med en generell informasjon til alle innbyggere i Smøla Kommune.

 

Vi ønsker også å informere om retningslinjer som gjelder for feierne med hensyn tilkomst og arbeid på tak.

Samtidig vil vi peke på at det etter lov og forskriftene også er huseiers ansvar å sørge for at tilkomst til pipe for takfeiing tilfredsstiller de krav som Arbeidstilsynet setter.

Jfr. Forskrift om brannforebygging, ikraftsatt 01.01.2016

§ 4 Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk

§ 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg

Velkommen til en hyggelig markering

Dag: torsdag 6. desember

Tid: kl. 16.30

Sted: Ved Smøla folkebibliotek

Innovasjonscamp2018 4

9.klasse ved Smøla ungdomsskole gjennomfører Innovasjonscamp 2018 i uke 47.

Flyktningetjenesten inviterer til fagseminar!

Dato: mandag 26. november

Tid: kl. 12.00 - 16.30

Sted: kommunestyresalen

På bestilling vil Smøla kommune matrikulere holmer og øyer rundt Monsøya som angivelig tilhører eiendom 50/2. 

Smøla kommune har ledige undervisningsstillinger som lærer i barneskolen - totalt ca. 2 årsverk - midlertidig stilling, men kan bli aktuelt med fast stilling.

Søknadsfrist: 25.11.2018

Smøla helsestasjon:

Fredag 2. nov, kl. 09.00 - 15.00

Mandag 5. nov, kl. 09.00 - 15.00

Fredag 9. nov, kl. 09.00 - 15.00

Det innkalles til felles budsjettmøte

Dato: tirsdag 6. november

Tid: 10.00 - 12.00

Sted: rådhuset

Smøla formannskap vedtok i møte den 18.9.2018 at reguleringsplan for Dyrnesenga boligområde legges ut til offentlig ettersyn og høring iht plan- og bygningslovens §11-14. Vedtaket ble fattet med medhold i plan- og bygningslovens §5-2 og §12-11, jfr. også §12-10.

 

Kommunestyret vedtok i møte 27.09.2018 forslag til reguleringsplan ved Nørvågen Industriområde. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Kommunestyret vedtok i møte 27.09.2018 forslag til reguleringsplan ved Steinsøysundet. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Vi nyter for tiden det fine høstværet på Nordmøre og minner om at man kan gå Stikk Ut! turer helt frem til 31. oktober.

TJENESTEN ER STENGT.

Tid for neste avlesning blir i perioden ca. 1.- 30. november 2019.

Vannmåler skal leses av to ganger pr. år. Varsel om avlesning sendes som SMS eller avlesningsskjema i posten. Avlesingsskjema finnes ikke på nett.

Kommunen har fått oversendt følgende informasjon fra Fylkesmannen

brannbiler

I tidsrommet 0930 – 1400 foregår det en beredskapsøvelse på Smøla.

På strekningen Nordvik-Dyrnes blir det i den perioden brukt utrykningskjøretøy med blålys.

Ambulanse, politi og brannvesen deltar i øvelsen.

 

Tirsdag 16. oktober vedtok kommunestyret ansettelse av rådmann.