N.K.S. Veiledningssamtaler for pårørende på Smøla

I høst er Anne-Gudrun fra Veiledningssenteret tilstede på Helsesenteret på Smøla 30. september, 27. oktober og 24. november, og kan da treffes for samtaler. Samtaler må avtales på forhånd.     

Manntall for rådgivende lokal folkeavstemning

     

Nå får du digitalt valgkort

Denne uken sender Valgdirektoratet ut 3,5 millioner digitale valgkort.

Vi ønsker flere støttekontakter

Tidligstemme

Stemmegivning FØR 10. august

Landbruk

       

Videre utbygging av bredbånd på Smøla

                  

Salg av aksjer i Promek AS

Smøla kommune eier 2 200 aksjer (36,82%) av aksjene i Promek AS (org.nr. 983 436 943) i Smøla kommune.

Friplasser i Smøla kulturskole

Kommunestyret i Smøla vedtok 10.12.2020 at Smøla kulturskole skal tilby en friplassordning med inntil 5 friplasser per skoleår.     Smøla kommune har som mål at alle barn og unge skal ha mulighet til kunst og kulturopplæring. Hensikten med friplassordningen er å kunne tilby barn og unge, bosatt i Smøla Kommune, en elevplass i kulturskolen uavhengig av foresattes økonomi.

SFO - søknadsfrist 1. juni

 

Skatteetaten overtar skatteoppkreveroppgavene

Nye adgangskort til trimrommet / New access cards for the gym

Smølahallen skal bytte kortleserne på dørene sine, og det gamle adgangskortet ditt vil da ikke fungere lenger! We are changing the electronic locks in Smølahallen, and your old access card will no longer work!  

Årets Stikk-UT!-turer

Første mai starter årets Stikk-UT!-sesong, nedenfor ser du alle turene i Smøla kommune.  

15.04.21 Dagens bilde - Smøla brannstasjon

 

Høring - Reguleringsplan for Steinsøyneset

Smøla formannskap vedtok i møte den 16.03.2021, saknr.10/21, at reguleringsplan for Steinsøyneset, Gnr.39 Bnr.21 legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan og bygningsloven § 11-14. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og §12-11, jfr. også §12-10.  

Nasjonal bekymringsmelding

Nå kan du sende inn bekymringsmelding digitalt til barneverntjenesten.

Kommuneplanens arealdel 2020-2032

Smøla kommunestyre vedtok i møte den 10. desember 2020 utv.nr. 77/20, kommuneplanens arealdel 2020 - 2032  

Retningslinjer for salg og leie: kommunal nærings- og landbrukseiendom

 

Vikan Havneområde - Retningslinjer for salg av tomter/areal

 

Finn din tømmekalender!

NB! Du kan IKKE skrive adressen din i dette bildet. Det må gjøres i remidt sin nettside.