Høring - utvidelse Aunvågen - Nekton Settefisk AS

Nekton Settefisk AS søker om tillatelse til å utvide settefisktillatelsen på lokalitet 10221 Aunvågen

Formannskapsmøte 16.01.24

Dato: 16.01.24 Tid: kl. 12:00 Sted: formannskapssalen

Bygdevekstavtale for Smøla og Aure

Bygdevekstavtalene blir inngått mellom kommunene og staten. Avtalene skal bidra til bosetting, tilgang på arbeidskraft og næringsutvikling i de minst sentrale distriktskommunene.

Ledig stilling - frivillighetskoordinator

Smøla kommune søker etter en person som kan lede Smøla frivillighetssentral i 80-100 % fast stilling. Hovedoppgaven er å lede og drifte Frivillighetssentralen i Smøla kommune. Enhet kultur i Smøla Nærings- og Kultursenter KF er nærmeste overordnede, og arbeidet med sentralen knyttes til det øvrige kulturarbeidet i kommunen. Søknadsfrist: 25.01.24

Nominert til drømmestipendet

Kristoffer W. Rangnes er nominert fra Smøla kommune til drømmestipendet!  Kristoffer stiller i åpen klasse med sine selvbygde instrumenter. Lykke til!  Vi håper du blir en av de 50 heldige utvalgte som mottar et stipend på kr. 30 000!

Svømmehallen på Bakkamyra

Utvidet tilbud for bruk av svømmehallen på Bakkamyra  

Øyvakt

31.12.2023 utløp Smøla kommune sin avtale med Helse Møre og Romsdal om å drive ambulansebåttjeneste i Smøla, Aure og Heim kommune. 

Hottranklakken servicebygg

  Servicebygget på Hottranklakken, Veiholmen vil på grunn av ulike forhold være stengt i perioden fredag 22. desember 2023 - tirsdag 2. januar 2024

Protokoll fra kommunestyremøtet 14.12.23

I innsynsløsningen kan du se hvilket saker som ble behandlet i møtet.

Salg av landbruksareal i Smøla kommune

Søknadsfrist:     10. januar 2024

Ringorm påvist i Trøndelag

Det er blitt påvist sykdommen ringorm i en besetning i Trøndelag, samt at det nå er også mistanke om sykdommen i to besetninger på Nordmøre. 

Ledige stillinger

Det finnes nå ledige stillinger som miljøveileder flyktningetjenesten og Veileder NAV .

Stikkut krus og skåler 2023

For dere som har bestilt krus og skåler, kan dette nå hentes på publikumssenteret. Åpningstider er mandager til fredager 09.00 - 14.00. 

Høring og offentlig ettersyn - Formannskapets tilrådning til handlingsplan og økonomiplan 2024 - 2027, budsjett 2024

Formannskapet har, i møte 28.11.2023, behandlet kommunedirektørens forslag til handlingsplan og økonomiplan 2024 - 2027, budsjett 2024 

Friskliv 2024

Ønsker du å delta i friskliv? Vi starter opp ny gruppe fra nyåret.

Veiledningsgruppe for foreldre

Smøla kommune inviterer til veiledningsgruppe for foreldre (ICDP) i januar og februar 2024.  Påmeldingsfrist: 10.januar 2024

Åpent møte om Møteplassen og Frivilligsentralen

Tidspunkt kl.18 Sted: kommunestyresalen Tirsdag 5. desember. 

Høring - Oppdrett - Søknad om endring av lokalitet, endring av areal

Salmar søker om endring av lokalitet og endring av areal på Solværet.  Høringsfrist: 14.12.2023

Smøla kommune ønsker flere besøkshjem

Noen barn har behov for et annet hjem de kan besøke med jevne mellomrom.   

Utlysning brannkonstabler Innsmøla branndepot

Ønsker du å bidra til å gjøre Smøla til et tryggere sted?