På grunn av strømutkobling, vil svømmehallen være stengt for publikum.

Dag: tirsdag

Dato: 24. oktober

Vannglass

Vannavstenging Gjeldberget-Stensøya-Strømskaget,

Dato: torsdag 19.10

Tid: klokken 09-12

 

Vannkrane

Tirsdag 17. oktober klokken 08.30 til 10.30

Smøla kommune viser til søknad fra Namgam AS og Atlantos AS om tillatelse til å etablere oppdrettsanlegg for matfisk av laks, aure og regnbueaure i sjø på lokaliteten Svanøya. Det ble søkt om godkjenning av en biomasse på 1.560 tonn MTB.

Det er straks klart for å ta bassenget i Vestsmøla samfunnshus i bruk igjen.

Kurset arrangeres på Smøla

Sted: Smøla voksenopplæring

Dato: 16. oktober 2017

Det ble i dag oppdaget en vannlekkasje på Sør-Smøla. Lekkasjen er nå utbedret.

Siste møte før sommerferien

Dato 22. juni 2017

Tid: kl. 13.00