Søk om Kulturmidler

Søknadsfrist 15. april 2021

Søknadsskjema - kulturmidler

Det kan søkes om tilskudd til:

  • idrettsarbeid: Idrettslag og foreninger
  • barne- og ungdomsarbeid
  • kunst, musikk og sang:
    • under denne posten søker lag/foreninger som ikke hører under pkt. 1 og 2.
  • spesielle tiltak/prosjekter: 
    • Tiltak/prosjekter som er nye og utradisjonelle i sin form.

Kontaktinformasjon

Laila Skaret
Kulturrådgiver og driftsleder Gurisentret
E-post
Telefon 979 86 532

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 14.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt