2 gull og 1 et sølv til Smøla Darts klubb

Smøla Darts klubb har igjen marker sin posisjon i miljøet. 2 gull og et sølv kan de skilte med etter helgas NM i darts i Tønsberg. Smøla kommune gratulerer!

Smøla sykehjem - besøksstans oppheves!

TV-aksjonen 2020 - digitale bøsser på Smøla

Det er per i dag 202 registrerte bøsser i hele fylket. Finn din lokale bøsse her

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

Smøla formannskap vedtok i møte den 29.09.2020 (utvalgssak 60/20), at forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032 legges ut til høring og offentlig ettersyn, i hht plan- og bygningsloven § 11-14 Høringsfrist 11.11.20

Besøk hos sårbare hjemmeboende som mottar hjemmetjenester

Stengt WC-anlegg på Hottranklakken

Du kan nå bestille covid19-test (koronatest) på nett selv!

c19.no - Bestill time her!

Stenging av vei - Veiholmen

Sted: mellom Kallegjelet 2 og Kallegjelet 9 Dato: tirsdag 22.09.2020 Tid: arbeidet tar til kl. 08.00 og avsluttes senest kl.15.30  

Oppfordring til brukere av trimrommet

   

Kurs i friskliv til alle innbyggere i Smøla

Påmeldingsfrist: fredag 18. september

OBS! Innstilte fergeavganger Seivika - Tømmervåg

Lynnedslag i hovedvannledning

I natt har lynet slått ned i hovedvannledningen som går mellom Gjeldbergsvannet og Storvannet pumpestasjon.  

Knuste flasker og glasskår

 

Tur til Årvogsberget

Dato: 10. september  

ORKidé – Nordmøre Regionråd skifter navn til Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (Nordmøre IPR)

- og styrker det politiske samarbeidet på Nordmøre.    

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

Svarfrist: 15. september    

Hovedinngang for rådhuset

Besøk av 71 grader Nord

 

Status for Smøla kommune 31.08.20

Det er fortsatt ingen påvist smittede på Smøla.  377 personer har blitt testet pr 28.08.20, 358 bekreftet negativ.

Vannlekkasje Storvatnet pumpestasjon

Det er oppdaget en vannlekkasje ut fra Storvatnet pumpestasjon. Mannskaper er ute for feilsøking.