Politiske møter i uke 22

Varsel om fare for gress, lyng og skogbrann!

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har på vegne av Meteorologisk institutt sendt ut oransje varsel om fare for gress, lyng og skogbrann. Husk bålforbudet! Det er et generelt forbud mot å gjøre opp ild i tidsrommet mellom 15. april og 15. september. 

Advokatrådgivning for Smølas innbyggere

Smøla kommune har inngått et samarbeid med Advokatfirmaet Juridix AS om advokatvakt for våre innbyggere.      

Offentlig ettersyn – valg av meddommere og forliksrådsmedlemmer, og oppnevning av skjønnsmedlemmer

I 2024 skal det velges nye meddommere i Frostating lagmannsrett, Møre og Romsdal tingrett, Nordmøre jordskifterett, og det skal velges skjønnsmedlemmer, forliksrådsmedlemmer og møtefullmektiger.  Alle velges for perioden 2025-2028.

Dataproblemer på legekontoret - redusert tilgjengelighet

Dataproblemer på legekontoret fører til ulike problemer. Dersom du kan vente med å kontakte legekontoret, ber vi deg vente til i morgen. 

Kulturkalender 2024

Årets kulturkalender er ute - og legges ut i alles postkasser i løpet av pinsen. 

Sommerjobb - ungdomsfiske 2024

Søknadsfrist 27. mai 2024 I sommer kan ungdom som er nysgjerrig på fiskeryrket og har lyst på yrkeserfaring, søke om sommerjobb i Ungdomsfiske.  

Formannskapsmøte 21.05.24

Dato: 21. Mai Tid: kl. 12:00 Sted: Smøla rådhus

17. Mai 2024 - Program for dagen

Stilling ledig - Sykepleier og helsefagarbeider

Smøla kommune har nå ledige stillinger i enheten helse og omsorg. Søknadsfrist: 30.05.24

Kommunestyremøte 15. Mai 2024

Dato: 15.05.24 Tid: kl. 12:00 Sted: kommunestyresalen

Stilling ledig - avdelingsleder Aktivitet og boveiledning

Søknadsfrist: 30.05.2024

Husbanken - boligmøte 13. mai 2024

NRK TV-aksjonen 2024 - Barnekreftforeningen

Sammen for små helter - årets TV-aksjon går av stabelen 20. oktober 2024 Årets kommunekomité er Teknikk- og miljøutvalget.

Rangnesveien stengt fredag

På grunn av veiarbeid vil Rangnesveien være stengt ved Skarpegardvågen (kufelle) fredag 3. mai.

Prøv oss! Jobb og bo her i en kort periode

Smøla kommune vil med dette nå ut til mulige kandidater for lærerstillinger.

Stilling ledig - lærer barneskole

Søkere vil bli vurdert fortløpende, så ikke vent til søknadsfristen med å søke.

Politiske møter 30. April 2024

To utvalg skal ha møte 30. April -24

Fosterhjemsuka 2024

  Bufetat arrangerer Fosterhjemsuka 2024 denne uka, der de blant annet har flere digitale informasjonsmøter om det å være fosterhjem.

Nå er vi i gang!

Den 16.april hadde Smøla kommune en markering av at arbeidet med å implementere Helseplattformen nå er godt i gang. Påkoblingen skjer først 9.november, men innen den tid er det mange små og større oppgaver som må svares ut av kommunen, for at Helseplattformen skal bli best mulig tilpasset organisasjonen og arbeidsflyten i Smøla kommune .