Offentlig ettersyn - Formannskapets tilrådning til budsjett 2021, økonomiplan og handlingsplan 2021 - 2024

Formannskapet har, i møte 24.11.2020, behandlet rådmannens forslag til budsjett 2021, økonomiplan og handlingsplan 2021 - 2024  

Ledige stillinger i Smøla kommune

Samlet søknadsfrist: 6. desember 2020

Stikk UT! - Når kommer krusene?

Høring - Sammenslåing Andholmen 1 og Andholmen 2

Høringsfrist: 23. desember 2020 Høringsuttalelse

Høring - Ny lokalitet for akvakultur - Vågsholmen

Høringsfrist: 23. desember 2020 Høringsuttalelse

Frisklivskurs 2021

«Ønsker du å endre levevaner? Komme i gang med fysisk trening? Endre matvaner? Bedre din fysiske og psykiske helse? Stå i jobben? Er du sykemeldt eller i risiko for å bli sykemeldt? Forebygge livsstilssykdommer eller oppleve hverdagsmestring? Da kan frisklivssentralen være noe for deg! Vi planlegger en ny runde med friskliv på nyåret. Oppstart fra uke 3 med treninger mandager og torsdager. Det vil være både inne og utetreninger i 16 uker. For mer informasjon ta kontakt med oss her på facebook, eller ring til telefonnummer nedenfor. Frist for henvisning: fredag 11. desember. Grunnet COVID-19 er det begrenset med plasser. Ta kontakt på tlf: 476 44 091 eller 901 78 972» Henvisningsskjema for Friskliv resept (DOCX, 56 kB)   Hilsen frisklivsveilederne Guri, Ina, Hanne og Lillian.    

Stikk UT! Vinter

  Stikk UT! Vinter - starter 15.desember og varer til 2. påskedag! Vi skal ta hensyn til vær, føre, sikkerhet og egnete stier, derfor er disse turmålene utvalgt på Smøla: Tverrbakkhaugen, Ørntua, Maurdalen, Storvatnet og Innveien på Veiholmen. Turene blir merket med blå Stikk UT! skilt. Det er også flere turer i omkringliggende kommuner.   https://www.stikkut.no/nyheter/nytt-stikk-ut-konsept-i-vinter      

Smøla kommune følger de nasjonale rådene for innenlandsreiser

Ledig stilling - konsulent i publikumssenteret

Søknadsfrist: 6. desember 2020 Søk på stillingen

Ny rutetabell Edøya - Sandvika, rute 54

Brannøvelse lørdag 14. november

Brannvesenet gjennomfører brannøvelse lørdag 14. november ca mellom kl 09.00 og 15.00.  

Høring - Navnesak. Navn på holmer i Rosvoll-området

Høringsfrist: 16. jaunar 2021

Koronasituasjonen - status Smøla kommune 13.nov 2020 - Oppfordringer til befolkningen

Besøk til eldre og kronisk syke - Smøla sykehjem

Du må være helt frisk for komme på besøk på Smøla sykehjem. Besøkene må avtales på forhånd - 715 44 700 - og besøkstiden er maksimalt 1 timer. Det er bare 3 personer som kan komme på besøk til samme person samtidig. Besøket foregår på beboerens rom.

Retningslinjer for salg og leie: kommunal nærings- og landbrukseiendom

 

Vikan Havneområde - Retningslinjer for salg av tomter/areal

 

Kontraktsignering Smøla brannstasjon

   

Høring - Kulturminneplan 2020 - 2030

Frist for høringsuttalelse: 13. november 2020 Oppdatering: Det er strenge smitteverntiltak om dagen. For å minske ansamling av folk som vil diskutere kulturminneplanen, vil kulturrådgiver være til stede på Gurisentret fra kl. 12.00- 19.30 i morgen. De som ønsker å ta en prat om planen kan komme innom når som helt i det tidsrommet. Det vil være mulig å ha kontakt med M&R fylkeskommune også. Folkemøtet er satt til kl. 18.00, men vi håper at denne måten å gjøre det på, vil gjøre at færre kommer samla

Skatteetaten overtar skatteoppkreveroppgavene

Bjarne Johannes Hatmosø har fått Tysklandsbrigadenes veteranmedalje