Kulturmidler

Smøla kommune har en pott på 136 000 kr som deles ut gjennom ordningen Kulturmidler.

Søknadsfrist 02. april 2019

Søknadsskjema - kulturmidler

 

Det kan søkes om tilskudd til:

  • idrettsarbeid: Idrettslag og foreninger
  • barne- og ungdomsarbeid
  • kunst, musikk og sang:
    • under denne posten søker lag/foreninger som ikke hører under pkt. 1 og 2.
  • spesielle tiltak/prosjekter: 
    • Tiltak/prosjekter som er nye og utradisjonelle i sin form.

Kontaktinformasjon

Laila Skaret
Kulturrådgiver
E-post
Telefon 979 86 532

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45