Søk om Kulturmidler

Den totale kulturmiddelpotten er på kr. 200 000. 

Søknadsfrist:

NB! Søknadsfrist: 30. april 2024 

Retningslinjer for kulturmidlene (PDF, 121 kB)

Søk om kulturmidler

 

Det kan søkes om tilskudd til:

  • Drift av eksisterende tiltak

  • Arrangement

  • Idrettsarbeid

  • Barne- og ungdomsarbeid

  • Kunst, musikk og sang

  • Spesielle tiltak/prosjekter (Eksempelvis innkjøp som er vesentlig for lagets drift)