Tilkallingsvikarer - Smøla barnehage

Smøla barnehage har behov for tilkallingsvikarer for både korte og lengre perioder. Dette gjelder både assistenter/fagarbeidere og pedagogisk personale.

Det kan være behov for både hele og halve dager.

Ring gjerne for å ta kontakt

Innsmøla barnehage:     902 08 691

Nordsmøla barnehage:  900 62 681

Brattvær barnehage:      902 61 770

Veiholmen barnehage:   901 73 496

Pixabay