Kommunestyret vedtok i møte 27.09.2018 forslag til reguleringsplan ved Steinsøysundet. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Vi nyter for tiden det fine høstværet på Nordmøre og minner om at man kan gå Stikk Ut! turer helt frem til 31. oktober.

TJENESTEN ER STENGT.

Tid for neste avlesning blir i perioden ca. 1.- 30. november 2019.

Vannmåler skal leses av to ganger pr. år. Varsel om avlesning sendes som SMS eller avlesningsskjema i posten. Avlesingsskjema finnes ikke på nett.

Kommunen har fått oversendt følgende informasjon fra Fylkesmannen

I tidsrommet 0930 – 1400 foregår det en beredskapsøvelse på Smøla.

På strekningen Nordvik-Dyrnes blir det i den perioden brukt utrykningskjøretøy med blålys.

Ambulanse, politi og brannvesen deltar i øvelsen.

 

På bestilling har Smøla kommune matrikulert holmer og øyer utenfor Steinsøyneset, i området "indre Skomsøen" (se kart). Utført arbeid er basert på tilgjengelig jordskiftesak, avsluttet i 1924. 

Det er fortsatt mulig å bestille legetime og fornye av resept på nettsiden smolalegekontor.no og på appen HelseRespons.

Det finnes for tiden flere ledige stillinger innen helse og omsorg.

Søknadsfrist 5. august 2018.

Tidligjakt på grågås starter 26. juli.

Smøla bibliotek holder åpent gjennom hele sommeren:

åpningstid 10.00-16.00

Måsøval Fiskeoppdrett søker om tillatelse til nytt oppdrettsanlegg ved Hårkallbåen.

Det søkes om godkjenning av en biomasse på 3.120 tonn MTB

Camping og parkering med bobiler

Lørdag 23. juni kommer feires åpningen av Kystpilegrimsleia, og vi ønsker Kystpilegrimsbåten velkommen til Edøya med et storslagent program i regi av Smøla Nærings- og kultursenter.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.

Har din bedrift gode utviklingsprosjekter? Du kan søke om utløsende midler fra kommunalt næringsfond. Fondet skal brukes til å styrke nyskaping og næringsutvikling i kommunen. Nyetablerere, kvinner, unge og innvandrere oppfordres spesielt til å søke og vil bli prioritert.

Søknadsfrist for våren 2018: 4. mai

Smøla kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Møtet i Livsløpsutvalget 19. oktober 2017 behandlet nye retningslinjer for kulturmidlene.