Høring - Tidlig jaktstart på grågås på Smøla

Forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt etter grågås i Smøla kommune er opphevet.  Smøla kommune ønsker å videreføre samme ordlyd i den nye forskriften. HØRINGSFRIST UTLØPT      

Takk for innsatsen!

             

Ønsker du å leie ut bolig til flyktninger? 

Smøla kommune har fått ny anmodning fra IMDi om å bosette flere flyktninger enn opprinnelig planlagt. For å få til dette trenger vi din hjelp.          

Landbrukskontoret i Smøla kommune

   

Høring - Søknad om endring og plassering av oppdrettsanlegg - Hjortholman

SalMar Farming AS søker om tillatelse til å endre utforming på anlegget i tillegg til plassering. Det er ikke søkt om endring av biomasse. HØRINGSFRIST UTLØPT  

Behov for vikarer i barnehagene i Smøla

Den som har anledning til å være vikar kan ta direkte kontakt med barnehagene, enten ved å ringe, sende sms eller e-post, eller ved å ta en tur innom.    

Mulig å søke bostøtte etter søknadsfristen

Husbanken vil etterbehandle søknader for hele den perioden hvor bostøtten er midlertidig utvidet. Dette gjelder dermed søknader for desember, januar og februar.   

Ny brannbil på Smøla brannstasjon!

I tillegg til ny brannstasjon får mannskapene på Smøla enda et løft i form av en ny mannskapsbil denne uken. Bilen, levert av Egenes brannteknikk, er bygd på Scania-chassis, har 450 hk og firhjulstrekk.      

Boka Kulisteinen

Nå kan du få kjøpt den i publikumssenteret      

2. plass for UKM Smøla

Smøla hedres for ungdomsarbeid i korona-tiden.

Viktig info om renovasjon og slamtømming

Alle henvendelser om renovasjon og slamtømming skal rettes til ReMidt på telefon 72 48 37 00 eller epost   

21.10.21 Statsforvaltaren besøker Smøla

       

Høring/offentlig ettersyn - Planoppstart Hopen sentrum

Smøla formannskap vedtok i møte 14.09.21, sak 41/21, å legge "Planoppstart for Hopen sentrum" ut på høring. Frist for uttalelser: 07.11.21 HØRINGSFRIST UTLØPT      

Takk for innsatsen!

 

Ny forskrift for husholdningsavfall

I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften) ble vedtatt av: Aure kommunestyre: 13.10.20 i sak 61/20 Averøy kommunestyre: 10.12.20 i sak 84/20 Smøla kommunestyre: 22.10.20 i sak 66/20 Sunndal kommunestyre: 21.10.20 i sak 80/20 Tingvoll kommunestyre: 26.11.20 i sak 61/20 Forskriften gjøres gjeldende fra 01.10.21.  

Tidligstemme

Stemme før 10. august (tidligstemme)  

Landbruk

       

Videre utbygging av bredbånd på Smøla

                      

Friplasser i Smøla kulturskole

Kommunestyret i Smøla vedtok 10.12.2020 at Smøla kulturskole skal tilby en friplassordning med inntil 5 friplasser per skoleår.     Smøla kommune har som mål at alle barn og unge skal ha mulighet til kunst og kulturopplæring. Hensikten med friplassordningen er å kunne tilby barn og unge, bosatt i Smøla Kommune, en elevplass i kulturskolen uavhengig av foresattes økonomi.

Skatteetaten overtar skatteoppkreveroppgavene