Salg av aksjer i Promek AS

Smøla kommune eier 2 200 aksjer (36,82%) av aksjene i Promek AS (org.nr. 983 436 943) i Smøla kommune.

Friplasser i Smøla kulturskole

Kommunestyret i Smøla vedtok 10.12.2020 at Smøla kulturskole skal tilby en friplassordning med inntil 5 friplasser per skoleår.     Smøla kommune har som mål at alle barn og unge skal ha mulighet til kunst og kulturopplæring. Hensikten med friplassordningen er å kunne tilby barn og unge, bosatt i Smøla Kommune, en elevplass i kulturskolen uavhengig av foresattes økonomi.

TV-aksjon 2021 - Plan Internasjonal

Årets TV-aksjon går til Plans arbeid mot barneekteskap. TV-aksjonen 2021 går av stabelen 24. oktober. Årets kommunekomite består av medlemmene i Livsløpsutvalget.

Dagens bilde 07.06.2021

Dagens bilde - Smøla omsorgsboliger - Hopen

 

Dagens bilde - Tomt Smøla omsorgsboliger Hopen

 

SFO - søknadsfrist 1. juni

 

Skatteetaten overtar skatteoppkreveroppgavene

Nye adgangskort til trimrommet / New access cards for the gym

Smølahallen skal bytte kortleserne på dørene sine, og det gamle adgangskortet ditt vil da ikke fungere lenger! We are changing the electronic locks in Smølahallen, and your old access card will no longer work!  

Årets Stikk-UT!-turer

Første mai starter årets Stikk-UT!-sesong, nedenfor ser du alle turene i Smøla kommune.  

15.04.21 Dagens bilde - Smøla brannstasjon

 

12.04.21 - dagens bilde - bygging av Smøla brannstasjon

 

Høring - Reguleringsplan for Steinsøyneset

Smøla formannskap vedtok i møte den 16.03.2021, saknr.10/21, at reguleringsplan for Steinsøyneset, Gnr.39 Bnr.21 legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan og bygningsloven § 11-14. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og §12-11, jfr. også §12-10.  

Nasjonal bekymringsmelding

Nå kan du sende inn bekymringsmelding digitalt til barneverntjenesten.

Kommuneplanens arealdel 2020-2032

Smøla kommunestyre vedtok i møte den 10. desember 2020 utv.nr. 77/20, kommuneplanens arealdel 2020 - 2032  

Retningslinjer for salg og leie: kommunal nærings- og landbrukseiendom

 

Vikan Havneområde - Retningslinjer for salg av tomter/areal

 

Finn din tømmekalender!

NB! Du kan IKKE skrive adressen din i dette bildet. Det må gjøres i remidt sin nettside.

Brøytekontrakter 2020 - 2025

Det foreligger nå et anbud på brøyting av kommunale veier i tidsperioden 2020 - 2025.  

Nytt båtfunn på Edøya

Georadardataene viser avtrykket av enda en båt i tillegg til to husrester og fem overpløyde gravhauger. Nå er rapporten klar.