Oppfordring til brukere av trimrommet

   

Kurs i friskliv til alle innbyggere i Smøla

Påmeldingsfrist: fredag 18. september

OBS! Innstilte fergeavganger Seivika - Tømmervåg

Lynnedslag i hovedvannledning

I natt har lynet slått ned i hovedvannledningen som går mellom Gjeldbergsvannet og Storvannet pumpestasjon.  

Knuste flasker og glasskår

 

Tur til Årvogsberget

Dato: 10. september  

ORKidé – Nordmøre Regionråd skifter navn til Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (Nordmøre IPR)

- og styrker det politiske samarbeidet på Nordmøre.    

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

Svarfrist: 15. september    

Hovedinngang for rådhuset

Besøk av 71 grader Nord

 

Status for Smøla kommune 31.08.20

Det er fortsatt ingen påvist smittede på Smøla.  377 personer har blitt testet pr 28.08.20, 358 bekreftet negativ.

Vannlekkasje Storvatnet pumpestasjon

Det er oppdaget en vannlekkasje ut fra Storvatnet pumpestasjon. Mannskaper er ute for feilsøking.

Stengt servicebygg på Hottranklakken

Grunnet gjentakende hærverk ser Smøla kommune seg nødt til å stenge servicebygget på Hottranklakken for en periode.

Høring - Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - 2. gangs behandling av planforslag og utlegging for offentlig ettersyn

Smøla formannskap vedtok i møte den 18. august 2020 utv.nr. 41/20, at forslag til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 for Smøla kommune legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15.

Ledige stillinger i bofellesskapet

Søknadsfrist: 06.09.2020

Invitasjon innspillsmøte - kommuneplanens samfunnsdel

Smølas næringslivsaktører: 1. september Lag og foreninger: 2. september

Hottranklakken

To ganger den siste uken har våre renholdere opplevd uheldige episoder på sanitæranlegget på Hottranklakken. Smøla kommune ber om at slike påfunn opphører. I helgen vil et av toalettene bli stengt, grunnet mangel på desinfeksjonsutstyr.       

Ved mistanke om smitte av covid-19

  Ønsker du å bli testet for covid-19? Ring Smøla helsesenter på telefon nr. 71544660 og avtal tid for prøvetaking. Smøla har god testkapasitet, og det testes mandag, onsdag og fredag.   Informasjon: Koronasjekk - skal jeg teste meg? 

Mammografi av kvinner i Smøla kommune

Alle kvinner i Smøla kommune født 1949 - 1968 inviteres til mammografiundersøkelse fra 17.8 - 20.2.2020. I alt 283 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen ved Norsida butikksenter , Hopen. Alle som har digitalt postkasse, vil få invitasjon digitalt. Hvem: Kvinner i Smøla kommune født 1949 - 1967 Når: 17. august - 20. august 2020 Hvor: ved Nordsia butikksener, Hopen  Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser, vil kvinnene blir innkalt til Brystdiagnostisk senter på Ålesund sjukehus.   

Informasjon om koronaviruset til bedrifter i Smøla kommune

Vi har lagt bak oss en litt annerledes sommer, der de fleste av oss har feriert i Norge.  Status nå når sommeren er på hell er at FHI melder at smittespredningen i Norge fortsatt er på et lavt nivå, men det er en økende trend.  Den nåværende økningen i covid-19 forekomst i Norge er mest sannsynlig relatert til ferietid og økt fritidsreiser, og lokale utbrudd.  Pr i dag har vi fortsatt ingen smitte på Smøla, til tross for at Smøla har vært svært godt besøkt i sommer. Vi vil berømme bedrifter og næringsaktører for den jobben dere har gjort i forbindelse med koronaviruset, dere har tatt råd og anbefalinger på alvor og den gradvise gjenåpningen av både serveringssted og arrangement virker å ha blitt godt og trygt gjennomført ihht smittevernveiledere.