Kulturmidler

Smøla kommune har en pott på 136 000 kr som deles ut gjennom ordningen Kulturmidler.

Søknadsfrist 12. februar 2018

Søknadsskjema - kulturmidler

 

Det kan søkes om tilskudd til:

  • idrettsarbeid: Idrettslag og foreninger
  • barne- og ungdomsarbeid
  • kunst, musikk og sang:
    • under denne posten søker lag/foreninger som ikke hører under pkt. 1 og 2.
  • spesielle tiltak/prosjekter: 
    • Tiltak/prosjekter som er nye og utradisjonelle i sin form.

Kontaktinformasjon

Laila Skaret
Kulturrådgiver
E-post
Telefon 979 86 532

Åpningstider

Mandag - fredag:
06.30 - 16.45