Søk om Kulturmidler

Smøla kommunestyre vedtok i sitt desembermøte 2021, å øke kulturmiddelpotten fra 136 000 til 200 000. 

Søknadsfrist: UTLØPT

Retningslinjer for kulturmidlene (PDF, 121 kB)

 

 

Det kan søkes om tilskudd til:

  • Drift av eksisterende tiltak

  • Arrangement

  • Idrettsarbeid

  • Barne- og ungdomsarbeid

  • Kunst, musikk og sang

  • Spesielle tiltak/prosjekter (Eksempelvis innkjøp som er vesentlig for lagets drift)

Kontaktinformasjon

Laila Skaret
Kulturrådgiver og driftsleder Gurisentret
E-post
Telefon 979 86 532

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 14.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt