Det finnes for tiden to ledige stillinger innen renhold.

Søknadsfrist 9. september 2018

Det er fremdeles mulig å bestille seg billett til Nordmørskveld i forbindelse med NOR-Fishing.

I forbindelse med at Smøla kommune skal ta i mot 10 nye flyktninger i 2018 har flyktningtjenesten behov for å komme i kontakt med folk som kan tenke seg å leie ut ulike typer boliger.

Det finnes for tiden flere ledige stillinger innen helse og omsorg.

Søknadsfrist 5. august 2018.

Vannkrane

Fra klokken 13.00 og utover ettermiddagen, vil det bli varierende trykk og manglende vann på strekningen fra Hopen til Veiholmen. Mer informasjon kommer utover dagen.

 

Vannlekkasje

Det er oppdaget en vannlekkasje på Storvatnet, retning mot nord.

Tidligjakt på grågås starter 26. juli.

Smøla bibliotek holder åpent gjennom hele sommeren:

åpningstid 10.00-16.00

Jordbruket i Smøla kommune har også utfordringer med reduserte avlinger i år.

Måsøval Fiskeoppdrett søker om tillatelse til nytt oppdrettsanlegg ved Hårkallbåen.

Det søkes om godkjenning av en biomasse på 3.120 tonn MTB

Camping og parkering med bobiler

Lørdag 23. juni kommer feires åpningen av Kystpilegrimsleia, og vi ønsker Kystpilegrimsbåten velkommen til Edøya med et storslagent program i regi av Smøla Nærings- og kultursenter.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.

Har din bedrift gode utviklingsprosjekter? Du kan søke om utløsende midler fra kommunalt næringsfond. Fondet skal brukes til å styrke nyskaping og næringsutvikling i kommunen. Nyetablerere, kvinner, unge og innvandrere oppfordres spesielt til å søke og vil bli prioritert.

Søknadsfrist for våren 2018: 4. mai

Fra torsdag 11. januar vil det være mulig å leie svømmehallen.

Tilbudet gjelder for lag og foreninger så vel som private.

 

Smøla kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Møtet i Livsløpsutvalget 19. oktober 2017 behandlet nye retningslinjer for kulturmidlene.