Vannavstenging - Frostadheia 12.06.24 - 16:23

Lekkasjen er utbedret og vannet er tilbake.  Det kan forekomme luft i rørene og misfarget vann.  

NASJONAL VARSLINGSPRØVE 12. JUNI!

Statsforvalteren har på oppdrag fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sendt ut informasjon om Nasjonal varslingsprøve.

Smølaminne og bygdebøker - sommerkampanje

1/2 pris på smølaminne (eldre utgaver) og bygdebøkene. Sommerkampanjen varer til og med 30. August

Kommunestyremøte 12. Juni 2024

Dato: 12.06.24 Kl. ; 10:00 Sted: kommunestyresalen

Representantskapsmøte - Nordmøre krisesenter IKS

Dato: 12.06.24 Tid: 09:00-11:00 Sted: Servicetorget i Kristiansund, møterom Varden

kommuneplanens samfunnsdel 2024 – 2036

Smøla formannskap vedtok i sitt møte 04.06.24, sak 30/24 å legge følgende sak ut på høring: Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036.

Legekontor redusert åpningstid fredag 31.05.24

Legekontoret er stengt fredag 31.05.24 fra kl. 12.00 og resten av dagen. Ved behov for medisinsk hjelp, ring legevaktsentralen på telefon 116117. For øyeblikkelig hjelp ring 113

Stilling ledig - miljøterapeut

Smøla kommune har ledig 2 x 100% fast stilling som miljøterapeut. Stillingen har turnusarbeid inkl. arbeid på helg. Arbeidssted er p.t. Rådhusveien og Hopen bofellesskap.  Søknadsfrist: 16.06.24

Helseplattformen – innføringsløp i Smøla kommune

Statusrapport 29.05.24.

Formannskapsmøte 04. Juni 2024

Dato: 04.06.2024 Tid: kl. 12:00 Sted: formannskapssalen

Informasjon om egenberedskap

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) lanserer de nye egenberedskapsrådene onsdag 29. mai.

Politiske møter i uke 22

Varsel om fare for gress, lyng og skogbrann!

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har på vegne av Meteorologisk institutt sendt ut oransje varsel om fare for gress, lyng og skogbrann. Husk bålforbudet! Det er et generelt forbud mot å gjøre opp ild i tidsrommet mellom 15. april og 15. september. 

Advokatrådgivning for Smølas innbyggere

Smøla kommune har inngått et samarbeid med Advokatfirmaet Juridix AS om advokatvakt for våre innbyggere.      

Offentlig ettersyn – valg av meddommere og forliksrådsmedlemmer, og oppnevning av skjønnsmedlemmer

I 2024 skal det velges nye meddommere i Frostating lagmannsrett, Møre og Romsdal tingrett, Nordmøre jordskifterett, og det skal velges skjønnsmedlemmer, forliksrådsmedlemmer og møtefullmektiger.  Alle velges for perioden 2025-2028.

Kulturkalender 2024

Årets kulturkalender er ute - og legges ut i alles postkasser i løpet av pinsen. 

Sommerjobb - ungdomsfiske 2024

Søknadsfrist 27. mai 2024 I sommer kan ungdom som er nysgjerrig på fiskeryrket og har lyst på yrkeserfaring, søke om sommerjobb i Ungdomsfiske.  

Formannskapsmøte 21.05.24

Dato: 21. Mai Tid: kl. 12:00 Sted: Smøla rådhus

17. Mai 2024 - Program for dagen

Stilling ledig - Sykepleier og helsefagarbeider

Smøla kommune har nå ledige stillinger i enheten helse og omsorg. Søknadsfrist: 30.05.24