Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

samfunnsdelen - Klikk for stort bildeUtvikling og satsing

 

Kommuneplanens samfunnsdel er det øverste styringsdokumentet i kommunen og skal gi retning for utviklingen av Smølasamfunnet. Den definerer hvilke satsningsområder kommunestyret har valgt å prioritere i valgperioden og gir langsiktig retning på utviklingsarbeidet. Kommuneplanens samfunnsdel må sees i sammenheng med kommuneplanenes arealdel. Denne vedtas i egen sak.

Planen ble vedtatt i kommunestyret 10.12.2020

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 (PDF, 306 kB)