Vannlekkasje

Lekkasjen er utbedret. Det må påregnes noe misfarging i starten etter at det er satt trykk på anlegget igjen. 

 

Stikk ut bilde

Det er klart for å bestille årets Stikk UT! krus/skål

   

Smøla kommune har behov for sykepleiere både i sykehjem, hjemmetjeneste og legekontor. 
Sykepleierstillinger på Smøla er primært fullstilling.
Det er ledig både fast og midlertidig stilling.

Søknadsfrist: 02.08.2020

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som veileder/saksbehandler i NAV fra 01.09.20.
Stillingen har arbeidssted på Smøla rådhus.

Søknadsfrist: 19.07.2020

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av stabelen 18. oktober.

Årets kommunekomite består av medlemmene i Teknikk- og miljøutvalget.

Smøla kommune selger 5 næringstomter på Vattholmen, Veiholmen. Tomtene 1, 2, 3 og 5 er regulert som næringsareal. Tomt 4 er i kommuneplanens arealdel definert som næringsareal.

 

Det foreligger nå et anbud på brøyting av kommunale veier i tidsperioden 2020 - 2025.

 

For å få et tilfeldig og upartisk resultat har enhetsleder på TVB fyrt opp sin loddtrekningsmaskin fra 1964.

 

Oppdatert skolerute finner du her (PDF, 123 kB)

Smøla kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.

Varsling 24 varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon.

Smøla kommune gir bort de to busskurene ved Nordsmøla barnehage.

 

Frist for innspill: 15. juli 2020

100 % vikariat

Søknadsfrist: 10. juni 2020

Det er helt avgjørende at vi fortsatt følger helsemyndighetenes råd om å holde avstand, vaske hendene og holde oss hjemme når vi er syke. Skal vi kunne fortsette gjenåpningen av samfunnet må vi være ekstra nøye for at vi fortsatt skal ha kontroll på smittesituasjonen.

Tiltakene vi har gjennomført i fellesskap har hatt god effekt. Derfor kan regjeringen åpne samfunnet trinnvis fram mot sommeren» (Helse norge.no)

 

Vi ber alle om å være ekstra oppmerksom på steder der mange folk oppholder seg samtidig f. eks offentlige steder, i butikker og omliggende fellesareal. Hold en meter avstand! Dersom du har anledning til det, unngå tidspunkt med stor trafikk.

Værmeldingene for helga viser sol - God pinse til alle!