14. August. Ny midlertidig hovedinngang for Smøla Pensjonærheim og fotklinikken

Fra og med mandag 14. August vil Smøla Pensjonærheim og fotklinikken ta i bruk ny hovedinngang.

Ordinær forhåndsstemmegivning

 

Velkommen til markering av gratis ferge for Smøla!

Smøla og Aure kommune har gleden av å invitere til markering av gratis ferge Sandvika-Edøya  

Fugleinfluensa

Vi har ikke mottatt ny informasjon om fugleinfluensa i Møre og Romsdal og Smøla særskilt, per 30. august 2023.

TV-aksjonen 2023 - Redd barna

TV-aksjonen NRK 2023 går til Redd barnas arbeid for å hjelpe krigsrammede barn - både i Norge og rundt omkring i verden. I år går TV-aksjonen av stabelen 22. oktober.    

Drone

Bruk av drone på Smøla er litt mindre komplisert enn andre steder.  Men det er noen hensyn du må ivareta. En drone er definert som luftfartøy.  I våre landskapsvernområder på Smøla står det blant annet at start og landing av luftfartøy (drone) i landskapsvernområder er forbudt.  Med A1/A3 dronesertifikat er maksimalt tillatt flyhøyde 120 meter.  Ettersom restriksjonsområdene ikke tillater lavflyging under 300 meter, så innebærer dette et generelt flyforbud i samtlige restriksjonsområder.

Ledige tomter

Det er pr. 01.06.2023 ca. 161 ledige boligtomter og ca. 203 ledige hyttetomter i private reguleringsfelt (mindre avvik kan forekomme).  

Boligdugnaden

Har du plass til overs? Norge trenger flere utleieboliger, både til flyktninger og andre. Bli med på boligdugnaden! Det er i dag mangel på utleieboliger i Norge. Krigen i Ukraina har sendt mange mennesker på flukt, og det kommer for tiden 2000-3000 flyktninger i måneden til landet vårt. Har du ledig plass for utleie? Et hus eller en leilighet som står tom?

Trygghetstreff - Nordmøre Brann og redning deltar

Dato: 30. August Tid: kl. 15.00-17.00 Sted: Ungdomshuset Varden på Hopen  

Ledige stillinger

Smøla kommune har følgende ledige stillinger: Lønns- og personalkonsulent Fysioterapeut  

Ferieavvikling - psykisk helse og rus

Ferieavvikling uke 30 og 31  

Smølaminne og bygdebøker - sommerkampanje

1/2 pris på smølaminne (eldre utgaver) og bygdebøkene. Sommerkampanjen varer til og med 31. August 

Planoppstart for detaljreguleringsplan for Straumen tettsted

Varsel om planoppstart for detaljregulering Straumen tettsted

Valgmanntallet for Smøla kommune 2023

Høring - planstrategi

Forslag til planstrategi og planprogram kommuneplanens samfunnsdel Smøla kommune  HØRINGSFRIST UTLØPT  

Valgkortet

     

Tidligstemmegivning

 

Ledige stillinger

Smøla kommune har for tiden disse ledige stillingene:

Ekstra renhold i trimrommet 29.06.23

torsdag 29.juni 11.30 – 14.30

Undersøkelse av berggrunnen på Smøla

Forskere fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har vært litt rundt omkring på øya for å undersøke og ta prøver av berggrunnen.