NEAS er godt i gang med fiberutbyggingen på østre del av Smøla. Totalt investeres det over 12 millioner kroner for å sikre tilstrekkelig kapasitet til fremtidens digitale tjenestetilbud.

Teknikk- og miljøutvalget vedtok i møte 16. november, PS 81/17, å legge forslag om omklassifisering av kommunale veier ut på høring.

Frist for innspill: 2. februar 2018

Orkidé Nordmøre regionråd har anbefalt at deltagende kommuner vedtar å sende plana på andre gangs høring. Alle de 11 kommunene har deretter gjort vedtak i samsvar med plan- og bygningsloven §11-14

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder for hjemmetjenesten.
Arbeids- og ansvarsområde for stillingen:
- Daglig ledelse og drift av hjemmetjenesten
- Stillingen har en andel administrasjon og en andel utøvende tjeneste

Søknadsfrist: 26. desember 2017

Kommunen har ledige stillinger som lærer i barneskolen - 2-3 årsverk. Det er både faste stillinger og vikariat.
Det er ledig stilling allerede fra januar 2018. Noe av stillingsandelen er sykevikariat med ukjent varighet.
Det er spesielt ønskelig med undervisningskompetanse i følgende fag: norsk, spes.ped. og kunst og håndverk.
Ledige stillinger er tillagt kontaktlærerfunksjon.

Søknadsfrist: 17. desember 2017

StikkUt og Tur og Merkeutvalget i Smøla I.L. har slått seg sammen og markerer avslutningen på turåret 2017.

Vannkrane

Dato: tirsdag 05.12

Tidspunkt: 12-15

 

Rådhuset stenger dørene og sentralbordet i en time mandag 4. desember.

Fra kl. 11.30 - 12.30.

Statens kartverk har fattet vedtak i saken om skrivemåten for Gårdsnummer 7 i Smøla kommune.

 

Vannlekkasje

Etter en vannlekkasje på Stensøysundet i natt, kan det bli luft og misfarging i vannet.

Jul i Mummidalen 1

Filmen starter kl. 17.00

Gratis inngang

Første søndag i advent blir det familieforestilling i Smøla bibliotek. Da presenteres forestillingen "Snemainnlainn"- en adventsmusikal for barn i alle aldre som føler julens barnlige glede, uavhengig av alder. Hvis du vil, kan du også få lage din egen Snemainn etter forestillingen! 

Tid: kl. 15.00

Stortinget har vedtatt endringer i ekteskapsloven.  Dette innebærer at vigselsmyndigheten overføres fra tingrettene til kommunene med virkning 1.1.2018. Kommunen får dermed ansvaret for å foreta borgerlige vigsler.

Den nye ladestasjonen for el-bil åpnet mandag 13. november 2017

Smølaveien

Mange i Smøla har nå fått melding om tildelt veiadresse i kommunen, og i løpet av uke 46 skal alle grunneiere tilknyttet sideveiene ha fått melding om tildeling.

Rådmannens forslag til økonomi- og handlingsplan 2018 - 2021/budsjett 2018, ble fremlagt i budsjettmøte torsdag 9. november

Smøla kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Møtet i Livsløpsutvalget 19. oktober 2017 behandlet nye retningslinjer for kulturmidlene.