Møtet i Livsløpsutvalget 19. oktober 2017 behandlet nye retningslinjer for kulturmidlene.