Kommunestyremøte 15. Mai 2024

Dato: 15.05.24 Tid: kl. 12:00 Sted: kommunestyresalen

Stilling ledig - avdelingsleder Aktivitet og boveiledning

Søknadsfrist: 30.05.2024

Husbanken - boligmøte 13. mai 2024

NRK TV-aksjonen 2024 - Barnekreftforeningen

Sammen for små helter - årets TV-aksjon går av stabelen 20. oktober 2024 Årets kommunekomité er Teknikk- og miljøutvalget.

Rangnesveien stengt fredag

På grunn av veiarbeid vil Rangnesveien være stengt ved Skarpegardvågen (kufelle) fredag 3. mai.

Prøv oss! Jobb og bo her i en kort periode

Smøla kommune vil med dette nå ut til mulige kandidater for lærerstillinger.

Stilling ledig - lærer barneskole

Søkere vil bli vurdert fortløpende, så ikke vent til søknadsfristen med å søke.

Politiske møter 30. April 2024

To utvalg skal ha møte 30. April -24

Fosterhjemsuka 2024

  Bufetat arrangerer Fosterhjemsuka 2024 denne uka, der de blant annet har flere digitale informasjonsmøter om det å være fosterhjem.

Nå er vi i gang!

Den 16.april hadde Smøla kommune en markering av at arbeidet med å implementere Helseplattformen nå er godt i gang. Påkoblingen skjer først 9.november, men innen den tid er det mange små og større oppgaver som må svares ut av kommunen, for at Helseplattformen skal bli best mulig tilpasset organisasjonen og arbeidsflyten i Smøla kommune .

Offisiell åpning av nytt kjøkken på sykehjemmet

Kommunestyret, innbyggere, beboere og ansatte var invitert til åpningen av det nye kjøkkenet på Smøla sykehjem, onsdag 17. April 2024. Kjøkkenet ble feiret med kaffe og marsipankake. Det ble også en liten omvisning

Åpent møte - brannsikringsplan Veiholmen

Dato: 2. Mai 2024 Tid: kl. 14:00-16:00 Sted: Havkroa

Veiholmkulverten skal oppgraderes

Oppgradering Veiholmkulverten– Stengt vei i 24 timer.  Veien blir stengt onsdag 17.april kl. 09:00 og åpner torsdag 18.april kl. 09:00.

Offisiell åpning av nytt kjøkken - Smøla sykehjem

Dato: 17. April 2024 Tid: kl. 12:00 Sted: Smøla sykehjem v/kjøkkenet i 1. etg

Politiske møter - uke 16

Smøla formannskap kl. 08:30 - møterom Smøla sykehjem Smøla kommunestyre kl. 13:00 - kommunestyresalen Smøla rådhus

Har du en bolig å leie ut?

Smøla kommune ønsker å hjelpe sine nyansatte/ansatte med en plass å bo.

Ledig stilling - miljøveileder

Smøla kommune har ledig 80 - 100 % vikariat som miljøveileder med arbeidssted p.t. Smøla barneskole. Ved en fullstilling kan en mindre andel av stillingen være knyttet til SFO. Søknadsfrist: 14.04.24

Søknadsfrist for tilskudd i landbruket

SMIL-midler og tilskudd til drenering Frist: 15. april 2024

Ungdomsfiske 2024 - ønsker tilbud på leie av fartøy og skipper

Smøla kommune ønsker tilbud på leie av båt med skipper/veileder for gjennomføring av Ungdomsfiske 2024.

Deltaker på Dyregod dagene 2024?

Dyregoddagene 2024 arrangeres 6.-8. september i Batnfjord.