Kurs for pårørende til personer med demens eller hukommelsesproblemer

Dette er et gratis kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom eller hukommelsesproblemer. Gjennom forelesninger, plenum- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens. Du møter andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Sted: Møteplassen, Hopen

Tid: kl. 17:00-19:00

Program våren 2024

Tirsdag 9. April - Hva er demens?

Tirsdag 16.April - Kommunikasjon til personer med demens

Tirsdag 23. April - Velferdsteknologi v/hjelpemiddelansvarlig Hanne Roksvåg

Tirsdag 23. April - Dagtilbud for personer med demens v/ Aud Jorunn Holmen og Ann Kristin Folde

Tirsdag 7. Mai - Mestring av hverdagen, samvær og samhandling, sorg og tap v/sosionom Guri B. Solvang og psykiatrisk sykepleier Ingri S. Settemsdal

Tirsdag 14. Mai - Lover og rettigheter, kommunale tjenester, fremtidsfullmakt og bank Id.

Påmeldingsfrist: 01.04.2024

Pårørendeskolens målsetting

  • Gi økt kunnskap om demenssykdommene.
  • Øke forståelsen for kommunikasjon og samhandling, og derved bedre kvaliteten på samværet med personen med demens, både i hjemmet og på institusjon.
  • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.
  • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.

 

Pårørendeskolen vektlegger åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem skal forbli mellom deltakerne. 

Påmelding

 

Demens - Klikk for stort bilde pixabay