Elevene i 8.klasse ved Smøla ungdomsskole deltok på "Demensaksjonen 2018".

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som rådgiver. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Søknadsfrist: 07. oktober

Svømmehallen ligger på Dyrnes i Vestsmøla samfunnshus og åpner for publikumsbading i uke 42

Søknadsfristen gikk ut 17. september, og det er kommet inn 7 søkere til stillingen som rådmann i Smøla kommune.

På bestilling har Smøla kommune matrikulert holmer og øyer utenfor Steinsøyneset, i området "indre Skomsøen" (se kart). Utført arbeid er basert på tilgjengelig jordskiftesak, avsluttet i 1924. 

Det er fortsatt mulig å bestille legetime og fornye av resept på nettsiden smolalegekontor.no og på appen HelseRespons.

Det skal byttes en stikkrenne ved Fv 669 Stakkdalsbekken hp2 km.2572 i Smøla Kommune. Dette medfører at det blir redusert fremkommelighet.

Frivillige vil spille en viktig rolle når det gjelder integrering av flyktninger.

NB! Ny søknadsfrist: 17. september

Glass_metallinnsamling
Nå innfører Smøla kommune innsamling av glass og metall hos abonnentene som har helårsbolig i kommunen.

Det kjøres 5 skoleruter/traseer som er nummerert med 1 til 5.

Buss 1 kjører trase 1, buss 2 kjører trase 2 osv.

Elever fra Straumen til Gjevikkrysset følger buss 4 (Østsiden)

Elever fra Gjevikkrysset til Hopen følger buss 2 (Østsiden)

I oversikten er det angitt avgangstider med ca kjøretider for hver rute/trase.

 

Det finnes for tiden to ledige stillinger innen renhold.

Søknadsfrist 9. september 2018

Det er fremdeles mulig å bestille seg billett til Nordmørskveld i forbindelse med NOR-Fishing.

I forbindelse med at Smøla kommune skal ta i mot 10 nye flyktninger i 2018 har flyktningtjenesten behov for å komme i kontakt med folk som kan tenke seg å leie ut ulike typer boliger.

Det finnes for tiden flere ledige stillinger innen helse og omsorg.

Søknadsfrist 5. august 2018.

Vannkrane

Fra klokken 13.00 og utover ettermiddagen, vil det bli varierende trykk og manglende vann på strekningen fra Hopen til Veiholmen. Mer informasjon kommer utover dagen.

 

Vannlekkasje

Det er oppdaget en vannlekkasje på Storvatnet, retning mot nord.