Politisk organisasjonskart

Kommunestyret har 17 representanter.