Kurs for pårørende til personer med demens eller hukommelsesproblemer

Dette er et gratis kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom eller hukommelsesproblemer. Gjennom forelesninger, plenum- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens. Du møter andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. Sted: Møteplassen, Hopen Tid: kl. 17:00-19:00

1. mars: Endring i fergeruten Edøya - Sandvika

Stilling ledig - Avdelingsleder Aktivitet og boveiledning

Enhet aktivitet og boveiledning har ledig 100 % stilling som avdelingsleder. Arbeidssted er p.t. Rådhusveien bofellesskap på Hopen. Ny frist: 10.03.24

Politisk møte 05.03.24 - Smøla formannskap

Dato: 5. mars Tid: kl. 12:00 Sted: formannskapssalen  

Vedtatt planstrategi 2024-2027 med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036

Kommunestyret vedtok i møtet den 14.02.24, sak 1/24 Planstrategi 2023-2027 og planprogram kommuneplanens samfunnsdel.

Møteplassen - Smøla frivilligsentral

I lokalene i rådhusveien 7 (det gamle forretningssenteret) finnes et lokale som kan leies for å ha kurs og møter eller for andre arrangement. Inngang v/Stormen ungdomsklubb

Passbuss - datoer for 2024

Passbussen er et mobilt pass- og ID-kontor som kjører mellom ulike stoppesteder over hele landet.    

Nyhetsbrev - se hva som skjer

For første gang er det laget nyhetsbrev for Opplev Smøla og Smøla Nærings- og kultursenter KF

Smøla Kvinnehelsekonferanse 2024

Dato: 8. mars 2024 Tid: kl. 17.30 Sted: Amfiet, Smøla folkebibliotek

Utlysning - ny kunstner til Stikk UT!-motiv på krus og skål

Friluftsrådene i Møre og Romsdal søker etter ny kunster til årets motiv til Stikk UT!-krus og skål. Frist for innsending av motiv er 15.mars.

Stilling ledig - prosjektleder bygdevekst

Søknadsfrist: 29.02.24 Smøla og Aure kommune har inngått samarbeid for felles prosjekt med bygdevekstavtale, og er nå på jakt etter en god prosjektleder.

Politiske møter denne uken

Formannskapsmøte 14.02.24, kl. 11.00 Kommunestyremøte 14.02.24, kl. 12.00  

Vil du bli lærling i kommunen?

Smøla kommune har ledige læreplasser innen følgende fagområder: Helsefagarbeider Barne- og ungdomsarbeider

Stilling ledig - ferievikar 2024

Smøla kommune søker i perioden ca. 15.06. - 20.08.24. ferievikarer innenfor følgende enheter: Smøla sykehjem Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie og hjemmehjelp) Smøla helsesenter - legekontor (lab./ekspedisjon) Aktivitet og boveiledning - Hopen Bofellesskap Serviceavdelinga - kjøkken/vaskeri og matombringing Angi i søknaden hvilket område du ønsker å søke på.

Meddommervalg 2024

Her finner du informasjon om vervet som meddommer i Smøla for de neste fire årene.

Stilling ledig - byggdrifter

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som byggdrifter/vaktmester i enhet Tekniske tjenester, vakt og beredskap.  Søknadsfrist: 03.03.24

Åpent møte - kultursommeren 2024

Dato: 12.02.24 Tid: kl. 18:00 Sted: biblioteket på Hopen

Nedetid ID-porten

6. februar kl. 09:00 til 7. februar kl. 09.00

Søk om Kulturmidler

Den totale kulturmiddelpotten er på kr. 200 000.  Søknadsfrist: NB! Søknadsfrist: 30. april 2024 

Beredskapsledelsen - oppsummerende møte

Beredskapsledelsen har hatt oppsummerende møte torsdag morgen etter uværet «Ingunn».