Ledige tomter

Det er pr. 01.06.2023 ca. 161 ledige boligtomter og ca. 203 ledige hyttetomter i private reguleringsfelt (mindre avvik kan forekomme).  

Boligdugnaden

Har du plass til overs? Norge trenger flere utleieboliger, både til flyktninger og andre. Bli med på boligdugnaden! Det er i dag mangel på utleieboliger i Norge. Krigen i Ukraina har sendt mange mennesker på flukt, og det kommer for tiden 2000-3000 flyktninger i måneden til landet vårt. Har du ledig plass for utleie? Et hus eller en leilighet som står tom?

Planoppstart for detaljreguleringsplan for Straumen tettsted

Varsel om planoppstart for detaljregulering Straumen tettsted

Undersøkelse av berggrunnen på Smøla

Forskere fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har vært litt rundt omkring på øya for å undersøke og ta prøver av berggrunnen.

Fredagspraten

En helt uforpliktende samtale om hvilke muligheter du har på Smøla! Hver fredag kl. 12-14 i perioden 23. juni til 25. august.    

Innbyggerinformasjon

Informasjon fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Onsdag 14. juni klokken 12.00 testes Nødvarsel på mobil og tyfonene (Sivilforsvarets varslingsanlegg) over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.  Ressurser og informasjonsmateriell På dsb.no/nodvarsel finnes flere typer informasjonsmateriell og -ressurser, og mer blir lastet opp i disse dager. Eksempler på informasjon som allerede er eller straks vil bli tilgjengelig her er:

Dagaktivitetstilbud

Tilbud for hjemmeboende eldre med demens. Andre som har nedsatt hukommelse eller andre utfordringer kan også søke.

Ny flytebrygge for allmennheten på plass i Dyrnesvågen

Smøla kommune, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Holberg Shipping AS har i samarbeid etablert nytt flytebryggeanlegg i Dyrnesvågen.

Stikk ut og plukk

 

Fastlandsforbindelse - åpent folkemøte - streames

Dato: 4. Mai Tid: kl. 18.00 Sted: kommunestyresalen i rådhuset  

Smøla kommune søker støttekontakter

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har tid og rom for å være støttekontakt til barn eller voksne personer med psykiske utfordringer og/eller nedsatt funksjonsevne.

Ekstra tømming av septiktank

       

Når du som pasient, bruker eller pårørende trenger hjelp til å klage

 

Tar i bruk nyeste teknologi for å sikre åpenhet og meroffentlighet i Nordmørskommunene

Over hele landet publiseres det artikler om ulike offentlige instanser som har hatt lekkasje av taushetsbelagt informasjon. Nå tar Nordmørskommunene grep for å sikre åpenhet og meroffentlighet ved å ta i bruk nyeste teknologi.

Smøla kommunes kulturpris

Frist: 05. Mars 2023

Heltidsstudium i sykepleie

 

Viktig melding fra hjemmetjenesten

 

Månedlig fakturering

Fra 01.01.23 vil alle privatabonnment få månedlige fakturaer på kommunale avgifter. Vannmåler avleses og faktureres 2 ganger i året (som før)  

Hvordan finne lønnsslipp/lønnsoppgave?

Se rekkefølge på bildene

Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Smøla kommune tilbyr gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere. Dette omfatter: Energianalyse av egen bolig på nett. Søk opp boligen din på energiportalen.no Digital befaring med energirådgiver. Registrer deg for rådgivningstime . Dette tilbudet er nå avsluttet (07.08.23).