Innbyggerinformasjon

Informasjon fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Onsdag 14. juni klokken 12.00 testes Nødvarsel på mobil og tyfonene (Sivilforsvarets varslingsanlegg) over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.  Ressurser og informasjonsmateriell På dsb.no/nodvarsel finnes flere typer informasjonsmateriell og -ressurser, og mer blir lastet opp i disse dager. Eksempler på informasjon som allerede er eller straks vil bli tilgjengelig her er:

Politiske møter uke 22

Se oversikten - politiske møter i uke 22  

Politiske møter i uke 23

Dato: 06.06.23 Tid: 10:00 Administrasjonsutvalget Tid:12.00 Formannskapet Sted: Smøla rådhus

Dagaktivitetstilbud

Tilbud for hjemmeboende eldre med demens. Andre som har nedsatt hukommelse eller andre utfordringer kan også søke.

Ledige stillinger - Aktivitet og boveiledning

Kommunen har nå ledige stillinger i enheten Aktivitet og boveiledning Søknadsfrist: 11.06.23

Stilling ledig - leder NAV

 Vil du lede et viktig samfunnsoppdrag?  Søknadsfrist 11.06.23

Ny flytebrygge for allmennheten på plass i Dyrnesvågen

Smøla kommune, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Holberg Shipping AS har i samarbeid etablert nytt flytebryggeanlegg i Dyrnesvågen.

Stikk ut og plukk

 

Politisk møte - Smøla formannskap 23.05.23

Dato: 23.05.23 Tid: kl. 12:00 Sted: formannskapssalen  

Ungdomsfiske 2023 - Ledig sommerjobb som fisker

I sommer kan du som er mellom 15 og 25 år, som er nysgjerrig på fiskeryrket og har lyst på yrkeserfaring, søke om sommerjobb i ungdomsfiske.   Søknadsfrist 24. mai 2023

Jobbmesse og lærlingemesse i Braatthallen

Ny jobb eller læreplass?  

Det er tid for å søke plass i kulturskolen!

1. juni er det søknadsfrist i Smøla kulturskole, og dermed en gyllen mulighet for deg som har lyst til å lære et instrument, danse sammen med andre, eller til og med padle kajakk!  

Stilling ledig - Tannlege

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut fast, 100 % stilling som tannlege på Smøla.  Søknadsfrist: 30.05.23  

Ledige stillinger

Smøla kommune har nå flere ledige stillinger  

Ungdomsfiske 2023

Smøla kommune og 4 samarbeidende kommuner har fått støtte til Ungdomsfiske 2023

Godkjente listeforslag til kommunestyrevalget 2023

Valgstyret godkjente følgende listeforslag i møtet 02.05.23 Smøla senterparti Smøla venstre Smøla høyre Smøla arbeiderparti  

Høring - forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Smøla kommune

Formannskapet i Smøla kommune har den 2. mai 2023 i sak 22/23 vedtatt å sende vedlagte forslag til forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Smøla kommune ut på høring. Frist for høringsinnspill: 25.05.2023  

Politisk møte - Smøla kommunestyre

Dato: 11.05.2023 Tid; kl. 13.00 Sted: kommunestyresalen  

Fastlandsforbindelse - åpent folkemøte - streames

Dato: 4. Mai Tid: kl. 18.00 Sted: kommunestyresalen i rådhuset  

Smøla kommune søker støttekontakter

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har tid og rom for å være støttekontakt til barn eller voksne personer med psykiske utfordringer og/eller nedsatt funksjonsevne.