Åpent møte om Møteplassen og Frivilligsentralen

Tidspunkt kl.18

Sted: kommunestyresalen

Tirsdag 5. desember. 

Åpent for alle. Vi håper at så mange som mulig av Smølas innbyggere kan delta, både enkeltpersoner, lag, foreninger, næringsliv og kommunalt ansatte. 

 

Agenda:

  • Innledning av Laila og Lillian 
  • Innspillsrunde
  • Vi samler trådene. 

Enkel servering.